(16.50 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Ten limit je 200 000 korun, což je ale obrat, to není zisk. Takže 200 000 korun obratu, to je třeba 60 000 korun zisku ročně při marži 30 % cca, to znamená, že to je prostě 5 000 korun za měsíc. To je úplně směšné ve vztahu k farmářským trhům, ve vztahu k řemeslníkům, kde skutečně ty výjimky jsou potřeba.

Apeluji na vás, kolegové, abyste podpořili tento návrh, který alespoň těm nejmenším velmi citelně uleví.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Volný.

 

Poslanec Jan Volný: Dobrý den, kolegové, kolegyně, pane předsedající. Jak říkal tady můj předřečník, je před branami Poslanecké sněmovny vládní návrh, který by tuto problematiku měl řešit globálně. Myslím si, že spousta věcí z tohoto návrhu zákona, který kolegové předložili, se může uplatnit jako pozměňovací návrh. Některé věci, co já vím, už jsou tam zapracovány. Proto dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona ve třetím čtení. Ještě v podrobné rozpravě se k tomu přihlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. O tomto návrhu se tedy bude hlasovat ve třetím čtení. Ještě prosím o strpení pana navrhovatele. Paní ministryně financí se hlásila.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte jenom, abych narovnala některá slova, která zazněla na adresu vládní novely zákona o evidenci tržeb, abych to upřesnila a řekla vám, v jaké fázi se nachází tato komplexní novela, která zohlednila zejména výhrady Ústavního soudu, který na jedné straně deklaroval legitimitu tohoto nástroje, ale měl k němu určité výhrady, a zejména komplexně přistoupila k - my tomu neříkáme výjimky, my říkáme nový offline režim, to znamená, kdo splní podmínky v této novele, tak si vlastně požádá Finanční správu a na základě jejího rozhodnutí nebude muset evidovat elektronicky, ale v takzvaném offline režimu, to znamená nikoliv elektronicky, což vysvětlujeme v zákoně.

Jenom k těm parametrům. Tak jak je to nastaveno, a já předpokládám, že ta novela odešla v pátek na vládu, to znamená, bude vlastně projednávána v pracovních komisích Legislativní rady vlády, a já počítám, že o těch parametrech povedeme debatu, ale ty parametry jsou nastaveny tak, že o tento offline režim může požádat fyzická osoba neplátce DPH mající maximálně dva zaměstnance - a teď pozor, opravuji tu nepřesnost, která tu byla řečena, je tam 200 000 nikoliv příjmu ani obratu, ale 200 000 hotovostních tržeb. To znamená, to je parametr, který vyplynul z diskuse s podnikatelskými svazy a komorami. To znamená, že je to, představme si podnikatele, který má třeba příjem 900 000 ročně a může mít 20 000 hotovostních tržeb, tak jsme nechtěli po této debatě, aby ten musel evidovat elektronicky. Takže je to 200 000 hotovostních tržeb.

Co se týče toho offline režimu, máme ho ve vládní novele nastavený tak, že jsme vlastně využili, nebo resp. zvážili jsme to, co už dnes musí dělat podnikatel, který nemusí ještě vést evidenci tržeb. Například, dámy, půjdeme ke kadeřnici, tak ta kadeřnice nemusí ještě evidovat, pokud neprodává nějaké produkty, tak neeviduje svoji službu ještě elektronicky, protože třetí a čtvrtá fáze byla odložena, tak ta kadeřnice na požádání musí vám dát účtenku. Stejně tak podle daňového řádu si musí průběžně vést evidenci příjmů. Takže jsme využili tyto možnosti, které už dneska zákon dává, a řekli jsme, tu účtenku napříště bude dávat povinně, bude ji dávat na účtenkách, které si vyzvedne na kterémkoli územním pracovišti, je to taková souvislá číselná řada Finanční správy, a ty příjmy, které si průběžně eviduje, jak říká daňový řád, bude jednou za čtvrt roku zasílat Finanční správě.

Takže jenom narovnávám, jak to je v té vládní novele. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Gazdíka, potom pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, moc děkuji paní ministryni za to vysvětlení. Přihlásil jsem se proto, abych ji právě poprosil o to, jestli by nám parametry té novely vysvětlila, protože nejsem úplně naivní beruška za těch osm let ve Sněmovně. Vím, že když se něco chce řešit globálně, tak je z toho buď paskvil, nebo vůbec nic. Tady to spíš vypadá na ten paskvil, protože to, co paní ministryně v těch parametrech řekla, tak jestli snahou této vlády je zjednodušit podnikatelské prostředí, tak toto je přesně to, co podnikatelské prostředí v žádném případě nezjednodušuje, naopak, je to výjimka na výjimku. Proč prosím nepřijmete tento návrh zákona, který je jednoduchý? Plátci DPH - ano, neplátci - ne. Nazdar. To je celé. Jednoduché. Místo toho tady vymýšlíme, jakým způsobem složitě kdo co kdy kolikrát a jakým způsobem bude, což to podnikatelské prostředí nezjednoduší a ekonomice České republiky neprospěje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vzhledem k tomu, že máme sedm měsíců po volbách a nemáme vládu s důvěrou, tak nemám důvěru v to, že už se něco připravuje a brzo se to bude projednávat. Chci paní ministryni ubezpečit, že až s tou novelou přijde do Poslanecké sněmovny, tak ať nepočítá s rychlým a hladkým průběhem. Ti, kteří tu byli minule, to bezesporu mohou dosvědčit a mohou odhadovat, jak to bude tentokrát. Takže se bavíme v případě vládní novely v nejlepším případě o roce 2020, určitě ne o roce 2019, což je ještě rok a půl.

Když jsem poslouchal popis offline systému, tak jediné, co mě napadá, ještě by stačilo, aby ty účtenky vydával pracovník finančního úřadu. Myslím, že ten podnikatel by to přivítal. Nemusel by ho platit. On by si jednou za tři měsíce skočil do své kanceláře, tam by odevzdal ty účtenky, které sám vydal, a ta kontrola by byla naprosto absolutní.

Jinak paní ministryně vlastně potvrdila to, co říkáme my v tom návrhu zákona. Stávající nástroje jsou dostatečné. Povinnost vydat účtenku existuje už dneska... (Paní ministryně ho ihned z místa důrazně opravuje: Na požádání!) na požádání. Na požádání. Vždyť jsem to hned říkal, paní ministryně. Na požádání.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Prosím paní ministryni, aby se kdyžtak přihlásila.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Možná že někteří, kteří si chtějí koupit dva rohlíky za 2,60 v akci, tu účtenku nechtějí. Možná ji chtějí. To je úplně jedno. Tam ten daňový únik určitě nevzniká. To, že mají povinnost vést evidenci příjmů, to už taky platí. Takže vlastně paní ministryně potvrdila, že žádná novela není potřeba pro neplátce DPH. S jedinou výjimkou - finanční úřad dostane novou pravomoc. Podnikatel tam poníženě přijde požádat a finanční úřad rozhodne, jestli dobře interpretuji slova paní ministryně. Navíc vydá účtenky. To bude hezká zakázka, někdo bude vydávat účtenky pro celou Finanční správu, která bude mít jednu číselnou řadu, aby náhodou se jedna neztratila.

Takže já vás jménem předkladatelů žádám, abychom to ve třetím čtení schválili, protože pokud mám dobrou informaci, tak do této chvíle žádný pozměňovací návrh nezazněl. Legitimní návrh na zamítnutí - o tom budeme hlasovat ve třetím čtení.

A možná jenom informaci. Rozpočtový výbor vlastně nenašel většinu ani pro doporučení schválení, ani pro doporučení zamítnutí tohoto návrhu. Tak to finální hlasování je v zásadě jednoduché - rozhodnou to sociální demokraté. Když se podívám do Poslanecké sněmovny a vím, kdo jaké má stanovisko a kdo je mezi předkladateli tohoto návrhu zákona, tak komunisté jsou proti, to je ta protipodnikatelská strana, jen tak mimochodem pro pana poslance Juříčka jeho budoucí partner, nebo už stávající partner, jeho budoucí oficiální partner. A sociální demokraté rozhodnou v tomto případě to hlasování. Buď se přikloní k nám ostatním a budou spolu s námi chránit ty nejmenší, anebo za ministerská křesla zaplatí i na úkor těch nejmenších. Takhle to v hlasování ve třetím čtení bude. Myslím, že hlasování klubů, které jsou podepsány pod tímto návrhem zákona, je jasné. My na rozdíl od mnohých jiných, když něco navrhneme, tak pro to i hlasujeme. Někteří, to jste si už všimli, něco navrhnou a pak jsou proti, protože dostanou jiné noty od vedení svých stran.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ještě fakticky pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Jenom reakci na předřečníka. Já budu předkládat pozměňovací návrh v podrobné rozpravě, kterým se pokusíme vypořádat s námitkami vlády ohledně legislativně technického provedení té novely, aby se skutečně pak vláda nevymlouvala na to, že tam byly legislativně technické chyby, ale aby se to skutečně posuzovalo věcně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP