Středa 30. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

93.
Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji dobré odpoledne. Mohu ještě předeslat kratičkou omluvu, že jsme volební body přerušili těsně v závěru, ten bod, ale snažil jsem se při pevném zařazení požádat o ten co nejzazší čas po dopoledni tak, abychom zhruba do té třinácté hodiny volby stihli, tak jak je obvyklé. Věřím, že se k tomu dostaneme co nejdříve.

A nyní tři volební body, jak jsem avizoval. Jsou to tři druhá kola voleb z minulého týdne, která jsme nedokončili, respektive voleb, kde jsme tedy členy nezvolili. Z toho důvodu v tuto chvíli už nebude žádná diskuse nebo rozprava, protože jsme uprostřed těch voleb, a já v té nejstručnější formě jenom zrekapituluji, co volíme.

První bod, tedy bod č. 93 je návrh na volbu jednoho člena Rady České tiskové kanceláře. Je to druhá volba a druhé kolo. My jsme před týdnem v prvním kole nezvolili žádného ze čtyř navržených kandidátů, protože kvorum nutné pro zvolení bylo 92 a nikdo z kandidátů nedosáhl tohoto čísla v souladu s volebním řádem. Do druhého kola postupují dva v uvozovkách finalisté. Volíme tedy jedno místo. Těmi postupujícími, z kterých budete vybírat, je Jana Gáborová, která měla v minulém kole 88 hlasů, a pan Kristián Chalupa s 35 hlasy.

Na volebním lístku budou dvě jména. Volí se jeden. Znovu opakuji a prosím, vybraného kandidáta zakroužkovat číslo před jménem a druhého kandidáta, pro kterého jste se nerozhodli, označit křížkem.

Nyní prosím, pane předsedající o přerušení tohoto bodu a otevření dalšího volebního bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, přerušuji tento bod, protože rozprava se již nevede, byla dokončena. Přerušuji ho pro provedení tajné volby. Ještě než otevřu bod 95, konstatuji došlou omluvu z důvodu zahraniční cesty pana poslance Rostislava Vyzuly a od 14.30 z pracovních důvodů pana poslance Karla Turečka.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 11. 7. 2018 v 10:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP