(12.20 hodin)
(pokračuje Babiš)

Takže já za vládu můžu říct ano, my jsme s panem Michálkem před projednáváním tohoto bodu diskutovali. A my určitě říkáme: my předložíme náš návrh, návrh vlády, kde zohledníme tyhle naše připomínky. Není problém, aby to vláda projednala do konce června roku 2018, to znamená, do měsíce ten zákon byl na stole.

A samozřejmě my jsme v pozici... My nemáme problém dělat výběrové řízení na šéfa firmy, ředitele, ano, ale dělat výběrové řízení na dozorčí radu, abychom zahltili byrokracií ještě víc ten náš systém - jako proč? Je tam odpovědnost toho ministra. On nominuje, personální výbor to projednává, prověřuje ty lidi, jestli mají na to předpoklady, aby tam seděli, aby samozřejmě hlídali zájem státu. A to určitě chceme, ale to jsou věci, které... Na to máme jiný názor a naše politika byla vždy i za minulé vlády...

My jsme nic neprivatizovali, ani nemáme v plánu nic privatizovat. Ani za této vlády, ani za minulé vlády. Ale samozřejmě stát má i minoritní podíly, například ve firmě KORADO, nebo máme nějakou nešťastnou papírnu ve Slovinsku, kterou jsme nějakým způsobem zdědili ještě z Fondu národního majetku a kterou se snažíme neúspěšně už dlouho prodat.

Já nechápu, proč by se tyhle věci měly řešit tady a čekat potom rok a půl nebo jak dlouho, kdy se k tomu každý vyjádří. Je to odpovědnost vlády, vždycky to tak bylo. A my určitě chceme, aby byli lidi vybíráni transparentně, určitě to budeme dělat. A předložíme naši verzi, nebo oprášíme tu verzi, kterou jsme už předkládali v roce 2017. A já jsem mluvil s kolegy, takže se to budeme snažit předložit na vládu do konce června. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády a požádám o vystřídání, protože jsem se přihlásil s faktickou poznámkou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobré poledne, já tedy prosím místopředsedu Filipa o jeho faktickou poznámku. Dvě minuty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já bych vystoupil s delším projevem k této věci, ale neučiním tak, omezím se na faktickou poznámku.

Ten návrh zákona si plete pojmy s dojmy. Vytírání zraku obyvatelstvu. Plete dohromady politické trafiky a vlastnická práva státu, tedy chování státu jako vlastníka ekonomických subjektů. Prostě buď v České republice v parlamentní demokracii platí princip svobodné soutěže politických stran a ty politické strany nesou odpovědnost nejen za vytvoření systému ústavních institucí, Sněmovny, Senátu, vlády, vytvoření případně soudní soustavy, a potom také nesou odpovědnost za fungování toho státu v ekonomice, a potom musí mít právo v těch podnicích působit ty politické strany. To prostě jinak nejde.

Nebo chcete, aby tu odpovědnost nesli nikým nevolení, možná i z daní nebo z kvazidaní placení novináři nebo jiní lidé z neziskového sektoru, kteří nejsou nikým voleni, nemají žádnou odpovědnost, nikdo je nemůže za čtyři roky nebo v mimořádných volbách vystřídat? A ti budou mluvit do toho, koho máme nominovat? To bychom asi nezvládli svoji roli, pro kterou nás z různých důvodů různí lidé volili do této Sněmovny. Buď platí princip svobodné soutěže politických stran, a potom politické strany mají právo na to, aby byly zastoupeny ve správních a dozorčích radách těch podniků, tak jako mají právo ve Všeobecné zdravotní pojišťovně, nebo to právo nemají, ale potom nemůžeme nést tu odpovědnost, kterou po nás lidé vyžadují. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Michálka.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já myslím, že jsme tady narazili na problém, že se dva vrcholní představitelé nové koalice, pan premiér Babiš a pan místopředseda Filip, neshodnou v základním východisku. Pan Babiš nám říká, že tedy firmy nesmějí řídit politici, a pak Filip nám říká, že naopak politické strany mají právo působit ve státních firmách. Tak já si myslím, že by si to měla ta nová koalice vyjasnit.

A k tomu, co říkal ještě pan předseda Babiš, že výbor fungoval transparentně. Tak zase nerozumím tomu, proč v té zprávě, kterou jste předkládali vládě, je napsáno, že fungoval netransparentně a formálně. Zase byste si to měli vyjasnit.

Pokud jde o ty požadavky, tady zaznělo v projevu, že to nejde aplikovat na VZP, tak samozřejmě každá společnost je odlišná, a proto se tam navrhuje, aby ti lidé byli primárně vybíráni v nějakém výběrovém řízení přes nějakou výběrovou komisi, a teprve aby to šlo na ten nominační výbor, který bude posuzovat nějakou, řekněme, společnou část typu, aby tam nebyli lidi, kteří jsou ve střetu zájmu, kteří jsou poměrně z vážných důvodů nevěrohodní, protože jsou třeba trestně stíhaní a podobně. Takže z tohoto ohledu si myslím, že je správně, aby se to vztahovalo i na zdravotní pojišťovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Než dám slovo panu poslanci Tomáši Martínkovi, přečtu dvě omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se pan poslanec Rakušan od 11.45 do 12.45 hodin z pracovních důvodů a paní poslankyně Levová od 12 do 15 hodin.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já bych chtěl reagovat na pana premiéra. Opět se opakuji, samozřejmě že v rámci toho druhého čtení chceme vydiskutovat ty připomínky, což může pomoci i případnému vládnímu návrhu, což jsem rád, že to teď bylo zmíněno, že v případě, že nebude nebo bude pokračovat tento zákon s problémy, tak vláda předloží svůj návrh.

Ale i tak, jak jsem zmínil, nebo pan premiér zmínil, že je tam ten problematický postup podle zákona, to už jsem tady vyvracel v minulé poznámce, že ta společnost to bude moci ověřit, protože už to nebude vázané na postup, ale bude to vázané pouze na to doporučující stanovisko, které bude vystaveno na webu, takže to bude doopravdy jenom ano nebo ne. Ten personální výbor, ten jmenuje vláda. Nominace... Celé to výběrové řízení má na starosti příslušné ministerstvo, takže ten personální výbor pouze potvrzuje, že osoba, kterou ministerstvo doporučí, má dostatečné kompetence pro výkon dané funkce. Pokud by tomu tak nebylo, tak by to samozřejmě muselo podstatně odůvodnit. Takže i z tohoto hlediska je vlastně ta odpovědnost stále na vládě. Ona kdykoliv může vyhlásit nové výběrové řízení, v krizové situaci časové může kdykoliv jmenovat někoho jiného bez výběrového řízení. I na to zákon pamatuje. To jen abych to upřesnil.

A opět připomínám, že navrhuji prodloužení lhůty na projednávání o 20 dní ve výborech, aby se právě tyto připomínky mohly prodiskutovat a mohly tak pomoci vzniknout kvalitnímu zákonu ať už z našeho pera, nebo z pera vlády v rámci například pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka poslance Staňka, potom pana poslance Kubíčka. Ještě předtím, než dám kolegovi Staňkovi slovo, došly další omluvy, a to paní poslankyně Balaštíková od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Juchelka od 11.45 do 15 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Čižinský od 16.45 hodin z pracovních důvodů a od 14.30 do 18 hodin pan Tomáš Hanzel.

Nyní pan kolega Staněk, prosím. Pavel Staněk, ano. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Staněk: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych si dovolil stručně reagovat vaším prostřednictvím na poznámku pana poslance Michálka.

Moje role v městě Brně byla něco jako architekt koncernu, který město založilo, a je v něm devět firem, které zaměstnávají přes pět tisíc osob. A řešili jsme přesně tuhletu záležitost, která tady před chviličkou zazněla. To znamená, vyjasnění si pozice vlastníka, vyjasnění si pozice vlastnické politiky, vyjasnění si nominací jednotlivých exekutivních, nebo výkonných členů, chcete-li, v rámci jednotlivých společností. A skutečně se tyhlety dvě věci nesetkávají na jedné hromadě, jsou vyjasněny a je potřeba jasně definovat tak, jak v kontextu toho, co řekl pan premiér, tak v kontextu toho, co řekl pan předseda Filip, jsou tyhlety věci naprosto jasně definované. A to, o co se tady dneska pokoušíme, neodpovídá potřebám. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP