(10.30 hodin)
(pokračuje Langšádlová)

Vy si opravdu myslíte, že toto mohou řešit jednotlivé státy? Vy opravdu neznáte závazky, které vycházejí z Amsterdamské smlouvy? Vy nevidíte, že to usnesení, které jste tady přednesl s interpretací, že to není žádný problém, je v rozporu s Amsterdamskou smlouvou a že je to smlouva, která byla platná už při našem vstupu? Jak je tohle možné? Ano, evropská politika musí být společná. My k ní máme aktivně přispívat (upozornění na čas) a musí být společná i v této oblasti.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Teď prosím pana poslance Kaňkovského, potom pan poslanec Volný a potom pan místopředseda Okamura, všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já bych krátce zareagoval na vystoupení pana místopředsedy Sněmovny Tomia Okamury prostřednictvím pana předsedajícího. To, že byl dnes zařazen bod projednání Marrákešského protokolu, klub KDU-ČSL vítá, za to rozhodně pana místopředsedu Sněmovny nekritizuji. Ale to, jakým způsobem pojal svoje vystoupení, tak tam se bohužel dopustil některých nepřesností a já si dovolím mít poznámku k jedné této nepřesnosti.

Pan místopředseda tady uvedl, že při projednávání Istanbulské smlouvy ve vládě... nebo že vláda schválila Istanbulskou smlouvu v tom minulém volebním období, ale zapomněl dodat, že ministři zvolení za KDU-ČSL Istanbulskou smlouvu ve vládě nepodpořili. Myslím si, že takovéto věci je potřeba uvést, protože potom se dostáváme na rovinu nepřesností a myslím si, že to sem nepatří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Teď prosím pana poslance Volného.

 

Poslanec Lubomír Volný: Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající. Já bych chtěl jenom poprosit paní kolegyni Langšádlovou prostřednictvím pana předsedajícího o drobnou konzultaci s předsedou výboru pro evropské záležitosti, ctihodným kolegou panem Benešíkem, který nám dneska opakovaně vysvětlil, že legální imigrace je jen a pouze v gesci národních států. Zaznělo to dneska na jednání výboru pro evropské záležitosti opakovaně. A to, o co my se snažíme, je přece to, aby nelegální imigrace nebyla vyřešena její legalizací. Takže je to přesně to, jak říkal náš pan předseda. My chceme, aby bylo evidentní, zřejmé a jasné, že nikdy do budoucna o tomto nebude rozhodovat nikdo jiný než Česká republika.

Druhá věc. Chtěl bych, opět prostřednictvím pana předsedajícího, paní kolegyni Langšádlové zopakovat svůj názor, že za to, že nečelíme hordám nelegálních imigrantů v současné době v Evropě, není zodpovědná Evropská unie a její politika, ale jen a pouze rozhodné kroky maďarské vlády a premiéra Orbána, kteří zachránili Evropu tím, že na svých hranicích postavili plot, protože dodrželi své povinnosti vůči Evropské unii. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Teď má slovo pan místopředseda Okamura s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Kalousek a potom pan předseda Benešík.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No tak já bych normálně na paní poslankyni Langšádlovou nereagoval, ale musím, protože je opravdu komické, že paní Langšádlová, která je prý členem evropského výboru, tam dneska nebyla. Teď jsem se na to ptal. A tady mudruje, jaká jsou stanoviska. Tak buď se paní poslankyně Langšádlová má účastnit a poslouchat to tam, anebo se tedy neúčastní a pak tady něco říká, tak tedy nevím, kde byla, když jsme tady kvůli tomu přerušili Poslaneckou sněmovnu a čekali jsme na výsledek. Takže to jen tak mimochodem, abychom si řekli, jak je to ve skutečnosti.

Ale když se ještě vrátím k tomu příspěvku, protože se asi ohledně toho budeme motat pořád dokola, já nevím, jestli jsme slyšeli dobře návrh mého usnesení. Návrh usnesení, které navrhuje SPD - migrační a azylová politika České republiky by zůstala plně v rozhodovací kompetenci České republiky - nevylučuje to, co říkala paní poslankyně Langšádlová. Když Česká republika bude chtít řešit věci na mezinárodní úrovni a ve spolupráci, ano, proč ne, vždyť to není nic proti ničemu. Ale když nebudeme chtít, tak si to necháme my v kompetenci. Takže nevím, jestli se tady vůbec posloucháme, co my navrhujeme. Ten návrh našeho usnesení umožňuje všechny varianty, jenom to, že si to bude rozhodovat Česká republika. Takže tím uznáváme, že je potřeba spolupracovat, ale tak, aby to bylo pro Českou republiku vždycky výhodné. Takže to není nic proti ničemu. My neříkáme solitérní přístup, my říkáme, aby to zůstalo v rozhodovací pravomoci České republiky. Nic víc, nic míň.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Za normální situace bych požádal o gentlemanský tón vůči dámě, ale toho se lze dovolávat jenom u gentlemana, takže to přejdu a nebudu to dělat. Jenom chci podpořit stanovisko paní kolegyně Langšádlové.

My jsme skutečně v roce 1997 jako Česká republika přistoupili k Amsterdamské smlouvě, takže pokud bychom chtěli stoprocentně vzít to jednoduché usnesení, které navrhl pan místopředseda Rozvoral, tak samozřejmě můžeme, ale k tomu také musíme říct, že chceme odstoupit od Amsterdamské smlouvy. Je to asi to samé, jako kdybychom navrhli usnesení, že v oblasti nepřímých daní, tedy u spotřební daně a DPH, Česká republika bude rozhodovat o těch sazbách zcela suverénně. Ano, takové usnesení přijmout můžeme, ale k tomu také musíme říct, že chceme vystoupit z Evropské unie, protože šestá směrnice Evropské unie o nepřímých daních něco takového neumožňuje, a když jsme v roce 2004 do Evropské unie vstupovali, tak jsme to věděli. Prostě mezinárodní právo má vyšší váhu než národní zákon, tak to je. To znamená, mezinárodní právo musí mít i vyšší váhu než usnesení Poslanecké sněmovny a není jiná možnost, jak usnesení Poslanecké sněmovny realizovat, než z toho závazku mezinárodního práva odstoupit. A to opravdu nedoporučuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: A poslední faktická poznámka, k té je přihlášen pan poslanec Benešík. Fakticky.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. My jsme dneska tuto záležitost na výboru projednali a já potom v podrobné rozpravě načtu usnesení, které jsme většinově přijali. Jenom jsem chtěl říct, že to, co říká pan místopředseda Okamura, aby ty kompetence zůstaly v kompetenci členských států, tak se vlamuje do otevřených dveří, protože prostě to tak je. Výbor to dneska podpořil a není to zdaleka jenom to, co chce SPD Tomia Okamury, ale je to všeobecný konsenzus všech stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Takže tady není vůbec žádného sporu, všichni pro to hlasovali. Já chápu, že samozřejmě chce mít jakousi exkluzivitu a občanům České republiky namluvit, že on je ten jediný, který za ně bojuje. Je to dlouhodobá záležitost, dlouhodobý postoj České republiky bez ohledu na to, jaké partaje byly ve vládě. Prostě i tato vláda i ta předešlá tuto linii drží a my jsme to takto přijali i v našem usnesení, které budu načítat, a věřím, že alespoň část, pokud možno celé se stane usnesením celé Poslanecké sněmovny.

No a co se týče Istanbulské úmluvy, to je úplně jiný příběh. Motat dvě věci dohromady někteří umí, někteří neumí. Já jenom opakuji, že KDU-ČSL hlasovala proti přijetí Istanbulské úmluvy ve vládě a bude hlasovat opět proti této úmluvě i na plénu Sněmovny z důvodů, které jsem i já na tento mikrofon už několikrát říkal. To jenom na vysvětlení a upřesnění, což je někdy po některých komentářích velmi zapotřebí.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Žádnou další faktickou poznámku nemám. V tom případě slovo dostane pan ministr, který se hlásí s přednostním právem.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám hezké dopoledne. Na úvod přijměte moji omluvu, že jsem tady nebyl od počátku, jak byl stanoven řádný termín, ale byl jsem na projednávání výboru pro evropské záležitosti.

Dále jsem rád, že se mohu vyjádřit k ministerské konferenci Rabatského procesu, které jsem se účastnil. Ale ještě na úvod mi dovolte, abych zdůraznil, že odmítám povinné kvóty! Odmítám ilegální migraci! A razím to, že nelegální migrace se má řešit ve zdrojových zemích. Tam, kde vzniká. A v této souvislosti bych ještě velmi rád zdůraznil, že jednoznačně a kategoricky odmítám bezprecedentní překrucování faktů a závěrů z této konference a zastrašování občanů České republiky! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP