(15.30 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Proto jsem připravil pozměňovací návrh, který by se týkal přílohy zákona, tedy novelizačního bodu číslo 5, který definuje jednotlivé budoucí stavby, které by měly být projednávány a povolovány v režimu toho zákona. Navrhl jsem, aby do jeho režimu byly zařazeny také stavby, které vlastně vytvářejí jakési tangenciální propojení osmi krajských měst v Čechách, tedy vlastně jakýsi okruh, který by doplnil radiální soustavu dálnic, které samozřejmě už zčásti jsou postavené, zčásti chybějí, a právě by měly být předmětem toho zákona, jsou vyjmenovány v té příloze. Je to okruh, který propojuje města Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice, Jihlavu. Pardubice a Hradec Králové již svoje propojení mají. A vesměs se jedná o silnice, které jsou součástí silnic typu E tras, nebo v kategorii E, což je kategorie silnic podle evropské dohody AGR, resp. dohody EAK, patřící vlastně již před vznikem Unie do kompetence Organizace spojených národů. Jedná se o silnice 1/13 v dané trase, 1/20, 1/34 a 1/37. Na těchto silnicích, a tady právě zdůrazňuji, se nacházejí obchvaty 43 měst, obcí a osad, které jsou v různém už poměrně značně pokročilém stupni přípravy. 43 tedy měst a osad by mohlo být postupně řešeno z hlediska budování jejich obchvatů.

A druhý novelizační bod, ten se týká železnice. Železnice Veselí nad Lužnicí - České Velenice byla tradičně součástí čtvrtého železničního koridoru. Je to poslední trať, která tam není elektrifikovaná. Česká republika slibuje Rakouské republice modernizaci této trati už téměř 30 let. Proto i tuto trať si dovoluji navrhnout do tohoto pozměňovacího návrhu.

Čili si myslím, že jsem vás jednak seznámil s tím návrhem, je to součást sněmovního dokumentu, ke kterému se pak posléze v podrobné rozpravě přihlásím. A pokud máte zájem, jsem připravený ukázat vám na mapě, o jaké úseky konkrétně se jedná. V obecné rozpravě tedy děkuji za pozornost, a jak je vidět, už jsem se přihlásil do rozpravy podrobné, kde se k dokumentu přihlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji, pane poslanče. V obecné rozpravě dále vystoupí pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Chtěl bych představit své dva pozměňovací návrhy, které k tomuto tisku podávám, a oba jsou velice stručné. První ruší bod číslo 1 toho komplexního návrhu hospodářského výboru, který upravuje doručování. Jak už jsem zmiňoval ve své zpravodajské zprávě, dle mého názoru ta obecná úprava chrání práva občanů lépe než to, jak to uchopil hospodářský výbor. Myslím si, že je zbytečné tady vytvářet speciální zákon.

Druhý pozměňovací návrh se týká seznamu těch staveb. Navrhuji vyškrtnout plavební stupeň Přelouč, protože si myslím, že ta stavba nemá ekonomické opodstatnění, má stát několik miliard korun. Znáte tu situaci? Já jsem přímo z Pardubického kraje, tam to bylo velké téma, v Přelouči jsem chodil na gymnázium. A bylo to velké téma už před deseti lety. Dneska se tam nevozí po Labi uhlí ani do elektrárny Chvaletice. Ani do elektrárny Chvaletice, kde by člověk očekával, že je vlastně ideální situace pro to vozit to uhlí. Na Labi jsou v Ústeckém kraji ty doly. Máme tu elektrárnu. Člověk by čekal, že když se takovýto náklad, který se dá vozit ve velkém objemu, nevyplatí vozit po řece, tak nebudeme utrácet miliardy korun za to, abychom Labe splavnili do Pardubic. Podle mě to prostě nemá ekonomické ratio. Z toho důvodu jsem proti tomu, abychom nasazovali tak silné nástroje typu vyvlastňování lidí kvůli tomu, abychom tuto stavbu tlačili kupředu. Takže navrhuji vyškrtnout tuto stavbu. A myslím si, že by bylo daleko vhodnější investovat ty peníze do rozvoje železniční trati Praha - Olomouc, zvlášť úsek od Pardubic směrem k Olomouci. Tam je problémový úsek, kde kdyby se postavily třeba tunely nebo zvýšila kapacita, tak by to velmi výrazně pomohlo na tomto páteřním koridoru. A probagrovat ty tři miliardy v Labi mi přijde nesmyslné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Petrtýl bude reagovat s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Petrtýl: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych vaším prostřednictvím oponovat panu poslanci Ferjenčíkovi, protože stále platí to, že vodní doprava je tou dopravou, která je nejlevnější. Máme vlastně vybudované komunikace, to jsou dálnice, které jsou prázdné, myslím tu vodu. Je to přirozená cesta. A skutečně toho nevyužívat by byl velký hřích. Vezměte si, kolik naši předkové po dobu více jak sto let, kolik dali miliard a kolik dali úsilí do výstaveb různých plavebních stupňů nebo různých zařízení na té řece. Myslím si, že nevyužít toho by byla velká chyba, protože silnice jsou stále více přeplněné. Můžu vám říct, že třeba už ve Středočeském kraji a v Praze se vlaky nedostanou na koleje, protože už tam není prostor. Takže čím víc odlehčíme tu ostatní infrastrukturu, tak jsem přesvědčen, že ta lodní doprava je jedna z možností, jak tomu pomoci.

Děkuji za pozornost. (Potlesk několika poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Ferjenčík, po něm se do obecné rozpravy hlásí pan poslanec Kolovratník. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Jen velmi stručně zareaguji prostřednictvím pana předsedajícího na předřečníka. Prostě pokud chybí kapacita železnice, je potřeba stavět novou železnici. Ve chvíli, kdy ani do té elektrárny Chvaletice se po Labi, které je tam plně splavné, to uhlí nevozí, tak k čemu se proboha bude používat ten úsek, který vede do Pardubic? Podle mě prostě probagrujeme miliardy a ve skutečnosti se to používat nebude. Dát to do železnice mi přijde daleko efektivnější. (Potlesk několika pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou se ještě přihlásila paní poslankyně Balcarová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych navázala na to, co tady říkal kolega Ferjenčík. Z pohledu životního prostředí i z hlediska ekonomické efektivity je opravdu mnohem výhodnější vkládat investice například do vysokorychlostní železnice, do železničních koridorů, které jsou v České republice spíše podfinancované, a je potřeba rychle se tímto směrem ubírat. Vodní stavby si myslím, že je otázka minulosti, ne budoucnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Kolovratník přihlášený do obecné rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: S rizikem, že rozpoutám další reakce a faktické poznámky, musím na tohle reagovat. Při vší úctě, pane kolego Ferjenčíku prostřednictvím pana předsedajícího, tohle je přesně to, co jsem nechtěl, o co jsem prosil vaše zástupce, vašeho kolegu Ondřeje Polanského, velmi milého a blízkého spolupracovníka v podvýboru pro dopravu. Tohleto jsem přesně nechtěl, abychom dospěli sem. Na to jsme měli ty tři měsíce, toho čtvrt roku, abychom si tyto debaty, a při vší úctě, nevím, jak velký jste odborník na dopravu, abychom si toto vydiskutovali a dosáhli kompromisu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP