(14.40 hodin)
(pokračuje Pastuchová)

Čínskou medicínu považuji za obor spíše léčitelský nežli zdravotnický, a není tedy vhodné ji regulovat jako jedno ze zdravotnických povolání, které by mělo poskytovat zdravotní služby ve smyslu zákona o zdravotních službách. V České republice navíc existuje řada dalších léčitelských oborů, které je nutno též regulovat v zájmu bezpečí pacientů.

Vhodným řešením by byla komplexní zákonná úprava léčitelství. Taková úprava by měla transparentně vymezit, k jakým činnostem budou v České republice léčitelé včetně terapeutů čínské medicíny oprávněni, jaká bude jejich odpovědnost za činnost prováděnou v péči o zdraví, kdo stanoví, které léčitelské postupy jsou a které nejsou povoleny. Komplexní zákonná úprava léčitelství by měla projít transparentním připomínkovým řízením. Prostor k vyjádření by měly dostat odborné společnosti, lékařské fakulty, což se během přijetí dosavadní úpravy nestalo.

V současnosti má Ministerstvo zdravotnictví v úmyslu předložit zmíněnou komplexní zákonnou úpravu léčitelství. Jenom pro informaci, Ministerstvo zdravotnictví přijalo neutrální stanovisko, Ministerstvo práce a sociálních věcí neutrální a vláda neutrální stanovisko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Válek. Jen konstatuji, že zde jsou přihlášeny s faktickými poznámkami paní poslankyně Adámková a paní poslankyně Procházková, nicméně se přihlásily v době, kdy nebyla obecná rozprava otevřená, proto dám slovo panu poslanci Válkovi a po něm připustím faktické poznámky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Dámy a pánové, já se moc omlouvám, že budu zdržovat. Jednak jsem chtěl velmi poděkovat Senátu, že tuto normu vrátil zpátky a umožnil parlamentu se k ní znovu vyjádřit, a jednak bych chtěl vysvětlit, proč vystupuji.

Vystupuji proto, že v době, kdy parlament tuto normu přijal, tak já byl předseda Asociace akademických senátů lékařských fakult České a Slovenské republiky a tehdy všechny akademické senáty včetně studentských komor a akademický senát Karlovy univerzity napsaly naprosto jednoznačné vyjádření, které nekritizuje, nekritizuje to, že by tradiční čínská medicína, homeopatie, ájurvédská medicína či jiné paramedicínské a léčitelské postupy byly a priori podvodem, zločinem nebo něčím podobným, pouze kritizuje, že tyto metody nemohou být vyučovány na lékařských fakultách a že nemohou být řešeny stejným způsobem jako standardní západní metody, které se běžně učí na všech lékařských fakultách po celém světě. To byla ta hlavní námitka. Je potřeba si uvědomit, že pokud bychom tento návrh Senátu nepodpořili, tak se stane, že tito tradiční čínští terapeuti se budou učit na lékařských fakultách, ale tradiční západní fyziologii, tradiční západní anatomii, budou dělat tradiční západní státnice, poté budou moci, protože to bude magisterské studium, dělat PhD. studium podle našich podmínek, budou muset mít publikace v impaktovaných časopisech atd. atd.

To znamená, z mého pohledu toto zařazení tradiční čínské medicíny do systému standardní výuky na lékařských fakultách je nejenom velmi nešťastným krokem z hlediska vědy, ale je to i nešťastným krokem pro ty tradiční čínské léčitele, kteří tu práci dělají kvalitně. Já myslím, že většina z nás chodí na thajské masáže, a přesto se neučí bakalářský nebo magisterský obor thajská masáž - fyzioterapie. Myslím si, že řada z nás, když hledala vodu a byla v zoufalé situaci, pozvala odborníka s virgulí, a přesto se na stavebních fakultách neučí obor hledání nerostných zdrojů pomocí virgule. A totéž je s tradiční čínskou medicínou.

To znamená, já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad dvěma body. Ten první bod je ten, že bychom měli, a to velmi silně a jasně, podpořit stanovisko Senátu. Ten druhý bod je ten, že bychom současně měli otevřít velmi intenzivní debatu o nelékařských oborech. Jsem přesvědčený, že je řada léčitelů - a teď nemyslím jenom dámy a pány, kteří chystají různé typy čajů, nemyslím jenom ty, kteří provádějí různé varianty masáží, nemyslím jenom ty, kteří dělají akupresuru, ale myslím i třeba ty, kteří dělají akupunkturu, homeopatii atd. A můj osobní názor člověka, který učí na Fakultě jaderné fyziky, který učí biomedicínské inženýry a který je velmi v tomto směru, řekl bych, technicky zaměřený, přírodovědecky zaměřený a všechna data a všechna fakta opakovaně zvažuje a nevěří sám sobě a pomocí občanky si ráno ověřuje, když se chce holit nebo umývat, jestli je on on, tak nemyslím tohoto Válka, myslím toho Válka, který je otevřený různým názorům a který říká dobře, třeba na tom něco je, třeba si řekneme za deset let, za patnáct let ano, tam se posunula věda. Ale dneska tam věda není a i tyto profese, tyto obory musí být korigovány, protože mezi těmito léčiteli je celá řada velmi slušných lidí, kteří se snaží, upřímně se snaží pomoci pacientům, nemocným, našim spoluobčanům, dělají svoji práci, jak nejlépe umějí, jak je to naučili v různých kurzech, v různých - nevím, jak to říct - oborech jejich učitelé, ale jsou mezi nimi taky podvodníci. A dneska není chráněn pacient proti těmto podvodníkům, není žádná legislativa, která by ho chránila. Já jako soudní znalec jsem sem tam žádán, abych psal posudky, jestli ta nebo ona metoda byla správně využita. Nemohu psát posudky na léčitele.

A musíme si uvědomit ještě jednu věc. Ano, je to zasahování do jakýchsi práv, pokud takovouhle legislativu, která se bude týkat léčitelů, přijmeme, ale člověk, který je v těžké životní situaci, který má příbuzného, na kterém mu záleží, jestli má dítě, je to o to horší, a tento člověk hledá jakoukoli variantu, je náchylný věřit čemukoli. Proto bychom pro tyto obory, které ale nejsou medicínské, přírodovědecké obory, a proto nemohou být učeny podle systému výuky na přírodovědeckých fakultách, na lékařských fakultách, na nelékařských vysokých školách, aby tyto obory měly nějaká jasná pravidla, která definují, kdo je dělat může, za jakých podmínek je může dělat, kdo jsou ti, kteří je dělají opravdu s nejlepším vědomím a svědomím, a kdo jsou ti podvodníci, kvůli kterým umírají zbytečně naši spoluobčané.

Takže vás velmi prosím o podpoření tohoto zákona a chci říct, že tehdy to stanovisko bylo naprosto jednomyslné. Dokonce, a teď to berte jako nadsázku, lékařská společnost uvažovala, že kolegy z našich řad, kteří ten zákon podpořili, ze svých řad vyloučí, což mi přišlo jako šílené a byl jsem zásadně proti tomu. Ale prostě opravdu to nebyl šťastný krok a bylo by špatné, kdybychom tímto krokem dostali tradiční čínskou medicínu někam, kde vlastně ani sama nechce být. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou nyní vystoupí paní poslankyně Adámková, po ní paní poslankyně Procházková a paní poslankyně Gajdůšková s faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, léčitelství a tradiční čínská medicína jsou velmi pěkné pro média, ale uvědomte si, že máme tradiční thajskou medicínu, máme medicínu jihoamerických indiánů a severoamerických indiánů a máme i naši lidovou medicínu. Nutno říci, že opravdu to v současné době nemá již tam místo, byť to bylo přijímáno řekněme s dobrými úmysly. Domnívám se, že senátní návrh to řeší elegantně, nikomu se neubližuje, a počkejme si na data. Problém je v tom, že jakákoli tradiční, lidová medicína, abychom byli přesnější, nikdy nepodstoupila žádné validní srovnání s medicínou takzvaně západní, čili my se k tomu opravdu vyjádřit nemůžeme. Jistě je tam velký podíl umění vtáhnout pacienta do svého světa, je tam velké umění hovořit s pacientem, ale bohužel nemá to opravdu místo v moderní medicíně. Kdybychom chtěli být úplně přesní, tak největších výsledků na českém území dosahovaly žítkovské bohyně a také je nemáme v úhradové vyhlášce. Čili je třeba si opravdu počkat a poté rozhodnout.

Domnívám se, že senátní návrh je správně a máme ho podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí paní poslankyně Procházková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuji za slovo. Dobrý den všem. Já mám jen krátké vyjádření k paní senátorce prostřednictvím pana předsedajícího. Akupunktura má vědecky ověřené základy, je vyučována jako součást specializace pro léčbu bolesti a je i provozována takto. Takže to je jenom takové upřesnění. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP