(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě jednou paní kolegyně Langšádlová. Nejdříve načtu její zrušení omluvy z jednání. Ta byla doručena předsedovi Poslanecké sněmovny. Dále se ale z jednání omlouvají od 12.00 do 15 hodin Tomáš Hanzel z pracovních důvodů a Lukáš Černohorský od 14.30 do 19 hodin z důvodu jednání mimo Sněmovnu.

Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji. Já přece jenom musím zareagovat. Tady se často mluví o Maďarsku, ale vzpomeňme si na tu situaci v době vrcholící krize. Maďarsko nebylo ten, který zavřel hranice. Maďarsko bylo v situaci, že na jeho území bylo několik set tisíc migrantů, kteří tam zkrátka přišli. Maďarsko nezvládlo v počáteční fázi vůbec tu situaci, ve které se ocitlo, a ti lidé by tam byli bývali možná do dneška, kdyby to nebylo právě Německo, které ty lidi vyzvalo, ať jdou k nim, protože zkrátka mají na to větší kapacity, jsou bohatší. A to je potřeba, to je fakt, zkrátka je potřeba, aby to bylo fér, tak je potřeba toto říci. A víte, vy často mluvíte o Maďarsku jako o vašem symbolu té země, která je protievropská, a já i od lidí z Maďarska a i od lidí, kteří to sledují jako politologové, vím, že třeba Orbán je velmi proevropský. On totiž vždycky mluví o kritice, nebo často když mluví o kritice, konkrétně, konkrétního kroku, konkrétního evropského politika, tak ale současně vám okamžitě řekne: ale já vím, že projekt Evropské unie je dobrý a možná ta kritika - a já se ho nechci ve všem zastávat, v mnohém s ním nesouhlasím - částečně je i o tom, že jemu na něm záleží, a dokonce v Maďarsku se teď velmi aktivně hovoří o tom, že by se stali součástí eurozóny.

Ta politika, kterou tady třeba i reprezentujete vy, a ta politika, kterou dělají Maďaři, a to ne ve všem s nimi souhlasím, je úplně odlišná. Oni chtějí být součástí Evropské unie, ale aktivněji chtějí přistupovat k tomu, jaká ta Evropská unie má být. Nejsou v takovém rozsahu destruktivní. Je to zvláštní, jak mnoho zemí, které možná jsou na tom hůře než my, jako je Bulharsko, Rumunsko, možná i Chorvatsko, se velmi snaží být součástí Evropské unie, pevné jeho součásti, i eurozóny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě faktická poznámka pana poslance Lubomíra Volného a přihlášen je pan kolega Radovan Vích. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych vaším prostřednictvím paní kolegyni Langšádlové říci, že neselhalo Maďarsko. Selhalo Řecko. Selhalo Řecko, které nesplnilo své závazky vůči nám a nesplnilo své závazky vůči Evropské unii, nesplnilo své závazky vůči Maďarsku. A bylo to Maďarsko, které zareagovalo a neuvěřitelně rychlým způsobem zabezpečilo hranici, kterou Řecko odmítlo zabezpečit, a Maďarsko nás zachránilo díky tomu, že velice jednoznačně a rychle zareagovalo. Dost těžko budete popírat fakt, že ti lidé do toho Maďarska odněkud přišli.

Já bych ještě rád poprosil, abychom si tady nikdo, včetně mě, ale i včetně vás, prostřednictvím pana předsedajícího paní kolegyně Langšádlová, nehráli na znalce Maďarska. My nejsme znalci Maďarska, nejsme jejich tiskoví mluvčí. Pojďme posuzovat jenom ty kroky, které jsou jednoznačné, viditelné a nedají se žádným způsobem vyslovit jinak. Maďarsko postavilo plot a díky tomu plotu v Evropě nejsou miliony nelegálních imigrantů. Do rozboru maďarské zahraniční politiky bych se tady opravdu nerad pouštěl a doufám, že už tak neučiníte ani vy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce, ale vyvolal jste faktickou poznámku kolegyně Langšádlové, takže i té udělím slovo k faktické poznámce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, o tom, k čemu se budu vyjadřovat či nebudu, budu rozhodovat sama. Možná má reakce je založena i na tom, že pan Orbán je součástí Evropské lidové strany a měla jsem možnost osobně ho několikrát slyšet na kongresech EPP, tak z toho možná i vyplývá to, že některé jeho pohledy a názory znám.

Jinak k tomu, co jste tady říkal o té hranici. Určitě lze hovořit o mnoha chybách Řecka, ale faktem je, že Maďarsko je vnější hranicí Schengenu. Řecko je vlastně takovým schengenským ostrovem, když se na tu mapu podíváte, protože Maďarsko nesousedí s žádnou zemí Schengenu, tzn. je to ono, které musí chránit i v rámci schengenských smluv své hranice.

Děkuji, že jsem toto mohla uvést na pravou míru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Radovan Vích, připraví se pan kolega Skopeček. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radovan Vích: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, Marrákešská politická deklarace. První indicií, že se nejedná o tak nevinný dokument, bylo odmítnutí této deklarace maďarským zástupcem na této konferenci. Co je z mého pohledu hlavním problémem této deklarace? Za vzletnými úvodními frázemi se schovávají věty o tom, jak je migrace přínosná, že bránit by se jí nemělo, a to bez ohledu na status migrujících. To zní, jako by bylo jedno, zda se do Evropy dostali legálně, nebo nelegálně, zda mají nárok na azyl, či nikoliv. Dále se státy deklarace zavazují podporovat a posilovat možnosti legální migrace, usnadnit vydávání víz a za tím účelem posílit administrativní kapacity národních států. Také deklarují vůli zjednodušit převod finančních prostředků do domovské země, zvláště chránit mladé lidi bez doprovodu z řad migrantů, vytvořit akční plány pro případné masové přesídlení lidí a vyjadřují podporu principu nenavracení, to je jen dobrovolné návraty. Víme, jaké problémy jsou s tím aktuálně třeba v Německu.

Pan ministr v demisi Metnar tento dokument odsouhlasil bez toho, aby byl projednán v příslušných výborech Sněmovny, a to je z mého pohledu nepřijatelné. Proto vás žádám o podporu usnesení předneseného místopředsedou Poslanecké sněmovny panem Okamurou s tím, že migrační a azylová politika naší země aby zůstala v plné rozhodovací kompetenci České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radovanu Víchovi, nyní pan poslanec Jan Skopeček, zatím poslední přihlášení do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně za slovo. Nejdříve budu reagovat na diskusi nebo na některé věty z diskuse, které tady zazněla, a pak se vrátím k samotnému meritu věci, které dnes projednáváme.

Tady v diskusi zazněly takové jakoby nevinné věty o tom, že se musíme tak trošku smířit se stěhováním národů, že se tomu Česká republika stejně nevyhne a abychom nebyli zase tak pinktlich. Já bych to chtěl velmi odmítnout a podle mého názoru to právě živí ty následné diskuse, třeba i o materiálech, které nemají takový význam, jaký tomu potom přikládáme. Ale já bych se opravdu chtěl vyhnout stěhování národů. Já si myslím, že to, co udělalo Německo v souvislosti s otevřením se emigrantům, byla zásadní chyba. Já to nazývám sebevraždou Evropy a my musíme udělat všechno proto, abychom tyto chyby nejenom Německa, ale i dalších západních států neopakovali. Takže to jenom na začátek, abychom tu diskusi uvedli na pravou míru.

Pak tu zazněla hypotéza, že v Bruselu mluvíme jako politici jinak než na domácí půdě. Já bych vás chtěl ubezpečit, že jsem se účastnil meziparlamentního setkání na půdě Evropského parlamentu právě k tématu migrace, a mohu vás ubezpečit, že tam mluvím stejně, jako mluvím na půdě českého parlamentu, a kolegové, kteří tam byli se mnou, mi potvrdí, že jsem se velmi zlobil a velmi jsem kritizoval to, že v rámci jedné diskuse, v rámci jednoho bodu byla na půdě Evropského parlamentu mixována slova, jako je legální migrace, slučování rodin, nelegální migrace, byl tam z toho udělaný neuvěřitelný mišmaš, který znovu dává záminku k tomu, aby došlo k nedorozumění. Já si tedy myslím, že ze strany Evropské unie to byl záměr, protože pod některé termíny chce leccos schovat.

Díky tomu vznikla asi i tato rozbouřená debata, respektive špatný překlad jedné věty z té Marrákešské dohody, který způsobil dnešní debatu. A já jsem proto rád, že v rámci toho usnesení, které jsme připravovali na výboru pro evropské záležitosti, se podařilo i na můj popud a kolegů do toho usnesení jasně zaznamenat a jasně uvést, že musíme rozlišovat legální ekonomickou migraci, nelegální ekonomickou migraci a azylové řízení lidí, kteří jsou nějakým způsobem ve svých domovech ohroženi. Pokud toto nebudeme dělat a pokud nebudeme mluvit přesnými termíny a hovořit právě o tom typu migrace, o kterém hovoříme, a budeme vědět, o čem hovoříme, tak to znovu bude způsobovat spoustu nedorozumění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP