(18.10 hodin)

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Abych vyvážil tu lobby advokátů, tak jsem se chtěl jenom zamyslet nad tím, jak je možné, že advokáti vystupují ve veřejném prostoru a v návaznosti na to, že říkají, že obvinění má právo lhát, v podstatě někteří z nich dokonce i říkají, že mají právo přednášet zfalšované důkazy. To mi přijde, že už je úplně za hranou a že žijí úplně v nějaké zlaté kleci, mimo reálný svět. Takže tohleto se mi hrubě nelíbí. V zásadě podporuji ten návrh, jak ho předkládá Ministerstvo spravedlnosti, a nesouhlasím ani s tím vrácením do ústavněprávního výboru, protože ústavněprávní výbor se k tomu ostatně neusnesl, takže asi nejde úplně očekávat, že když to tam vrátíme, tak že se tím něco vyřeší.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě se ptám, jestli někdo v obecné rozpravě. Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se s dovolením ještě také vyjádřím k vystoupení mého milého pana kolegy Bendy. Nepodporuji samozřejmě vrácení do ústavněprávního výboru. Myslím si, že ústavněprávní výbor skutečně tuto problematiku velmi extenzivně diskutoval, i tam vznikl, nebo byl společně vypracován ten pozměňovací návrh, který reaguje na některé ty námitky, a v tom zbytku už si myslím, že to je věc, kterou dokáže tato ctihodná Sněmovna rozhodnout svým hlasováním, a další diskuse v ústavněprávním výboru by k tomu ničeho dalšího nepřinesla.

Také se domnívám, že od toho, že obviněný je oprávněn v soudním řízení, nebo vůbec v trestním řízení lhát, bychom neměli derivovat další odchylky od obecné povinnosti v soudním řízení hovořit pravdu a nesnažit se uvádět soud v omyl, protože je logické, že je-li někomu umožněno v soudním řízení soud uvádět v omyl, snižuje to pravděpodobnost spravedlivého výsledku a nalezení spravedlnosti.

Musím zde připomenout, proč vlastně má obviněný nebo později obžalovaný to nikým nezpochybňované právo lhát. Ono to totiž není samostatné právo, ale už je to právo derivované, odvozené z jiného jeho práva, a to je práva, nebo zákaz sebeobviňování, tedy z dobrých důvodů nikdo nesmí být nucen, aby jakkoli přispíval ke svému odsouzení, aby sám sebe obviňoval nebo jinak napomáhal tomu, že bude usvědčen. A pochopitelně, pokud zároveň tíží obžalovaného povinnost mluvit pravdu, tak jaksi obratnou otázkou ho lze donutit i k tomu sebeobvinění. Protože já se ho zeptám takovým způsobem, že on je nucen buď lhát, čímž by se dopouštěl v tu chvíli nějakého jiného trestného činu, anebo přiznat, že se něčeho dopustil. Takže my tam to právo lhát máme z tohoto důvodu, aby se ten člověk nemohl sám obviňovat.

Při předkládání důkazů, a já podporuji opravdu ten pozměňovací návrh, který to zpřesňuje na listinné důkazy, nic takového samozřejmě nehrozí. Jak můj ctěný kolega měl docela pěkný příklad o tom, že budeme zjišťovat, zda někdo někde byl, a tedy skutečně mu musíme umožnit, aby on říkal, že byl někde jinde, aby říkal, že vůbec v ten den neexistoval nebo já nevím co. Ale proč bychom mu měli přiznávat právo, aby dodal soudu zfalšovaný důkaz o tom, že byl někde jinde? K čemu by to bylo dobré? Proč bychom mu měli přiznávat právo, aby se beztrestně pokoušel uvést ten soud v omyl tím, že přinese později vyhotovený diář nebo doplněný, pozměněný diář, a bude ho ukazovat a bude říkat: Z tohoto, soude, vyvoď, že já mám pravdu, když říkám, že jsem tam nebyl. To ničemu nepomáhá. A my to bohužel skutečně v malém procentu sporů, ale v těch významných sporech, často vídáme v těch řízeních častěji a častěji a myslím, že hledání spravedlnosti to opravdu velice poškozuje a že si možnost nalezení spravedlnosti u soudu trestněprávní ochranu v této podobě zaslouží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za závěrečné slovo panu ministrovi. Ptám se pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

Máme před sebou jedno hlasování, které je ve druhém čtení po obecné rozpravě, a to je návrh na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání podle § 93 odst. 2. Odhlásím vás všechny, zagonguji, abych přivolal zájemce o toto rozhodnutí. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Budeme hlasovat podle jednacího řádu o vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání. Posečkám, až se ustáli počet přihlášených...

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování číslo 23, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 23. Z přítomných 151 poslanců pro 58, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat, a to rozpravou podrobnou, do které mám zatím tři přihlášené. První přihlášený je pan poslanec Jan Chvojka. Samozřejmě žádám sněmovnu o klid, aby pan kolega Chvojka mohl svůj pozměňovací návrh v podrobné rozpravě uvést a odůvodnit. Prosím o klid. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, kdy jsem odůvodnil svůj pozměňovací návrh, tak se k němu nyní v podrobné rozpravě hlásím, je zaevidován v systému pod číslem 790. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Nyní pan poslanec Zdeněk Ondráček v podrobné rozpravě. Máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Pane předsedající, já jsem v obecné rozpravě také zmínil, jak vznikl sněmovní dokument 786, na který se tedy odkazuji, že je vložen do systému, takže 786, sněmovní dokument.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Nyní pan poslanec Marek Benda, poté pan poslanec Sadovský. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych uplatnit tři pozměňovací návrhy. Jeden máte pod sněmovním tiskem 769, kde prosím, ale jenom chyba, platí jenom body 1 a 2, ten bod 3 tam zůstal omylem. Tak 769, body 1 a 2. Jedná se o vypuštění maření spravedlnosti. Pokusil jsem se to zdůvodnit v obecné rozpravě a zřejmě vám to budu zdůrazňovat ještě ve třetím čtení, abyste pochopili, o jak velký problém se potenciálně jedná.

Druhý sněmovní dokument je pod tiskem 770, který se týká nestíhání osob, které poskytly úplatek, což pokládám za opravdu nemravné. Také jsem o tom mluvil v obecné rozpravně.

A třetí sněmovní dokument je pod sněmovním tiskem 781. Tam se obávám, že jsem téměř shodný s panem kolegou Chvojkou, ale týká se, pokud by zůstalo maření spravedlnosti, tak aby tam nebylo alespoň to svádění, které pokládáme opravdu za velmi nebezpečné, zejména za situace, kdy se nestane žádný trestný čin, ale samotné svádění trestným činem bude.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP