(15.40 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Já vím, že to nikdy nebude pro všechny ideální, ale zkuste si představit tu šíři spektra tady ve Sněmovně, logicky, a nemyslím to bez žádných konotací, z levé části spektra, kde kolegové by byli ochotni ten seznam dramaticky rozšířit ve smyslu síly státu, síly státních investorů, až po kolegy na pravici, kteří byli velmi skeptičtí a velmi konzervativní k tomu, aby se ty stavby rozšiřovaly. A tomuhle jsme se věnovali ty tři měsíce jak ve skupině předkladatelů, tak i na hospodářském výboru a koneckonců i na podvýboru pro dopravu.

Takže já tady jak směrem k vám, tak i směrem k ostatním kolegům, bohužel i k panu poslanci Zahradníkovi, kterého si jinak velmi vážím, musím avizovat, že na hospodářském výboru a ve třetím čtení budu proti přijetí těchto pozměňovacích návrhů, protože ta dohoda, která je velmi cenná i ve směru k Senátu, k veřejnosti a možná i k tomu Ústavnímu soudu, se opravdu rodila čtvrt roku, tři měsíce, a považuji ji za velmi, velmi vyváženou. A nechci dopustit to, že najednou různými parciálními názory, a prosím, teď to neberte ve zlém a není to myšleno ve zlém, tak se najednou začne rozpadat a něco se tam bude buď přidávat, nebo ubírat. To je za prvé v té obecné rovině.

Ale musím být i konkrétní, protože to se mě dotýká bytostně, jsem poslancem z Pardubic. Asi nevíte, že Pardubice region, jak město, tak kraj, mají velký ambiciózní projekt, který se jmenuje multimodální dopravní uzel Pardubice. Je to projekt, který jsme prezentovali hospodářskému výboru. Opět, vaši kolegové ten projekt viděli, seznámili se s ním. Vy nejste členem hospodářského výboru. Je to projekt, vize, která je jediná v České republice, jediné místo v České republice, které propojuje všechny čtyři mody dopravy. Vodní dopravu pomocí kontejnerového překladiště, cargo na letišti, které je vzdáleno necelý kilometr od toho Labe, železniční koridor, který tam je, a samozřejmě také silniční dopravu. Je to jediné místo, které je schopno propojit čtyři mody dopravy. Takže to je k těm úvahám o smysluplnosti anebo nesmysluplnosti vodní cesty. A zrovna u toho plavebního stupně Přelouč je potřeba říci historicky, že je to akce, která je vydiskutovaná, připravená, snad i vysoutěžená, připravená, ale bohužel má tedy problémy ve smyslu k ekologii. Ale zase, kolegové z ŘVC, to je ilustrační, mi připravili návrh, který byl mnohem širší. Měli tam Baťův kanál, měli tam plavební stupně na Vltavě, a já jsem tohle opět vnímal jako ten kompromis, že jsme zúžili ten seznam a nechali jsme tam aspoň ty dva plavební stupně. Takže moc moc prosím, abychom to ratio, tu rozumnost, v tom seznamu udrželi a nezasahovali do něj.

A na kolegyni Balcarovou. Vysokorychlostní tratě, no to se mě dotýká úplně bytostně, protože my jsme tady před rokem přijali usnesení, vláda na tom začala pracovat, máme strategický materiál. Rozjelo se to, běží první dvě studie proveditelnosti, projektuje se rameno Praha-Drážďany, projektuje se rameno Praha-Brno. Přípravné práce běží. Na SŽDC, já se tomu každý den věnuji, mají tým deseti odborníků, speciální projektový tým na vysokorychlostní tratě, jsou na to připraveny finance v SFDI, v rozpočtu SFDI, tady opravdu jsem si velmi jistý v kramflecích. Takže argumentace "raději do vysokorychlostních tratí než do vody" tady není správná, protože nevylučuje se. Pokud teoreticky bychom do dvou let třeba ten plavební stupeň na Labi v Přelouči začali realizovat, tak to neznamená, že nebudou peníze na ty vysokorychlostní tratě. V tomto smyslu to opravdu nijak nesouvisí, protože studie proveditelnosti budou trvat zhruba dva roky a ten proces běží. Opravdu se připravují se vší vážností a v plném tempu, jaké je aspoň v tuto chvíli možné. To vám mohu garantovat nejen z pozice hospodářského výboru, ale i za člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury.

A poslední věta, ať vám dám také prostor k tomu seznamu. My na hospodářském výboru, když jsme ho připravovali a poslouchali návrhy od těch jednotlivých investorů - a věřte mi, že byly možná desetkrát větší, oni fakt chtěli všechno -, tak my jsme s poslanci udělali dvě dohody. První dohoda byla, že po těch investorech chceme, aby tam dali akce, které budou mít majetkoprávní přípravu, tzn. územní rozhodnutí, povolení a poté majetkoprávní přípravu do dvou let. Zkrátka že ustanovení toho seznamu, toho zákona, budou schopni využít do dvou let. To byla pro nás nepřekročitelná podmínka, abychom stavby do toho seznamu mohli zařadit.

A druhá dohoda byla ve směru k MPO, k Ministerstvu průmyslu, které tam chtělo dát, a to se týká hlavně klubu Pirátů, vysokonapěťové soustavy, energetické stavby, plynovody. A tam jsme vyšli vstříc a za tím já si stojím a budu na tom trvat a podpořím to a neustoupím, že v tuto chvíli platí dohoda, je to seznam jenom pro dopravu, není pro žádné další mody nebo žádné další typy staveb. A i na tomhle si myslím, že by mohl obstát návrh případně právě i u Ústavního soudu.

Takže tolik k té debatě, jak to vlastně celé vzniklo. A ještě jednou moc, moc prosím, abychom se opravdu nepouštěli do dalších změn, ať už rozšiřování, nebo zužování. Bez emocí jsem připraven to odborně věcně vysvětlit, ale nebudu ustupovat a nechtěl bych ustupovat z toho seznamu, tak jak je v tuto chvíli postaven.

Poslední vysvětlení, které dlužím, ono si to často lidé pletou, ten seznam je, pěkně prosím, svázán jen a pouze s jedním z těch 17 pozměňovacích návrhů, a to je s tou předběžnou držbou, resp. mezitímním rozhodnutím. Všech ostatních 16 platí pro všechny stavby podle toho zákona. I to je důležité vysvětlovat, protože hlavně novináři si to často pletou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pořadí řečníků je nyní následující. S faktickými poznámkami jsou přihlášeni pan poslanec Ferjenčík, Stanjura, Výborný a Juříček. A do obecné rozpravy je přihlášen pan zpravodaj Adamec a pan předseda Stanjura, takže pan předseda Stanjura vystoupí s přednostním právem. Teď je na řadě faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Po něm bude následovat faktická poznámka pana poslance Výborného. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo a už bych rád za sebe tuto debatu uzavřel. Nicméně to, že na hospodářském výboru vznikne nějaký seznam staveb, skutečně nemůže zavazovat zbytek Poslanecké sněmovny k tomu, aby akceptoval stavby, se kterými nesouhlasí. A dále bych uvítal, kdybyste byl korektní a protestoval i proti rozšiřování toho seznamu. Už takový návrh tady taky padl a nesetkal se s žádnou odezvou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Juříček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Pane předsedající, děkuji za slovo. Já jako poslanec z Pardubického kraje bych tady rád podpořil to, co říkal kolega Kolovratník. Může se zdát, že to nemá ratio, plavební kanál na Labi u Přelouče, nicméně buďme tady trošku velkorysí a dívejme se do budoucna. Ten dopravní terminál, který už dneska je ve fázi studie, to je věc na 20, 30 let dopředu. Pokud ten plavební stupeň neuděláme, tak samozřejmě ta přidaná hodnota, která tam teď právě je v propojení s leteckou dopravou, železniční dopravou, vodní dopravou, tam nebude. Tak já bych opravdu prosil, aby se do toho seznamu nezasahovalo. Toto je šance dotáhnout projekt, který tady mimochodem desetiletí už je připravován. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Juříček a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem v podstatě něco chtěl říct jako tady kolega Výborný, protože téměř od začátku jsem byl u toho s Martinem Kolovratníkem. Sám jsem udělal 17 pozměňovacích návrhů a ty jsem pak následně stáhl, protože ty Martina Kolovratníka byly lepší. Diskutovali jsme to napříč. Buďme rádi, že po 25 nebo 28 letech jsme dospěli k takovému konsenzu. Tak proboha už do toho nevrtejme! Celá republika na to čeká a potřebujeme to opravdu stavět. Je to lakmusový papírek budoucnosti. A když ve Sněmovně bude taková spolupráce, jako bylo na pojištění anebo jak je teď na čtyřistašestnáctce, tak buďme jenom rádi, že jsme to dotáhli do takovéto podoby. A všem opravdu děkuji i za Martina Kolovratníka, který už to opakoval mnohokrát. A buďme rádi, že jsme dospěli aspoň do takovéhle fáze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budou následovat faktické poznámky pana poslance Onderky, paní poslankyně Matušovské, pana poslance Kolovratníka, v tomto pořadí. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Onderka: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, musím říct, že to, co tady padá a možná do budoucna ještě padne při projednávání novely o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, je přesně věc, kterou jsme očekávali... (Odmlka pro trvalý neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pane poslanče. Vyzvu ostatní, aby se ztišili. Prosím vás ještě jednou o to, aby tu byl klid a všichni jsme slyšeli, co nám řečník vlastně chce říct. Prosím, máte slovo, pokračujte.

 

Poslanec Roman Onderka: Od prvopočátku, kdy jsme o této záležitosti jednali, tak jsme věděli, že budou padat. Já se musím zastat kolegy Kolovratníka, že my jsme nikdy neřekli na těch jednáních, že by pozměňovací návrhy nemohly padat. A počítáme s tím, že zde budou návrhy, které se budou snažit rozšiřovat ten seznam anebo ho zmenšovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP