(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím. I podrobnou rozpravu končím. A protože není žádný návrh, který by byl hlasovatelný po druhém čtení, ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Paní ministryně také ne. V tom případě poděkuji paní zpravodajce a paní ministryni a končím tento bod. A než předám řízení schůze, jenom požádám paní ministryni, aby zůstala u stolku zpravodajů, protože i další bod je její.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobrý podvečer. Zahajuji projednávání bodu

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb.,
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,
ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony
/sněmovní tisk 94/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede paní ministryně financí Alena Schillerová. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, který novelizuje zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a zasahuje taktéž do insolvenčního zákona a zákona o soudních poplatcích. Důvodem předložení návrhu zákona je upřesnit a doplnit některá již dříve implementovaná ustanovení evropské směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Zároveň jsou na základě zkušeností s dosavadním fungováním garančního systému finančního trhu korigovány některé aspekty jeho fungování. Tento sněmovní tisk byl již podrobněji představen v úvodu prvého čtení. Nyní bych tedy pouze zopakovala, že převážná většina navrhovaných změn je technického charakteru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 94/1. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Karel Rais, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. (Zpravodaj nemá vytištěné usnesení. Chvilka čekání.) Pan zpravodaj má slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Tak my jsme projednali na rozpočtovém výboru vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu. A jestli se pamatuji na to usnesení, tak v podstatě vlastně...

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane zpravodaji, já vám pomohu, tady je text toho usnesení. (Podává zpravodajovi usnesení přes vládní lavici.)

 

Poslanec Karel Rais: Tak jestli se dobře pamatuji, a předpokládám, že ano, tak rozpočtový výbor neměl k tomu žádné připomínky.

Po úvodním slově náměstkyně ministryně financí Dupákové, zpravodajské zprávě Raise a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu zaprvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony, což je sněmovní tisk 94, schválila bez připomínek. A zadruhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy není nikdo přihlášen. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Ptám se paní ministryně a pana zpravodaje, zda je zájem o závěrečná slova. Není. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy také není žádná přihláška a ani žádnou nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Znovu se ptám na závěrečná slova po podrobné rozpravě. Také není zájem. Takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

Zahajuji projednávání bodu 21. Pardon. S přednostním právem pan předseda Bartošek, takže ještě nezahajuji.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, že nás čeká novela zákona o důchodovém pojištění, což je téma poměrně zásadní s dopadem do státního rozpočtu, včetně toho, jakým způsobem hnutí ANO plánuje provést úpravy, a vzhledem k tomu, že zde není premiér a očekávali jsme, že diskuse se zúčastní premiér, protože to je zcela zásadní materiál, tak si za klub KDU-ČSL beru přestávku do 19.00.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Rozumím. Přestávka pro jednání klubu KDU-ČSL do 19.00, to znamená, že končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Jednání Poslanecké sněmovny bude pokračovat zítra v 9.00 ráno. Budeme se zabývat body z bloku třetích čtení a poté sněmovním tiskem číslo 76. Pěkný večer.

 

(Jednání skončilo v 18.36 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP