(12.40 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Každopádně proč asi ANO nechce v tuhle chvíli ten nominační zákon. No, podívejme se, jak vzniká ta vláda, kde právě za pozice pro komunisty ve státních firmách vyhandlovali podporu pro tu koalici. Vždyť tady se neřeší vůbec program! Člověk by čekal, že komunisté budou trvat na sektorové dani, na progresivním zdanění. To, co po volbách říkali, že jsou jejich zásadní vyjednávací priority. Ale pak se spokojili se 150 místy ve státních firmách, tak logicky pak bojkotují tento zákon. Mě to poměrně dost zklamalo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, děkuji. Máme ještě... jestli kolega Lipavský vydrží s pěti minutami, tak má slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Já budu stručný. Dámy a pánové, naše strana šla do Poslanecké sněmovny jako protikorupční strana a ukazuje se, že jaksi napříč politickým spektrem není zájem řešit korupci. Včera jsme navrhovali hlasování o ČEZu, zamítnuto velkou většinou. Bod nebyl zařazen. S velkým skřípěním zubů jsme včera zabránili naprosto absurdnímu pozměňovacímu návrhu v zákoně o majetkových přiznáních. A byl to velký boj vůbec vysvětlit, že zakrývat některé informace nemá smysl.

A dnes se bavíme o nominačním zákonu. Takže já bych chtěl požádat přítomné poslance, aby pro tento návrh hlasovali, aby ho pustili do dalšího čtení a mohli jsme se v klidu ve výborech pobavit o tom, protože některé ty výtky určitě uznávám, že jsou relevantní, tak je pojďme zapracovat a pak zákon schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Michálka. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem chtěl ještě krátce ke kolegovi Staňkovi. Já jsem chtěl pochválit to, co udělalo hnutí ANO v Brně. To, že dali dohromady vlastnickou politiku města Brna. To je naprosto správný postup. A to, že ji schválilo zastupitelstvo, to je také správný postup. A to, že si zastupitelstvo vyhradilo, že bude schvalovat určité, řekněme, velké majetkové operace, myslím, že tady v čl. 4.10 Deklarace koncernového zájmu se píše o kumulované hodnotě 50 milionů korun. To je také správný postup.

Jediné, o co my se tady snažíme, abychom to samé udělali tady jakožto zástupci státu, aby Poslanecká sněmovna schválila ty základní zásady, ten zákonodárný orgán, stejně jako je schválilo zastupitelstvo města Brna. Stejně tak se snažíme, aby byly nastaveny kontrolní mechanismy podobně, jako je nastavilo zastupitelstvo města Brna. Je to úplně to samé, akorát v provedení státní moci. Dneska jsou ty akciové společnosti absolutně bez kontroly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A máme dvě minuty. Ptám se tedy, je zájem o závěrečná slova, protože nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Není zájem o závěrečná... Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já se pokusím být krátký a nevyužít ty dvě minuty, které nám zbývají do konce času.

Slyšeli jsme tady návrhy, které zazněly, předpokládám, že ještě v podrobné rozpravě budou zopakovány, jinými slovy prodloužení lhůty na projednávání o dvacet dnů. A slyšeli jsme tady vyjádření zástupců vlády, že vláda tento návrh zákona odmítla s tím, že zazněl i nějaký příslib od práce na vládním návrhu, který by měl odstraňovat vady vytýkané v tom návrhu poslaneckém, který tady teď projednáváme.

Z pohledu zpravodaje mám opravdu problém s tím, že již předkladatelé teď deklarují, že zákon, který předkládají, budou chtít předělat komplexním pozměňovacím návrhem v rámci druhého čtení. To považuji za trošku problém. Kdyby se to objevilo jako problém druhého čtení, že by chtěli pozměňovací návrh, tak bych tomu rozuměl, ale již při prvním čtení, při projednávání tedy přínosu tohoto zákona do Sněmovny, žádat poslance, aby nedokonalou věc pustili do druhého čtení, že potom to teprve předěláme, považuji za chybné, protože takhle bychom mohli všichni poslanci přijít s návrhy zákonů, jednoslovnými, a říci: pusťte nám to do druhého čtení, my to tam tedy pozměňovacím návrhem celé předěláme tak, jak si budeme přát a jak si budeme přát a jak se dohodneme. Takhle si nepředstavuji přípravu vhodného zákona, zvlášť když vyvolává tyto problémy, jak tady zaznělo od předřečníků.

Čili z mé strany mám s tím velký problém jako zpravodaj. Jako zpravodaj vám, kolegyním a kolegům, nemůžu doporučit hlasovat pro tento zákon. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Mám ještě přihlášku pana kolegy Staňka, ale už ji nemohu použít, protože podle usnesení Poslanecké sněmovny se ve 12.45 budeme zabývat volebními body. Přerušuji tento bod s tím, že jsme před projednáváním návrhu na zamítnutí návrhu zákona, případně na přikázání. Takže přerušuji bod 38 a budeme se zabývat volebními body.

Požádám předsedu volební komise, aby nám uvedl nejdříve bod 93. Pane předsedo, máte slovo.

93.
Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji dobré odpoledne. Mohu ještě předeslat kratičkou omluvu, že jsme volební body přerušili těsně v závěru, ten bod, ale snažil jsem se při pevném zařazení požádat o ten co nejzazší čas po dopoledni tak, abychom zhruba do té třinácté hodiny volby stihli, tak jak je obvyklé. Věřím, že se k tomu dostaneme co nejdříve.

A nyní tři volební body, jak jsem avizoval. Jsou to tři druhá kola voleb z minulého týdne, která jsme nedokončili, respektive voleb, kde jsme tedy členy nezvolili. Z toho důvodu v tuto chvíli už nebude žádná diskuse nebo rozprava, protože jsme uprostřed těch voleb, a já v té nejstručnější formě jenom zrekapituluji, co volíme.

První bod, tedy bod č. 93 je návrh na volbu jednoho člena Rady České tiskové kanceláře. Je to druhá volba a druhé kolo. My jsme před týdnem v prvním kole nezvolili žádného ze čtyř navržených kandidátů, protože kvorum nutné pro zvolení bylo 92 a nikdo z kandidátů nedosáhl tohoto čísla v souladu s volebním řádem. Do druhého kola postupují dva v uvozovkách finalisté. Volíme tedy jedno místo. Těmi postupujícími, z kterých budete vybírat, je Jana Gáborová, která měla v minulém kole 88 hlasů, a pan Kristián Chalupa s 35 hlasy.

Na volebním lístku budou dvě jména. Volí se jeden. Znovu opakuji a prosím, vybraného kandidáta zakroužkovat číslo před jménem a druhého kandidáta, pro kterého jste se nerozhodli, označit křížkem.

Nyní prosím, pane předsedající o přerušení tohoto bodu a otevření dalšího volebního bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, přerušuji tento bod, protože rozprava se již nevede, byla dokončena. Přerušuji ho pro provedení tajné volby. Ještě než otevřu bod 95, konstatuji došlou omluvu z důvodu zahraniční cesty pana poslance Rostislava Vyzuly a od 14.30 z pracovních důvodů pana poslance Karla Turečka.

 

Otevírám bod

95.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Bod 95 je opět v druhém kole. Tentokrát u první volby jsou to dva členové Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. I tady jsme v prvním kole nezvolili žádného z kandidátů. Bylo jich šest. Do druhého kola na ta dvě neobsazená místa je tedy volba zúžena na čtyři kandidáty. Postupují a vybírat budete z následujících nominantů: Monika Oborná s 89 hlasy, Jitka Věková se 74, Petr Havel s 50 a Ladislav Velebný s 27 hlasy. V tomto případě vybíráme dva kandidáty ze čtyř navržených.

Prosím o otevření dalšího volebního bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, děkuji. Také nepovedeme rozpravu, protože byla ukončena. Přerušuji bod 95 pro provedení tajné volby.

 

Otevírám bod

96.
Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak, a to je poslední z dnešních třech bodů. Opět druhé kolo. V prvním kole jsme... Je to volba jednoho člena Rady Českého rozhlasu. My jsme před týdnem, ta místa byla neobsazená dvě, zvolili jednoho kandidáta. Byl to pan Petr Arenberger se 150 hlasy. A zbývá provést druhé kolo k doplnění jednoho zbývajícího člena. Do toho finále tedy... je zúženo a postoupili dva kandidáti - Zdeněk Mahdal s 83 hlasy a Jan Jirák se 46 hlasy. Opět ze dvou kandidátů se volí jeden. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP