(11.30 hodin)

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já beru kolegu Benešíka a jeho mea culpa, že tady zaznělo... (Nesroz. poznámka posl. Benešíka.) Ale výborový týden, ne poslanecký týden. A neřešit ad post, ale dopředu. Jinými slovy -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, prostřednictvím předsedajícího oslovujte ostatní kolegy!

 

Poslanec Leo Luzar: Omlouvám se. Prostřednictvím předsedajícího bych ještě rád zareagoval na to, co tady zaznělo k té marrákešské vizi od kolegy předřečníka. Právě to vytrhávání jednotlivostí, jako je tento protokol, z celkového rámce politiky EU v rámci integrace, migrace a dalších je ten problém, který tady teď řešíme. Když na to nahlédneme v tom celém komplexu, v tomto materiálu, který je pouze jedinečný - kolik to má? Asi 40 stránek, kde jsou rozepsány jenom tabulky v základních rysech, kterých se to bude týkat, ale ony jsou rozpracovány a je to takováto knížka (ukazuje). Když si ji přečtete, tak tam zjistíte, že jde opravdu do velkých detailů, a ten Marrákešský protokol je pouze jedna dílčí část, jak řešit případně zabránění tomu dalšímu přílivu v místech, odkud vznikají.

Jinými slovy, proto jsem říkal, že pan ministr je v tom nevinně, protože on pouze reagoval na dílčí kroky vyplývající z tohoto integračního procesu EU přijatého v roce 2004 a pozměněného v roce 2016 do té podoby reagující na migrační krizi. Jakmile toto začneme vytrhávat, tak se dostaneme do pasti dalších a dalších věcí. Ale vždycky se musíme vrátit na začátek. A na tom začátku se hovořilo, že každý stát EU si připraví svou strategii, která bude reagovat na tyto záležitosti, a my bychom ji měli jako ČR mít připravenu také a vědět, jak budeme reagovat, když třeba přijde, a teď příklad, z Ukrajiny 50 tisíc zaměstnanců. Jak budeme reagovat? Kde je ubytujeme? V jakých lokalitách? Toto nemáme připraveno, nevíme o tom. Snažíme se, nějaké výstupy jsem četl, ale není to ta integrační strategie, jak ji zpracovala EU. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Lubomír Volný také s faktickou poznámkou. Stále je připravený řádně přihlášený kolega Kobza. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já vaším prostřednictvím k panu předsedovi našeho výboru Benešíkovi. Vy pořád úmyslně nechápete, nebo nechcete chápat naši pozici. Podstatné je, že EU nám může něco doporučit a o něco nás poprosit, ale také nám může něco nařídit. Tahle možnost tady je, my o ní víme, a to je to, před čím varujeme naše voliče, naše občany. To je ta možnost, že EU nám může některé věci nařídit, může nás přehlasovat, může nás je přinutit přijmout ve své podstatě proti vlastní vůli, a to je ta věc, na kterou my upozorňujeme a které my se obáváme a kterou bychom rádi zásadním způsobem změnili.

Prostřednictvím pana předsedajícího k panu kolegovi Bžochovi z ANO. Legalizace nelegální imigrace je plán, který probíhá, který se připravuje, na kterém se pracuje. Pokud nevěříte názoru poslance za SPD, vyslechněte si názor poslanců za ODS, kteří byli na stejném, asi šesti- sedmi- osmihodinovém jednání v Bruselu, kde se 99 % času nemluvilo o ničem jiném, než tu nelegální imigraci dostat pod kontrolu její legalizací. Takže vy tady nebudete mít sice deset dvacet milionů nelegálních imigrantů, ale budete tady mít třeba deset dvacet milionů legálních imigrantů, což je pro mě osobně úplně stejný a zásadní problém.

V tom dokumentu, přesně jak upozornil pan kolega Luzar, si budeme sice hrát se slovíčky, ano, integrace tam s pravděpodobností hraničící s jistotou není, já s vámi souhlasím, nicméně je tam napsáno jasně: okruh 2 - legální migrace a mobilita, cíl 3 - podporovat legální migraci a mobilitu, a to zejména -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, i vám uplynul čas k faktické poznámce.

 

Poslanec Lubomír Volný: Ano, rozumím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní faktická poznámka pana poslance Benešíka. Prosím, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem překročil časový limit a nedokončil svůj původní vstup. Opravdu pan ministr vnitra je v tom úplně nevinně, protože ten výbor jsem řídil a on prostě z něj neodešel proto, že jsem mu to nepovolil. Teď to říkám trošku nabubřele. Takže ministr vnitra je, co se týče pozdního příchodu na toto jednání, z obliga a padá to na moji hlavu.

A já jsem samozřejmě neříkal, že EU, resp. společné instituce EU, kde máme své zastoupení, vždy jenom něco doporučují. My když dostáváme tisky, o kterých jednáme v evropském výboru, tak si všimněte, tam je napsáno: doporučení, nařízení, směrnice. A podívejme se tedy, co tato jednotlivá slova znamenají. Konkrétně v integraci je to doporučení. To znamená, že my se buď podle toho zařídíme, nebo se podle toho nezařídíme a v tomto ohledu máme svobodné rozhodnutí. Takže ne vždy, to je pravda. Ale tam, kde jsme ty pravomoci v referendu přenesli na společné instituce, tak tam se hlasuje většinově, někde se hlasuje jednomyslně, to znamená, máme právo veta a každý stát má, a někdy je to doporučení. Takže poslouchejme se, je to tak.

Ale samozřejmě ta politika a to, co se prosazuje na evropské úrovni, vypadá podle toho, jaké jsou jednotlivé členské státy. A pokud nová italská vláda, kde jsou partneři SPD, má v programovém prohlášení napsáno, že dublinský systém je potřeba překonat, princip spravedlivého rozdělení, zodpovědnosti obsažený ve Smlouvě o fungování EU, musí být garantován skrze povinnou a automatickou relokaci žadatelů o azyl mezi jednotlivé členské státy EU. To razí tzv. Liga, dříve Liga severu, která je s paní Le Pen a stejně s SPD v jedné politické frakci v rámci EU. Tak si řekněme, kdo co prosazuje na evropské úrovni!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Uplynul čas. Děkuji. Můžeme pokračovat řádnou přihláškou pana kolegy Kobzy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Vážené dámy, vážení pánové, pane předsedající, pane ministře, chtěl bych potvrdit předchozí řečníky, že pan ministr Metnar osobně je v celé této aféře dědicem a do značné míry nevinně, proto i moje příspěvky ve výboru pro evropské záležitosti směřovaly proti meritu věci, nikoliv proti osobě pana ministra. Doufám, že to tak vyznělo. To jenom na začátek.

Marrákešská konference a Marrákešská deklarace je pro nás navzdory všem ujišťováním, že se nejedná o právně závazný dokument, přes to všechno velice závažnou záležitostí. Marrákešské konference se zúčastnilo 56 ministrů z 57 zemí Afriky, Středního východu a Evropy. Je proto nepřesné označovat, že by 56 ministrů si jen tak dalo sraz a popovídali si o tom, jak řešit migraci. Ta konference má výstup, který má dalekosáhlý dopad. Jde o to, že konference v Marrákeši se přihlásila k řešení migračních krizí, které byly před touto konferencí, zejména ke globálnímu přístup k migraci a mobilitě z roku 2011.

To, co na výstupu z této konference postrádáme, co nám chybí a co nás nějakým způsobem nutí se ozvat, je fakt, že tato konference navazuje na předchozí dohody bez ohledu na to, co se od té doby stalo, jako by nedošlo k žádné migrační krizi, jako by nedošlo k nárůstu kriminality ze strany migrantů, jako by nedošlo k té obrovské vlně násilí na ženách, kterou vidíme v západní Evropě, jako by nedošlo k rozmachu a velkému počtu teroristických útoků a počtu mrtvých. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP