(11.40 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, řekněme si otevřeně, že ani tak nejde dnes o příjmy z privatizace, protože ty jsou minimální, ale jde o poměrně pravidelné dividendy především z ČEZu, ale i z ČEPRO, MERO, zisk z Budvaru - nevím, na co jsem zapomněl. (Dívá se ke stolku zpravodajů.) Děkuji. Paní ministryně to má v koláčovém grafu, takže může potvrdit má slova.

Ne náhodou zákonodárce v minulosti chtěl, aby tyto prostředky mohly být zapojeny do důchodového účtu jenom v situaci, kdy je důchodový účet v deficitu, abychom je nezapojovali v okamžiku, kdy je důchodový účet v přebytku. Důchodový účet v přebytku je vždycky, když se ekonomice mimořádně daří, je málo nezaměstnaných, rostou platy - tak logicky se dostává důchodový účet do přebytku. Je to proto, abychom tyto prostředky, pokud se ekonomice daří, směřovali do investiční aktivity, nikoliv do transferů obyvatelstvu.

Já zdůrazňuji, že nemám nic proti zvýšení důchodů, o kterém jsme tady hovořili v minulém bodě, ale jsem přesvědčen, že prostředky na zvýšení důchodů měla vláda najít v bilanci státního rozpočtu a nehledat je dodatečně na privatizačním účtu. Ono totiž příští rok bude potřeba také valorizovat, přespříští rok bude potřeba také valorizovat a nemůžeme počítat s trvale udržitelným růstem. Něco takového v tržní ekonomice není možné. Co budeme dělat, až se ekonomický cyklus obrátí a dostaneme se do recese? Už teď je investiční politika vlády, troufnu si říct, velmi nezodpovědná. Vláda sice objíždí regiony, slibuje hory, doly, černý les v každém kraji, jak budou silnice, jak budou školy, školky, jak bude všechno, ale otevřeně si řekněme, že v letošním roce, v roce mimořádné konjunktury, vláda investuje o 24 mld. méně, než jsme např. investovali my v roce 2012 v době ekonomické krize. Protože ty skutečné vládní priority jsou někde jinde. Když to vezmu na procento k celkovým výdajům, tak zatímco v tom roce 2012, v době krize, to znamená mnohem vyšší nezaměstnanosti, mnohem více povinných dávek souvisejících s nezaměstnaností, jsme dokázali investovat téměř 10 % celkových výdajů na investice, tak vláda v roce letošním, v době mimořádné konjunktury, investuje, jak již jsem řekl, o 24 mld. méně, což je něco málo přes 6 % celkových výdajů státního rozpočtu, což je dramaticky nízké číslo. V okamžiku, kdy budou převedeny prostředky z privatizačního fondu do prosté bilance státního rozpočtu, tak se tohle nepříznivé číslo ještě mírně sníží.

Z těchto důvodů, které jsem řekl, jsem přesvědčen, že není žádný racionální důvod převádět tyto prostředky na účely transferů obyvatelstvu, ale ponechat je na investiční aktivitu, a navrhuji zamítnutí v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Poznamenal jsem návrh na zamítnutí. Budeme pokračovat vystoupením pana poslance Ferjenčíka. Ještě předtím, než dorazí, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to omluvu pana poslance Jakuba Michálka od 11.45 z pracovních důvodů do konce jednacího dne.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tento návrh velmi dobře ilustruje, co se děje, když legislativu iniciuje PR oddělení pana Babiše místo toho, aby vznikla na základě nějaké potřeby.

Pan Babiš chce vypadat dobře v médiích, tak zvyšuje důchody. To je logické. On to sliboval před volbami, nikdo mu to ani nezazlívá, nikdo ani nenavrhl ten zákon zamítnout. Budiž. Současně ale pan Babiš chce v médiích vypadat dobře, tak potřebuje mít rozpočet v černých číslech, důchodový účet v černých číslech. Ale ty peníze tam reálně nejsou. No tak vymyslel to, že se vezmou peníze, které jsou určené na investice, dosypou se do státního rozpočtu jako běžný příjem, on bude v černých a zase se pochlubí, že je skvělý hospodář, který zase šel po chodbě na Ministerstvu financí a našel několik miliard. To je přesně, co dělá tenhle zákon. Ten zákon normálně umožňuje financovat dokonce i ty důchody, akorát nejprve by musel pan Babiš přiznat, že to přivedl do minusu, že dostal ten systém do červených čísel. A to by musel přiznat předtím, než by bylo možné tam následně ty peníze z příjmů státních firem zahrnout. Ale místo toho, aby to přiznal, tak je tam chce zahrnout dopředu, aby byl jakoby v černých. Ale je to jenom účetní trik. Úplně stejný účetní trik, jako když vzal peníze z rezerv a přisypal je do státního rozpočtu, zase aby snížil státní dluh. Úplně stejný účetní trik, jako dělá v celé řadě dalších oblastí. A my jako Piráti nesouhlasíme s tím, aby se politika státu určovala na nějakém PR oddělení politické strany a aby se zákony dělaly proto, aby mohl být proveden nějaký účetní trik. Proto s tímto zákonem naprosto nesouhlasíme.

My máme za to, že jednorázové příjmy státních firem nebo to, co zbylo z privatizace, mají sloužit na jednorázové výdaje. Je naprosto logické, aby když má stát nějaký mimořádný příjem, aby to utratil způsobem, který bude jednorázový a který bude zase nějakým způsobem mimořádně uplatnitelný, třeba přinese nějaký výnos v budoucnosti. Sypat tyhle peníze do státního rozpočtu jako běžný příjem je podle nás naprostý nesmysl. Navíc hrozí, že nebude dost peněz na odstraňování ekologických zátěží, což podle nás je daleko důležitější, než aby pan Babiš vypadal v tisku dobře, až se bude hlásit, jak dopadl státní rozpočet.

Takže skutečně tenhle zákon je podle nás naprosto účelový. Je to za cílem účetních triků. Nesouhlasíme s tím a myslíme si, že příjmy z privatizace a příjmy z výnosů státních firem se mají využívat velmi obezřetně, jednorázově, nejlépe na investice. Podporujeme návrh na zamítnutí. (Potlesk poslanců z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan kolega Skopeček. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se i já jménem klubu Starostů a nezávislých vyjádřila k oné novele zákona.

Tato novela řeší situaci, kdy chce zjednodušit přesun peněz z privatizačního účtu do státního rozpočtu, a zároveň ruší některé vazby, např. na Státní fond dopravní infrastruktury. Podle našeho názoru to není správné. Naopak takovouto vazbu by bylo třeba ještě prohloubit a nechat možnost přesunout ony prostředky do Státního fondu dopravní infrastruktury. Stav dopravní infrastruktury je totiž takový, jaký je, a bez dostatečných prostředků se nezlepší, a to s ohledem na jeho zásadní význam pro rozvoj ekonomiky. A mělo by to být prioritou.

Ostatně zaznělo to i z úst ekonoma Aleše Michla, který je poradcem předsedy vlády a ministryně financí, který říká, že v době růstu je nezbytné investovat do infrastruktury, což je důležité pro náš hospodářský růst. Proto nás velmi překvapuje, že v době růstu vláda nechce vytvářet rezervy na horší časy a chce je využívat jednorázově na potřeby, které velmi rychle narůstají a kdy jeden nápad střídá druhý. Proto si myslíme, že je nutné vytvářet rezervy na horší časy, to zaprvé, anebo investovat do infrastruktury, což je důležité pro náš hospodářský růst, a připojujeme se k návrhu, který zde padl, a to je návrh na zamítnutí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP