(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Žádné další faktické poznámky nemám, takže prosím paní ministryni.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji ještě jednou za slovo. Já bych jenom tady na předřečníky malé reakce. My jsme samozřejmě se všemi komunikovali i napříč politickým spektrem samozřejmě během měsíce března, dubna, všem jsme říkali, že jsme fakt oslovili všechny stavební úřady. Všichni dotčení, se kterými jsme komunikovali, vědí, že jsme udělali takové dotazníkové šetření, co je trápí, netrápí. To dotazníkové šetření skončilo v polovině května. Proto jsme okamžitě přistoupili k návrhu toho pozměňovacího návrhu, bohužel tento návrh s ministerstvem nebyl nijak komunikován.

Dále tady zaznělo, že je kritická situace v oblasti personálního stavu. Ano, ale to určitě nevyřešíme tím - vlastně to jsou pořád jedni a ti samí úředníci, ať už na stavebních úřadech, nebo na orgánech územního plánování. Takže orgány územního plánování ne, teď zase stavební úřady, ale pořád to bude o těch lidech, kterých bude málo. A já znovu musím připomenout, že to je o koordinaci v územích. To znamená, tam jde o to, že máme skutečně - že se nedořešily tou novelou stavebního zákona ty dotčené orgány a počet stavebních úřadů. Takže dneska máme speciální stavební úřady pro dráhy, dálnice, místní komunikace, vodní díla, radioaktivní odpad atd. atd. atd. To znamená, když jsem uvedla příklad na ty dálnice, tak mohu uvést příklad, že pokud by se stalo, že Ministerstvo průmyslu a obchodu jako speciální úřad by vydalo společné povolení pro přenosovou soustavu a ve stejném místě by obecní stavební úřad povolil základní školu, tak proto je potřeba koordinace toho území.

Proto si vás znovu dovoluji opravdu požádat o to, aby tento zákon byl zamítnut, protože se to skutečně všechno řeší v tom pozměňovacím návrhu v zákoně 416. A samozřejmě je potřeba v rekodifikaci stavebního práva - a tady se naprosto ztotožňuji se všemi kolegy - pokračovat dál, protože znova říkám, stavební zákon je procesní zákon, ale to prostředí kolem, to právní prostředí je potřeba řešit. Máme samozřejmě 46 dotčených orgánů. Naprosto souhlasím s tím doručováním, s fikcí atd. To samozřejmě řešíme v pozměňovacím návrhu pana poslance Bendy. Takže ty věci, které se s ministerstvem koordinují, my se snažíme řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Teď dvě faktické poznámky - pan poslanec Adamec a pan poslanec Kupka.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já teda zírám. Já musím reagovat na to, co tady říkala paní ministryně. Paní ministryně, vy tady argumentujete zákonem, nebo návrhem zákona, který ještě nebyl schválen, a ty pozměňovací návrhy, o nich teprve budeme hlasovat ve třetím čtení. Prostě já vůbec nejsem přesvědčen, že ta čtyřistašestnáctka dopadne dobře. Vůbec nejsem přesvědčen a nedám ruku do ohně za jednoho každého poslance přece. Tady se o tom bude teprve hlasovat. Tak nezavádějme to na návrh jiného zákona, kde údajně toto se řeší, a řešme to teď hned. Pusťme to do druhého čtení, vždyť vlastně se nic neděje. Podmiňovat něco, co ještě není, něčím, co ještě není, podle mě není seriózní.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kupka, potom pan poslanec Rakušan, všechno faktické poznámky. (Hlásí se další poslanec.) Taky fakticky, nebo řádně? Ano.

 

Poslanec Martin Kupka: Vrátím se k tomu, kdo to reálně vykonává a kde se objevuje ten problém se zahlcením. No v tuto chvíli na orgánech územního plánování, tam vznikl nový problém. V okamžiku, kdy by se podařilo omezit množství těch závazných stanovisek, tak jsme schopni vyřešit problém přehlcení orgánů územního plánování. A je pravda, že počet lidí, kteří se zabývají územním plánováním, je významně omezený a tou novelou vznikla úplně nová potřeba, kterou není schopná Česká republika reálně pokrýt. A slyšíte to tu od lidí, kteří jsou v reálném, blízkém kontaktu s těmi samotnými orgány územního plánování, dokonce ve své gesci je mají na starosti. Takže je to vážný problém, kritická situace na mnoha místech už opravdu nastala, ne že tam teprve hrozí.

Další podstatný bod - koordinace. Ale ani tohle neřeší dokonale onu koordinaci. Víme, že je potřeba zmenšit počet závazných stanovisek, tak se pojďme zabývat tím, kdo teda tu koordinaci bude schopen lépe zvládat a zda není lepší řešení např. vrátit to opravdu, tak jak navrhujeme my a jak nepochybně se budeme dál bavit, těm obecním stavebním úřadům, které i v předchozí době poskytovaly územní rozhodnutí i tam, kde následně ve stavebním řízení rozhodoval speciální stavební úřad, tak aby ta znalost byla jasná.

A poslední poznámka. Recept, který chceme dát, je schválení technické digitální mapy České republiky, tedy nového zdroje, který by pro kohokoli v tom území, ať už to bude obec s rozšířenou působností, stavební úřad na jedničce nebo dvojce, byl schopen snadno zkontrolovat, zohlednit, jestli tomu záměru v území něco brání, od územních plánů obcí a měst až po závazná stanoviska, resp. zásady územního rozvoje jednotlivých krajů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Rakušan.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji, pane předsedající. Já jenom stručně reakci na paní ministryni a zkusím takovou stručnou a přehlednou rekapitulaci. Je tady reálný problém, o kterém víme všichni, všichni jsme se tady na něm shodli, ať už jsme pro zamítnutí, nebo pro propuštění do druhého čtení. Za druhé, ten problém je způsoben stavebním zákonem. Za třetí, proto tady řešíme stavební zákon a jeho změnu. Za čtvrté, my dnes nehlasujeme o tom, že tato novela vstoupí v platnost. My pouštíme zákon případně do druhého čtení a umožňujeme diskusi. A vázat diskusi na situaci, zda odpoledne něco bude či nebude schváleno, a ještě v rámci jiného zákona, je přece přístup neracionální. Ještě jednou opakuji - pokud je tady objektivně existující problém způsobený stavebním zákonem, pojďme ho řešit v rámci stavebního zákona, v rámci druhého čtení, kde potom určitě, pokud bude dnes schválen pozměňovací návrh pana kolegy Kolovratníka, se můžeme bavit o tom, co se s tím naším návrhem stane. Ale podmiňovat to něčím, co není schváleno, a proto to nepouštět do druhého čtení - vždyť to postrádá logiku a jenom to ukazuje, že ten problém reálně v této chvíli řešit nechceme, anebo to ukazuje na to, že je to holt opoziční návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě paní poslankyně Kovářová.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zazněly zde argumenty, a argumenty dostatečně pádné. Pádné v tom, že současná úprava brání lidem získat stavební povolení, to znamená, že dlouho čekají na stavební povolení, co se týče jejich rodinných domů. To je jedna věc.

Druhá věc, která je také velmi důležitá a také se týká v podstatě všech občanů, a to je, že obce, když nezískají stavební povolení, nedostanou dotaci nebo o ni popřípadě přijdou. A až se občané budou ptát starosty, kdo za to může a kdo to chtěl změnit, tak odpověď je jasná - změnit to chtějí Starostové a nezávislí. A kdo to nechce změnit, je také jasné. Tak jak jsem zde obcházela Poslaneckou sněmovnu, tak starostům řeknu, že hnutí ANO bylo proti tomuto zákonu a dalo návrh na zamítnutí, SPD také a u kolegů, ti ještě nejsou rozhodnuti. Tak jenom aby starostové věděli, kdo jim v té Poslanecké sněmovně pomáhá.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan poslanec Adamec fakticky. Pane kolego, já vás vidím, ale faktické poznámky mají přednost.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, starostové si musí pomoct hlavně sami, to je stará pravda, stará realita. Vím, o čem mluvím, z vlastní praxe.

Ale já jsem chtěl zareagovat ještě tady na slova pana kolegy Rakušana. Víte, ono dneska kdybychom měli odpoledne třetí čtení té čtyřistašestnáctky, tak možná už bychom mohli aspoň tušit ten výsledek, ale my dneska máme teprve druhé čtení a budeme sumarizovat teprve veškeré pozměňovací návrhy. Já jsem opravdu na to zvědav, kolik jich ještě přijde. Protože pokud si vzpomínáte, tak to měla být velmi jednoduchá novelka, která měla projít v devadesátkovém čtení, to znamená v prvním čtení, a měla být schválena. Takže takhle to není. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP