(10.40 hodin)
(pokračuje Metnar)

Vrátím se k té konferenci. Konference 2. května proběhla v marockém Marrákeši. Jedná se o euro-africký dialog o migraci a rozvoji. Tento dialog je známý jako Rabatský proces. Je hlavním mezivládním dialogem o migraci mezi zeměmi Evropské unie a zeměmi západní, střední a části severní Afriky a jednalo se již o páté setkání. Vznikl na popud Francie a Španělska v reakci na zvýšenou nelegální migraci v roce 2006. Konference jsem se zúčastnil především proto, že přes tuto část Afriky v loňském roce přišlo do Evropy 85 % nelegálních migrantů a věc je potřeba urgentně řešit.

Konference přijala politickou deklaraci a akční plán spolupráce pro následující období. Nejedná se o žádnou právně závaznou mezinárodní smlouvu či memorandum. Dokumenty se proto fyzicky nepodepisují. A ještě jednou chci zdůraznit, jsou právně nezávazné a pro některé, tak jak v poslední době se to objevuje i na tom nápisu k podpisu protokolu - opravdu žádný protokol, žádná deklarace nebyla mnou podepsána.

Jedná se de facto o závěry debaty šesti desítek suverénních evropských a afrických států. Přijímání obdobných druhů dokumentů odpovídá praxi mezivládních jednání tohoto typu i v dalších oblastech. Pro Českou republiku z nich tedy nevyplývají žádné nové povinnosti ani závazky. Nebudeme muset žádným způsobem měnit legislativu ani dosavadní zavedenou praxi. Diskuse a její závěry nijak neřešily legalizaci nelegální migrace, ani podporu masové migrace z Afriky do Evropy, ani žádné právo na imigraci. Odkaz v tom dokumentu na legální migraci a mobilitu je tedy pouze potvrzením možnosti spolupráce v této oblasti, nikoliv povinností. Z textu k legální migraci pouze kopíruje texty deklarace k tomuto tématu již z minulosti.

V této souvislosti se ukázalo, že někteří lidé padli na lep médiím s nepřesným překladem deklarace, kde byl pojem legální migrace zcela nesprávně přeložen jako pravidelná či masová migrace. Kompletní deklarace a její přesné znění v českém jazyce je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já se, pane ministře, velmi omlouvám, ale já prosím Sněmovnu o klid... (Hlasitý hovor u pravé strany sálu.) Zejména předsedu jednoho důležitého výboru prosím o klid. Pane kolego... (Zklidnění.) Tak. Děkuji. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, pane předsedající.

Způsob a proces přijetí legálních migrantů tedy i nadále podléhá výhradnímu a suverénnímu rozhodnutí České republiky, kdy osoba musí v souladu se zákonem o pobytu cizinců splnit veškeré potřebné náležitosti. Jedná se o Lisabonskou smlouvu. Tedy pouze na České republice a orgánech České republiky záleží, kdy a koho do České republiky přijmeme.

A tento princip chci ještě více podpořit i novou legislativou. Příslušnou novelu zákona o pobytu cizinců jsem předložil vládě již v únoru a v řádu týdnů ji dostane na stůl i tato Sněmovna. Má účast a aktivní zapojení České republiky v tomto regionu vycházely z dlouhodobě prosazované české pozice opřené o řadu schválených rámcových pozic a mandátů, např. rámcová pozice v evropské migrační agendě a sdělení Komise k vnitřnímu a vnějšímu rozměru migrace schválená evropským výborem dne 15. února letošního roku.

Tyto pozice jsou pravidelně diskutovány nejenom na vládě, ale i v rámci příslušných výborů Poslanecké sněmovny, tedy i výboru pro evropské záležitosti. Na všech těchto úrovních vždy panovala obecná shoda, že k řešení migrační otázky je potřeba klást důraz na prevenci nelegální migrace již mimo Evropskou unii. Toho ovšem nelze dosáhnout bez jednání s třetími zeměmi a prosazování našich hlavních priorit, které jsou pro Českou republiku jasné a neměnné - boj proti nelegální migraci, pašeráckým sítím, stabilizace migrantů co nejblíže místu jejich domovské země, posílení ochrany hranic či zefektivnění spolupráce na návratech. Právě s obhajobou těchto pozic jsem jel na ministerskou konferenci do Marrákeše.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Já ještě teď přečtu omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Kozlová mezi 12.30 a 19.00 z důvodu jednání, pan poslanec Schiller 12.15 až 19.00 pracovní důvody, pan poslanec Okleštěk 24. a 25., tzn. celý den z pracovních důvodů, pan poslanec Klaus v pátek 25., pracovní důvody, paní poslankyně Ožanová od 13.30, jednání komise pro kontrolu NBÚ. A to jsou asi všechny omluvy, které zatím dorazily.

Teď prosím řádné přihlášky. Pan poslanec Kopřiva.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych pro začátek chtěl vyjádřit trošku lítost nad tím, že jsme tady zamítli projednávání bodu k novičoku, k výrokům našeho pana prezidenta. Myslím si, že jeho výroky reálně znamenají pro občany České republiky větší ohrožení a větší nebezpečí než připojení se k nezávazné Marrákešské deklaraci a k tomu akčnímu plánu.

Na druhou stranu bych chtěl kvitovat dnešní jednání výboru pro evropské záležitosti, kde až na některé výjimky jsme jednali konstruktivně a došli jsme k dobrému konsenzuálnímu usnesení. Jediné, co bych chtěl zmínit. My jsme na výboru hodně probírali, vlastně celou tu hodinu a půl, kromě určitých emotivních výpadů - meritum věci bylo o tom, že vlastně občané jsou bombardováni různými dezinformačními zdroji a teď nevědí, co se vlastně dělo, co se tedy stalo. A je tedy pravda, musím uznat, že na webu Ministerstva vnitra je originál i překlad té deklarace a je tam tisková zpráva. Nicméně možná trošku bych doporučil lidem z IT oddělení vlády, aby se pokusili lépe optimalizovat SEO. Když si občan vyhledá např. Marrákešská deklarace, tak aby mu aspoň na první stránce vyhledávačů vyběhl výsledek z oficiálního zdroje z webu ministerstva, a nikoliv právě z těch dezinformačních zdrojů. To vnímám, že je přínosné pro občany, aby mohli dohledat, co se tedy skutečně stalo.

Jenom ještě k usnesení výboru. My ho jako Piráti podpoříme, až na ten poslední bod, na podmiňování té rozvojové spolupráce, protože se obávám, že to je šité příliš horkou jehlou. Takže tento bod nepodpoříme. Jinak to usnesení je naprosto v pořádku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Šafránkovou. Pardon, ještě má slovo s faktickou poznámkou pan poslanec Volný.

 

Poslanec Lubomír Volný: Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegy Kopřivy, jestli by tady byl ochoten a schopen opakovat svůj výrok z výboru pro evropské záležitosti. Poprosím pana předsedajícího, jestli by upoutal pozornost pana Kopřivy, jestli je to možné. (Poslanec Kopřiva diskutuje v hloučku poslanců u pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Kopřivu. (Poslanec Kopřiva diskutuje dál.) Tak ani já nejsem schopen upoutat pozornost. Pan poslanec Kopřiva... Pan poslanec k vám mluví.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Takže bych chtěl pana kolegu Kopřivu prostřednictvím předsedajícího požádat, jestli by byl ochoten tady zopakovat své výroky z půdy výboru pro evropské záležitosti o tom, že vlastenectví je pro něj osobně vágní (s důrazem) pojem, a to, že strana pirátská jednoznačně souhlasí a podporuje celé znění Marrákešské deklarace, protože je ve stoprocentním souladu s jejím volebním programem. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP