(15.50 hodin)
(pokračuje Onderka)

Kolega Kolovratník tady řekl jednu věc a já si za tím stojím, že ale jsme si řekli, že tohle je maximum, co jsme v stavu řešit napříč Poslaneckou sněmovnou. A to je důvod, proč sociální demokracie nebude podávat pozměňovací návrhy v těch rozsazích, které tady byly. A mohli bychom tady společně diskutovat i o mnoho dopravních staveb, které já osobně v tom seznamu nevidím. Prioritou je, že liniového zákona se za toto volební období nedočkáme. Ta příprava, která bude, bude dlouhá a možná ten poslední, čtvrtý rok tady budeme mít nějaký návrh, který prolítne připomínkovacím řízením jednotlivých ministerstev, ale toto je určitá záplata a určitá možnost, která nám může umožnit urychlení výstavby liniových staveb zhruba o nějakých 20 až 30 %. Ten časový horizont bude různý, ale musíme pro to něco udělat.

Na závěr jenom jedna drobnost, co se těchto staveb týče. Kromě Ústavního soudu, kde se nám určitě ta stížnost objeví, myslím si, že jsme zvolili řešení, které právě může obstát u Ústavního soudu. A já jsem tomu velice rád, že ten kompromis napříč politickými stranami v Poslanecké sněmovně byl. Na druhou stranu je potřeba si říci -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane poslanče, přidal jsem vám čas, ale už je potřeba skončit.

 

Poslanec Roman Onderka: Poslední věta. Děkuji. Je potřeba říci, že jsme se také domluvili, že tento seznam budeme v Poslanecké sněmovně otevírat zhruba jednou za dva roky, tj. tak, abychom právě umožnili to, jakým ho budeme do budoucna měnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jenom na vysvětlenou - přidal jsem panu poslanci čas, protože jsem zjednával klid v Poslanecké sněmovně a běžely stopky jeho dvou minut.

Nyní má faktickou poznámku paní poslankyně Matušovská, po ní pan poslanec Kolovratník. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Já se trošku nemůžu srovnat s tím, co tady řekl můj předchůdce nebo můj kolega z poslaneckého kraje, pan poslanec Ferjenčík vaším prostřednictvím. Protože byl zvolený za Pardubický kraj, tak by se měl na to dívat jako poslanec Pardubického kraje, a místo toho řekne, že plavební stupeň Přelouč vlastně nemá smysl. Já můžu říct, že to je zásadní projekt, který prosazujeme, nebo Pardubický kraj prosazuje dlouhodobě. A jak už tady bylo zmíněno mým kolegou Kolovratníkem, máme tam vizi multimodálního uzlu, který má vlastně spojit právě tu železnici, vodu, silnici, máme to velice propracované. Škoda, že jste nebyl na té prezentaci, protože vaši kolegové tam opravdu byli a myslím, že se jim to velice líbilo. To je jedna věc.

A za druhé. Na všech těchhle věcech byla samozřejmě shoda napříč politickým spektrem, jak řekli už mí předřečníci. Dlouhodobě o tom jednáme, není to tak, že jsme si to tam napsali. Je to vlastně i v koncepci dopravy už dlouhodobě, v těch vizích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Kolovratníka.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak já využiji čas velmi rychle. Pro Mikuláše Ferjenčíka, ono to asi nezaznělo nahlas - byl jsem, jsem a budu proti rozšiřování toho seznamu. Ať je to na stenozáznamu. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní v obecné rozpravě vystoupí pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem trpělivě čekal, protože dvě minuty by mně určitě nestačily.

Začnu tím, o čem tady mluvil opakovaně náš zástupce skupiny předkladatelů Martin Kolovratník. Učinili jsme politickou dohodu. A na nás se můžete spolehnout, že když učiníme politickou dohodu, že ji taky splníme, ne že podepíšeme nějaký návrh a pak hlasujeme pro zamítnutí.

Současně chci říct, že nejsme šťastni z toho, jak dopadl ten seznam. Podle našeho názoru je příliš široký. Já už jsem se domlouval s kolegy z hospodářského výboru, že hospodářský výbor měl přijmout usnesení, aby si tak jednou za rok vyžádal zprávu Ministerstva dopravy, jak jeho investorské organizace nakládaly s tímto návrhem zákona. Obávám se, že s přijetím toho zákona jsou spojovány příliš velké naděje. Schválíme zákon ve Sněmovně, v Senátu, případně se nám ze Senátu vrátí, ale já myslím, že do dvou, do tří měsíců nejpozději bude ve Sbírce zákonů, a skoro nic se nezmění v té finální fázi, když se budeme bavit o vyvlastňování. A já jsem o tom opakovaně mluvil v prvém čtení, jak pro nás je citlivá otázka vyvlastnění, resp. stavění na pozemku, který není státní. Současně jsem říkal, že je v zájmu, ve veřejném zájmu umět tento svůj zásadový postoj mírně změkčit. A my bychom samozřejmě byli pro mnohem užší seznam. Nebudu to navrhovat, protože jsme učinili dohodu. Podle mého názoru jsou tam zcela zbytečně vrtky. Fikce. Nebudeme to používat ani letos, ani příští rok, ani v tomto funkčním období Poslanecké sněmovny se na přípravu vysokorychlostních tratí určitě nepoužije mezitímní rozhodnutí. Tím jsem si naprosto jist.

Velmi skeptičtí jsme ke všem konvenčním železničním tratím a k využití institutu mezitímního rozhodnutí. Opravdu jsme velmi skeptičtí. Právě proto budeme chtít jednou za rok zprávu, kde se to použilo. Velmi skeptičtí jsme k tomu, že v tom seznamu jsou i silnice první třídy. Říkám, opět ctíme tu dohodu, protože jich máme mnoho a je tam pět vyvolených. A oprávněně se ptají i v našem kraji, proč tam není naše jedenáctka, čtyřicetšestka, padesátšestka, a mohl bych takhle pokračovat. Myslím, že každý z vás ve svém volebním kraji by našel silnici, která tam není. Ale opět - ctíme tu dohodu.

Chci se zastat pana poslance Ferjenčíka. Jsem si skoro jist, že v tomto volebním období se pro plavební stupně tento zákon, mezitímní rozhodnutí, nevyužije. Pamatuji si, v jakém stavu byla příprava té akce v roce 2013. Jestli si myslíte, že za těch pět let se nějak výrazně pohnula, tak se nepohnula. A všichni poslanci Pardubického kraje moc dobře vědí, kdo má v rukou rozhodování o stavebních povoleních. A není to Praha. Nejsou to centrální orgány veřejné správy. Tak abychom si řekli úplnou pravdu.

Co nás naplňuje nadějí a proč vlastně tu dohodu budeme ctít, přestože ten seznam staveb je mnohem širší, než si představujete, tam je úplně jiná věc, která podle mě skutečně může výrazně napomoci zkrácení přípravy staveb. A to je bod, který obsahuje usnesení ústavněprávního výboru. Ano, odborníci na dopravu se vrhli na ty stavby a vedla se složitá politická debata. Ale ta fikce souhlasu, ta je mnohem důležitější. A proto my budeme hlasovat pro ten zákon a proto jsme k té dohodě přistoupili. Protože dnes je zcela běžné, že dotčený orgán státní správy, tzn. stát, odpovídá investorovi ŘSD nebo SŽDC, takže státu, v délce 9, 12, 15 měsíců. A nezdržují to ani ekologičtí aktivisté, ani odpůrci staveb, zdržuje si to stát špatnou koordinací svých organizačních složek a dotčených orgánů státní správy. A v tomto návrhu, který jsme navrhli a po dohodě s kolegy prosadili, se říká: Dotčený orgán státní správy má 60 dnů. To je dostatečná doba. A když se do 60 dnů nevyjádří, třeba i negativně, tak se má za to, že investor získal souhlas. To skutečně může v celém tom běhu, ve všech těch stupních přípravy staveb, výrazně zkrátit dobu od nápadu až po začátek realizace. To je ta podle našeho názoru klíčová součást tohoto návrhu, ne ta příloha č. 1. A těším se na debatu zhruba za těch 24 měsíců, kdy si řekneme, v kolika případech se mezitímní rozhodnutí uplatnilo, či ne. Jsme velmi skeptičtí. Já jsem říkal i ředitelům státních investorských organizací, aby dali hlavu na špalek, že na každé z těch staveb, která je v tom seznamu, do dvou let použijí ten institut. A jsem zvědavý na ten výsledek. Můžeme být dnes optimisté, nebo skeptici, čas nás rozsoudí.

Kdybych měl ještě reagovat na vystoupení některých svých kolegů. a teď to nemyslím ani ironicky ani legračně - když už je takový seznam staveb, tak proč tam není brněnské metro? Já osobně považuji vyřešení otázky nádraží v Brně opravdu za důležité. Mnozí se tomu smějí. Já to opravdu považuji roky za důležitou věc. Nicméně oni tomu sice říkají jinak, ale v zásadě je to metro a to tam náhodou není. Metro D - to byl požadavek všech našich kolegů, pražských poslanců, že to tam být musí, to tam je. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP