Středa 30. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

93.
Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

První volební bod je volba člena Rady České tiskové kanceláře. V této volbě bylo vydáno i odevzdáno 167 hlasovacích lístků. Kvorum nutné pro zvolení tedy bylo u této volby 84 hlasů. To kvorum je stejné pro všechny tři volební body, tedy 84.

U České tiskové kanceláře navržená kandidátka Jana Gáborová získala 91 hlas a byla tedy zvolena, stává se členkou Rady ČTK. Pan Kristián Chalupa získal 54 hlasů. Paní Gáborová tedy byla zvolena. Tím je volba ukončena. Také konstatuji, že Rada ČTK je tímto krokem kompletní.

Aktualizováno 11. 7. 2018 v 10:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP