(11.20 hodin)
(pokračuje Skopeček)

V programovém prohlášení jsme se mohli dočíst o tom, že plánuje oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu. To je sice možné opatření, možná záležitost, možná se na ní shodneme, ale shodneme se určitě také na tom, že je to pouze technikálie, která v žádném případě příští důchody nevyřeší.

Souhlasím tady se svými předřečníky, že v rámci tohoto opatření takovou salámovou metodou trošku měníme poměr mezi zásluhovostí versus rovnostářským přístupem k důchodům. Ono to není černobílé. Tady v tomhle smyslu musím říci, že v kontextu toho, že dnešní důchodci neplatí pojištění pro své důchody, ale platí stávajícím důchodcům, což ani naši občané moc nevědí a často si stěžují, že zatímco během aktivní části svého života zaplatili spoustu peněz na sociálním pojištění, tak je ale potřeba přiznat, že ho neplatili sobě, ale že ho platili té stávající generaci důchodců. Čili i v tomhle tom systému mluvit o zásluhovosti je trošku složité.

Ale právě proto by tato debata, vážná debata, měla být součástí té debaty o důchodové reformě a nemělo se to řešit touto salámovou metodou. Protože bezesporu mezi námi budou různé názory, od názoru, že státní důchod má být rovný, protože stát nemá podle pravicového pohledu hrát roli pojišťoven a naopak ta zásluhovost se má odehrávat právě někde jinde na úrovni pojišťoven, fondů, které budou zhodnocovat úspory lidí, kteří si budou platit na důchod, protože doufám, že většině obyvatelstva už je zřejmé, že pouze ten státní důchod jim nezajistí důstojné stáří. Ale jak říkám, dovedu si představit, že státní důchod, nebo ta část, kterou bude platit stát, bude velmi rovnostářská, protože může to být koncept sociální dávky, a ta zásluhovost se bude odehrávat, jak říkám, na té straně v privátním sektoru na straně pojišťoven a fondů. Ale to by mělo být součástí diskuse o systémové strukturální důchodové reformě, u které si také musíme dopředu říct jeden důležitý axiom, a sice že se nedotkne stávajících důchodců, že jakákoliv budoucí důchodová reforma musí platit pro dnešní mladší generaci, která si bude během své ekonomicky aktivní části života schopna našetřit a schopna se připravit na stáří. To bezesporu neplatí pro dnešní generaci. Ale tu debatu je potřeba otevřít. A já této vládě vyčítám, že přichází pouze s tímto odděleným, s tímto jednotlivým návrhem. A bohužel, už dlouhá léta, přestože se hnutí ANO podílelo zrušení alespoň nákroku k důchodové reformě předchozí vlády, tak nepřišlo s ničím systematičtějším.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo se ještě hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Závěrečná slova? Paní ministryně má zájem, pan zpravodaj také bude mít zájem. Ne? Nemá zájem. Dobře, tak paní ministryně má závěrečné slovo. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová Ještě jednou na závěr, vážené dámy, vážení pánové. Velice děkuji za všechny vaše připomínky. Samozřejmě že se tímto krokem nejedná o důchodovou reformu v pravém slova smyslu. Takto to opravdu není myšleno a myslím si, že to ani nikdo objektivně neočekává, že vláda poté, co 20 nebo skoro 30 let od revoluce skutečnou důchodovou reformu nemáme, že ji přineseme sem na stůl po třech měsících. Nicméně... a proto právě musí a bude následovat opravdu seriózní debata nad všemi parametry tak, abychom připravili důchodovou reformu, která snad, a doufám, že se nám povede nastartovat taková, která přesáhne minimálně jedno volební období a zůstane pro všechny naše občany do budoucna.

Proto ale dotaz, nebo několik dotazů směřovalo proč, nebo jestli je rozumné přistoupit k těm dílčím krokům. Domníváme se, že je to naprosto rozumné, protože i když v průběhu času byly nastaveny valorizační mechanismy a výpočet důchodu tak, aby odpovídal nebo kopíroval vývoj ekonomiky, pořád je více než třetina důchodců, zejména starobních důchodců, kteří mají důchod nižší než 11 tisíc korun. Je to 760 tisíc lidí. Tam hrozí to, že se otevírají nůžky mezi růstem průměrné mzdy a průměrného důchodu, i když je valorizován. Tam hrozí, že nám spadnou do sociálního systému, budou na dávkách. Z toho důvodu si myslím, že ten krok, zastavit to rozevírání nůžek, je v tuto chvíli správný. Pokud zvedneme z 9 na 10 % základní výměru důchodů, tak se domnívám, že vůbec nenarušujeme závěry Ústavního soudu, který v roce 2010 ve svých závěrech sice zdůraznil nutnost valorizace, nicméně posléze v návaznosti na závěry Ústavního soudu byly nastaveny valorizační mechanismy, byly upraveny redukční hranice. A tím, že valorizační vzorec bude zachován i pro příští rok a další období, tak se domníváme, že princip zásluhovosti minimálně tak, jak o něm hovořil Ústavní soud, nerušen nebude.

Samozřejmě v návaznosti na tento krok, na navýšení základní výměry a na navýšení o tisíc korun u důchodců, kteří dovrší 85 let, musí přijít opravdu seriózní debata o důchodové reformě. Začneme... Základní teze samozřejmě máme připraveny. Musíme začít zevrubnou analýzou prvního pilíře. Musíme se určitě zamyslet a zamyslíme se nad tím, co do prvního pilíře přichází, ale hlavně co hradíme z prvního pilíře a jaká jsou pravidla toho, kdy z důchodového účtu si vláda v mezidobí může vypomoct, tak jak se tomu stalo už v minulém období, kdy v letech 2004 až 2008 se z důchodového účtu, i když byl v plusu, se prostředky čerpaly.

Určitě se podíváme na vyloučené a náhradní doby. Musíme se asi zamyslet nad tím, jestli když jsou maminky na mateřské nebo dlouhodobě pečují o osoby blízké, jestli by stát neměl tak, jak je to v systému zdravotního pojištění, do prvního pilíře za tyto, v uvozovkách říkám, státní pojištěnce odvádět. Protože i když oni neodvádějí po dlouhou dobu, někteří vůbec, tak o starobní důchod požádají a z prvního pilíře je jim vyplácen. Ale to je spousta dalších bodů - předčasný odchod do důchodu, možnost přispívání zaměstnavatelů svým zaměstnancům na to, aby mohli dřív do důchodu a nebyli za to hendikepováni posléze výší důchodu - je to spousta návazných kroků, které musíme velmi podrobně, velmi zevrubně zanalyzovat, připravit tak, aby důchodová reforma byla opravdu připravená, a teď, to opravdu není s nadsázkou, pro ty další generace v našem státě.

Já velmi děkuji za všechny připomínky, věřím, že k tomu ještě bude čas a prostor. Jsem připravená samozřejmě o všech těch připomínkách a návrzích v průběhu doby diskutovat a budu je považovat za velmi cenné. Děkuji vám moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavě Němcové. Pan zpravodaj se závěrečným slovem. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bauer: Pane místopředsedo, asi jenom krátce dvě technické věci. Padl zde návrh na zkrácení projednávání. (Místopředseda Filip: O 30 dní.) To jste zaznamenal. A já jsem ve své důvodové zprávě upozorňoval, že některá opatření budou a mohou mít významný dopad na výdajovou stránku státního rozpočtu České republiky, a proto jsem předpokládal, že někdo navrhne návrh na přikázání rozpočtovému výboru. Protože to nenastalo, tak bych vás chtěl požádat, abyste také později nechal hlasovat o přikázání tomuto výboru. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP