(10.50 hodin)
(pokračuje Adamec)

Já se vrátím k tomu stavebnímu zákonu, nestihl jsem to tady říct v tom časovém limitu. Tehdy, když jsme to tady naposledy schvalovali, bylo okolo 300 pozměňovacích návrhů, což už svědčí o kvalitě předloženého návrhu. A musím říct, že my, kteří jsme podporovali některé dobré pozměňovací návrhy, nakonec jsme ten zákon nepodpořili jako celek, protože jsme se obávali, že těch problémů tam bude celá řada a na třech jednáních Sněmovny je nemůžeme ani objevit. Znovu říkám, vrhněme se na nový stavební zákon, a ne tak, že budeme předělávat ten starý.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Kovářová fakticky.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené dámy, vážení pánové, moc mě mrzí, co teď musím říci. Uvedla jsem dva důvody, které vedou k problémům a které tato právní úprava způsobuje. A co se nestalo. Zezadu pan ministr Brabec mi řekl, že žvaním blbiny. Já se tedy moc omlouvám, to je někdy možné. Já ovšem někdy nesouhlasím s větami, které říká pan ministr, a také se o tom nevyjadřuji tímto způsobem. Pokud pan ministr mi chce vysvětlit, proč tedy říkám blbiny, tak ať vystoupí na mikrofon. A prosila bych ho, aby mi to tady nepokřikoval zezadu tímto stylem, protože to není hodno ministra. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Fakticky pan ministr a potom pan poslanec Feri.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Tak já se velmi omlouvám, ale přesné znění bylo, já myslím, že něžně, že jsem řekl: Nežalujte prosím, paní kolegyně. Takže nevím, možná to chtělo vyšetření na ušním. Já se omlouvám, opravdu jsem to takto řekl. Pokud jste to špatně pochopila, omlouvám se za to, ale opravdu o žvanění tam nebylo ani slovo a doslova to znělo: Prosím, nežalujte, paní kolegyně. To bylo to, jak budete říkat starostům, kdo to podpořil a kdo ne. A bylo to řečeno opravdu něžně, ale pokud jste to pochopila jinak, velmi se omlouvám. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Feri. (Přihláška z pléna.) Já nemohu měnit pořadí, takže pan poslanec Feri, potom pan poslanec Rakušan a potom paní poslankyně Kovářová.

 

Poslanec Dominik Feri: Velmi děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl jsem nechat zareagovat paní Kovářovou, ale nejde to. V každém případě, objevuje se tady velmi nemilý trend. Vyskytl se tady návrh, který je příčetný, který je rozumný, podložený zkušenostmi z praxe a který chce řešit poměrně závažnou situaci. Ale bohužel v nemilosti ho předložila opoziční strana, Starostové a nezávislí. A proto to teď budeme řešit, odpoledne šturmovat pomocí pozměňovacího návrhu, u kterého, jak už bylo zmíněno, nevíme, jak to dopadne.

Prosím, pojďme to pustit do druhého čtení. A jistě víte, že podle jednacího řádu můžeme až do zahájení rozpravy ve třetím čtení ten návrh vzít zpět. Navrhovatel ho může vzít zpět. Pokud to odpoledne dobře dopadne, tak se to jistě může stát, můžeme to vyřešit takto. Ale pusťme to prosím teď do druhého čtení. Ta situace je opravdu akutní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Rakušan.

 

Poslanec Vít Rakušan: Tak já jenom jednu poznámku na pana ministra. Víte, i když jste řekl, co jste řekl, neřekl, tak pořvávat do zad dámě, to slušně vychovaný muž prostě nedělá. Pane ministře, nechte toho. Nevím, jestli jste tady někdy stál u toho řečnického pultíku a někdo na vás pořvával zezadu. Je to situace velmi nepříjemná. A nějakým způsobem zezadu mentorovat, ještě ke všemu dámu, tak to svědčí něco o vaší lidské kvalitě.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Ferjenčík. Paní poslankyně Kovářová stáhla svoji faktickou, takže na řadě je pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Chtěl jsem kolegy upozornit na to, že ten návrh má i poměrně značná rizika, která vůbec nejsou u toho poslaneckého návrhu zmapována tak detailně, jako by byla u vládního návrhu. Ostatně si myslím, že v té čtyřistašestnátce ten návrh na vypuštění orgánů územního plánování je velice problematický a ústavněprávní výbor ho navrhl vyškrtnout. Takže já bych to tady rozhodně nezlehčoval, jako že starostové dali hlavy dohromady a našli řešení, ale to řešení může mít fatální dopady zase na nějaké jiné souvislosti. A já se přiznám, že si netroufnu tady od stolu říct, že to bude dobré nebo špatné. A z mé zkušenosti v této Sněmovně v minulosti prostě v následujících čteních často není těm návrhům věnována taková věcná kontrola, jak by bylo potřeba. Takže prosím nenálepkujte tady lidi, kteří mají k tomu návrhu výhrady, tím, že chtějí znemožňovat stavění.

Druhá věc je, že ten problém je dán v zásadě daleko výrazněji tím, že nejsme schopni zaplatit odborníky na stavebních úřadech, vůbec ve státní správě, a že jich máme nedostatek, a ne nutně tím, jak jsou nastaveny nějaké kompetence těch orgánů vůči sobě. (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já bych chtěl zareagovat na pana poslance Ferjenčíka prostřednictvím pana přesedajícího. Problém přece není v tom, že chybějí úředníci. Ten problém je v tom, že se úřad třetího stupně musí vyjadřovat i k takovým stavbám, jako je stavba garáže někde, jako je stavba bazénu a podobně. A lidé na to čekají rok, rok a půl. To je ten problém. Problém není nedostatek odborníků a úředníků. Ten problém je, že státní správa dostává neustále nové a nové kompetence a zvyšuje se byrokracie.

Proto bych prosil, protože opravdu nevíme, jak ten návrh zákona 416 dopadne, a nebude se o něm hlasovat dnes, tak prosím, pusťme toto do druhého čtení. A teprve ve druhém, třetím čtení toto přece můžeme vyřešit. Pojďme o tom diskutovat, nezabíjejme to hned na začátku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: To byla poslední faktická poznámka. Takže teď s řádnou přihláškou pan zpravodaj.

 

Poslanec Milan Pour: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jsem v úvodu své zpravodajské zprávy zmínil prakticky veškeré konkrétní údaje a věci, jenom se zmíním, trošku budu reagovat na své předřečníky prostřednictvím pana předsedajícího.

Bylo tady zmíněno, že není dostatek odborníků na daných úřadech územního plánování. Ale řekněme si otevřeně, že nedostatek odborníků není v současné době... dostatek není kdekoliv, nejen ve veřejné správě, ale i v hospodářství naší České republiky. Setkáváme se s tím dnes a denně. To je první takový argument.

Druhá věc je, že se tady několikrát dokola pořád omílá, že je potřeba to postoupit do druhého čtení, řešit to dneska. Ale přece už tady bylo také několikrát zmíněno, že připravovaný tisk 76, kde se řeší novela zákona 416, bude tady tuto tematiku řešit. To znamená, bude se tam řešit i vydávání koordinačních stanovisek, v jakých případech ano, v jakých ne. Několikrát se to tady točilo.

Takže já z toho důvodu, že touto tematikou se bude zaobírat ten tisk, který, předpokládám, bude v následujících dnech nebo týdnech probírán, tak si myslím, že bychom tady zbytečně mařili čas, abychom to probírali na dvou úrovních. Navrhuji, aby tento tisk byl zamítnut v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. O tom samozřejmě budeme hlasovat. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud ne, tak ji končím. Zeptám se na závěrečná slova. Prosím pana navrhovatele.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás ještě jednou na závěr této plodné diskuse požádal o podporu toho, aby daný návrh postoupil do druhého čtení. Máme tady objektivně existující problém, který vznikl novelizací stavebního zákona. Máme tady stovky a tisíce lidí marně čekajících až 55 týdnů na stavební povolení.

Pokud se ptáte na hospodářský dopad našeho nařízení, tak nemůže být negativní, jelikož naopak ubírá byrokratickou zátěž a případnou náročnost na personální zajištění této agendy. Pokud se ptáte na to, zda bude koordinován soulad s územním plánem, tak v případě staveb, jako jsou garáže, jako jsou bazény, je koneckonců i tento argument malinko směšný. A zdůrazňuji ještě jednou, že zavalený úředník na ORP, a tady mluvím ze zkušenosti starostenské, opravdu nezaručí to, že je zajištěn soulad v rámci celého daného regionu s územním plánem lépe, než to zajistí daný konkrétní úředník na té úrovni, kde se rozhodovat má, a to je co nejblíže lidem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP