Středa 30. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

95.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Ve druhém volebním bodu jsme doplňovali Dozorčí radu Státního zemědělského intervenčního fondu. Opět odevzdáno a vydáno 167 hlasovacích lístků, kvorum nutné pro zvolení opět 84.

Vybírali jsme dva kandidáty a výsledky jsou následující: Petr Havel 52 hlasů, nebyl zvolen, Monika Oborná 94 hlasů a byla zvolena, Ladislav Velebný 40 hlasů, nebyl zvolen, a Jitka Věková 19 hlasů, také nebyla zvolena. Bylo to druhé kolo té volby, obsadili jsme tedy jedno místo, paní poslankyni Moniku Obornou.

Znamená to, že volba v tuto chvíli končí a my jako volební komise budeme vyhlašovat novou lhůtu na novou volbu. Už jsme se při sčítání s kolegy z volební komise dohodli, takže v tuto chvíli pro předsedy klubů informace: vyhlašuji novou lhůtu na doplnění jednoho člena Státního zemědělského intervenčního fondu. Ta lhůta je, kolegyně a kolegové, do pondělí 11. června do 12 hodin. Následně by nominaci projednala volební komise, uběhne desetidenní lhůta a v tom posledním červnovém týdnu bychom tuto volbu mohli provést.

Aktualizováno 11. 7. 2018 v 10:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP