(16.30 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Budeme pokračovat bodem číslo

8.
Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 36/ - druhé čtení

Z pověření zastupitelstva předložený návrh zákona uvede hejtman Moravskoslezského kraje a pan poslanec Ivo Vondrák. Prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dne 12. 9. 2017 požádalo Zastupitelstvo města Třinec, Moravskoslezský kraj, o předložení návrhu novely zákona o obcích v Poslanecké sněmovně za účelem doplnění seznamu statutárních měst o město Třinec.

K obsahu návrhu zákona, tzn. do výčtu statutárních měst obsaženého v § 4 odst. 1 zákona o obcích, se doplňuje Třinec, tzn. počet statutárních měst se tak navrhuje zvýšit na 26. Předpokládá se účinnost navrhovaného zákona standardně 15. dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Proč toto chceme, proč toto zastupitelstvo kraje Moravskoslezského toto navrhlo. Město Třinec je významným městem, je to významné město průmyslové, je to také společenské centrum. Jedná se o obec s rozšířenou působností a samozřejmě také vstupuje do spolupráce s ostatními velkými městy našeho kraje v tzv. oblasti chytrých technologií. To zdůvodnění má také svůj racionální, řekněme finanční rámec. Jde o to využívat efektivně rezervované alokace evropských prostředků, možnost využívání multifondového financování a také se jedná o možnost účasti v Komoře statutárních měst Svazu měst a obcí České republiky, která má samozřejmě svou specifickou roli při vyjednávání podoby evropských fondů v České republice.

Takže dámy a pánové, já bych vás tímto chtě ještě jednou požádat o podporu této novely. Domnívám se, že si to město Třinec zaslouží, a domnívám se, že to má i své zdůvodnění, tak jak jsem jej tady předložil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Aha, tak rozumím gestikulaci pana předsedy Stanjury. Prosím zástupce klubu ANO, aby zajistili přítomnost ministra vlády České republiky v jednacím sále, protože bez přítomnosti alespoň jednoho ministra nemůžeme pokračovat. (Předsedající vyčkává.)

Pokud se ministr neobjeví, tak budu muset přerušit jednání Poslanecké sněmovny... Chtěl jsem dát šanci, kdyby náhodou byl v předsálí. Ale dobrá. Sejdeme se zde v 16.40 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.33 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP