(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Gajdůšková a její faktická poznámka. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Já musím přiznat, že znám lékaře, vystudované lékaře našich medicínských fakult, kteří používají postupy alternativní a speciálně čínské medicíny. A musím říct, že ten celostní pohled je velmi úspěšný. Na druhou stranu je potřeba říct, že zařazení čínské medicíny do tohoto zákona, o kterém se bavíme, je skutečně nesystémové. Já velmi podporuji senátní návrh a bavme se potom o zákoně o léčitelích, který je také potřeba, tak jak o tom mluvil pan profesor Válek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Holík. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážená paní senátorko, vážení kolegové, já mám takový zdvořilý dotaz. Poslouchal jsem svého předřečníka a dodnes jsem nepochopil, jaký je rozdíl mezi západní anatomií a východní anatomií. Tam jsou nějaké rozdíly, nebo ne? Já si myslím, že stavba lidského těla je úplně stejná. Nerad bych něco zatracoval. V minulosti jsem jako každý člověk, když jsem dostal chřipku, šel a dostal jsem nějaká antibiotika. Poslední tři roky používám zázvorový čaj, med, citron a popřípadě rakytník. Znamená to, že jsem také léčitel, i když léčím sám sebe?

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Válek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Jako celoživotní učitel jsem trpělivost sama a prostřednictvím pana předsedajícího se pokusím zodpovědět oba dva dotazy.

Ne, nejste léčitel, ale pokud za úplatu budete ten rakytník nabízet svým spoluobčanům, tak se léčitelem v té chvíli stanete. A pokud za úplatu budete nabízet svým spoluobčanům a tvrdit, že jim tím vyléčíte rakovinu, tak se stanete podvodníkem a měli by vás za to zavřít. To bohužel současná legislativa jaksi neumožňuje.

Co se týče té anatomie, ano, není rozdíl mezi západní, východní ani severní a jižní anatomií, ale je mezi anatomií, kterou vnímá tradiční čínská medicína, a která se učí na lékařských fakultách a přírodovědeckých fakultách, zásadní problém. Tradiční čínská medicína vychází z meridiánů drah. Meridiány drah nejsou anatomicky a fyziologicky definované, tím pádem je těžko může určit profesor anatomie nebo fyziologie. Ty může určit profesor tradiční čínské medicíny. V tom je ten problém. Tradiční čínská medicína vychází z čchi a cang, z dvou sil, které ale nemají oporu v tom, co se učí na fyziologii, patofyziologii.

To znamená, já budu bojovat o to ze všech sil, aby existovala fakulta tradiční čínské medicíny, ale nemohu připustit, aby tradiční čínská medicína byla učena na lékařských fakultách a přírodovědeckých fakultách, protože to technicky není možné. To prostě nejde.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Do rozpravy je přihlášen pan ministr Vojtěch. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si také se stručně vyjádřit k tomuto senátnímu návrhu zákona, jehož cílem je tedy přehodnotit existenci oněch zdravotnických povolání terapeut čínské medicíny a specialista tradiční čínské medicíny v zákoně č. 96/2004 Sb. Jsem toho názoru, že skutečně schvalování této úpravy, které bylo navrženo pozměňovacím návrhem, nebylo úplně uvážené. Nebyly vlastně zváženy všechny dopady této změny, zejména pokud jde o systém poskytování zdravotních služeb. Ta kodifikace nebo začlenění do toho zákona v zásadě implikuje, že poskytovatel těchto služeb bude skutečně poskytovatelem zdravotních služeb, ale to nebylo nikterak vyhodnoceno, jak bude integrován do systému zákona o zdravotních službách, jak budou vymezeny podmínky pro poskytování těchto zdravotních služeb. Takže z toho pohledu považuji toto začlenění skutečně za nedomyšlené, nepromyšlené a předčasné a souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, že je to poměrně nesystémové.

My jako Ministerstvo zdravotnictví souhlasíme s tím, že ty metody skutečně spíše než metodami klasickými, evidence based medicine, metody zdravotních služeb náležející pod zdravotní služby, jsou metodami léčitelskými. To myslím, že asi tady panuje shoda.

Víme, že ovšem není pouze tradiční čínská medicína. Ty léčitelské metody jsou různé. Máme tady homeopatii, máme tady akupunkturu a podobně. I proto jsme se tedy rozhodli řešit to systémově a připravit nový zákon o léčitelstvích, chcete-li, možná o komplementární medicíně, který jednoznačně definuje podmínky pro poskytování takovýchto služeb. Je pravdou, že dnes tyto služby obecně jsou v šedé zóně, v zásadě nevíme, kdo tyto služby poskytuje, za jakých podmínek. Není žádná podmínka například vedení aspoň nějaké základní dokumentace, co tomu konkrétnímu klientovi, pacientovi je poskytováno za služby.

Nechci tady poukazovat na teď velmi medializovaný případ té pofidérní společnosti Aktip. Nechci to srovnávat s čínským léčitelstvím. Přesto to ukazuje na to, že skutečně tyto různé služby tady existují, a my o nich zkrátka nemáme jako Ministerstvo zdravotnictví, a myslím že nikdo, přehled. Funguje to tak, že si někdo zřídí živnostenské oprávnění, otevře si nějakou kancelář a tam léčí nebo poskytuje tyto léčitelské služby.

Proto právě chceme předložit onen zákon o léčitelství, který by měl tyto léčitelské služby, komplementární medicínu kodifikovat nebo jí nastavit pravidla. Měl by nastavit nějakou jasnou evidenci, vedení dokumentace a podobně. Ten zákon už je připravován. I na základě tohoto návrhu budeme mít první verzi do konce června připravenou k nějaké prvotní diskusi a doufám, že se nám ho podaří do konce roku dostat do Sněmovny. Takže v tomto směru nechávám na uvážení, samozřejmě, každého, zda podpoří tento senátní návrh, ale myslím si, že skutečně lepší variantou je tyto alternativní metody, komplementární metody mít specifikovány ve zvláštním zákonu než je směšovat s těmi řekněme evidence base metodami, které pak podléhají zákonu o zdravotních službách, což je skutečně jiný systém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickými poznámkami budou reagovat paní poslankyně Adámková a pan poslanec Kasal. Do rozpravy je přihlášen pan senátor Plaček. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, několik doplnění ke kolegovi tady kvůli tomu léčitelství. Abych mohla hovořit o věcech, mám v tom ráda jasno, a proto jsem sama certifikovaný homeopat. Nikdy by mě ale nenapadlo chtít zařadit toto do hrazených služeb medicínských. To tam opravdu nepatří.

Na druhou stranu pro vaši informaci je fytoterapie čili léčba rostlinami. Česká republika v tom má úžasný primát, protože jeden z našich lékařů vyhrává velké celosvětové soutěže přes tu ájurvédu a podobně. Je to náš (nesrozumitelné), původně lékař, a nikdy by ho nenapadlo chtít toto zařadit do systému poskytované zdravotní péče. Čili tady se domnívám, že se nikomu nic neděje. A jinak jestliže používáte vitamín C a rakytník, je v pořádku. Víte, že léčba infekcí má i nefarmakologická opatření, kde je zvýšený přísun vitamínu C, čili je to vlastně naprosto v pořádku. To není léčitelství, to je nefarmakologická léčba chorob. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Kasal. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane předsedající. Já jenom pár poznámek na předchozí řečníky. Já bych byl velmi rád, aby se používala adekvátní data. Není pravda, že minimálně u akupunktury nejsou evidence based. To bych chtěl, aby tady zaznělo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP