Středa 30. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

95.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Bod 95 je opět v druhém kole. Tentokrát u první volby jsou to dva členové Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. I tady jsme v prvním kole nezvolili žádného z kandidátů. Bylo jich šest. Do druhého kola na ta dvě neobsazená místa je tedy volba zúžena na čtyři kandidáty. Postupují a vybírat budete z následujících nominantů: Monika Oborná s 89 hlasy, Jitka Věková se 74, Petr Havel s 50 a Ladislav Velebný s 27 hlasy. V tomto případě vybíráme dva kandidáty ze čtyř navržených.

Prosím o otevření dalšího volebního bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, děkuji. Také nepovedeme rozpravu, protože byla ukončena. Přerušuji bod 95 pro provedení tajné volby.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 11. 7. 2018 v 10:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP