(11.10 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Nicméně nesouhlasím s tím, co řekla paní ministryně, a sice že jedinou cestou, jakým způsobem tomu úniku dividend zabránit, je restrikce. To v žádném případě není pravda, protože v takové chvíli bychom samozřejmě omezili příliv budoucích investic do České republiky, zhoršili bychom naše investiční prostředí a stali bychom se méně partnerem, který by pro ty budoucí investice nebyl úplně vhodný. Já si myslím, že vedle restrikce existuje vždycky i možnost motivace, a byť je to složitější úkol než připravovat restriktivní daňové zákony, tak by mělo být úlohou Ministerstva financí, respektive ekonomických ministrů, přicházet s takovými návrhy, které budou vytvářet u nás v České republice takové ekonomické prostředí, které bude motivovat stávající zahraniční podnikatelské subjekty, aby co nejvíc investic reinvestovali v České republice a neodváděli je zpět do České republiky. Vím, že je to úkol mnohem náročnější, vím, že výsledky nejsou vidět ze dne na den nebo z roku na rok, nicméně pokud budeme chtít udržet v České republice více, větší podíl těch zisků, které tu zahraniční korporace realizují, tak si myslím, že jinou cestou než větší motivací, vytvářením dalších investičních příležitostí, liberalizací naší ekonomiky to nepůjde. Koneckonců je možná i ta debata právě -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil vám čas k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Skopeček: - nad míru zdanění těch dividend. To ostatní řeknu při standardním přihlášení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, prosím všechny kolegy, kteří se hlásí k faktické poznámce, aby dodržovali čas.

Nyní pan poslanec Ferjenčík s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom upřesnit tu svou myšlenku ohledně Uberu a Airbnb. Mně primárně nešlo o jednotlivce, kteří v těch segmentech podnikají, byť samozřejmě jako Piráti podporujeme, aby řidiči Uberu stejně jako taxikáři platili daně, stejně tak, aby lidé, kteří provozují byty přes Airbnb, platili daně z toho pronájmu stejně jako jiní lidé, kteří pronajímají byty. Ale primárně z toho celkového nadhledu mně šlo o tu otázku, aby ta platforma danila zisk, který vytvoří z peněz, které získá v České republice. To znamená, šlo mi o zdanění té platformy primárně, ne o zdanění jednotlivců v rámci toho systému. A zatímco Uber nebo Airbnb zřejmě kooperují ve věci toho, aby jejich klienti platili daně, tak se vyhýbají tomu, aby platili daně ze svého zisku. A to považuji za ten velký problém. To, že Uber nebo Airbnb budou mít někde v Irsku prostě kastlíkovou firmu, jednoho účetního, a budou odvádět Irsku jedno procento svého celoevropského obratu, to skutečně český důchodový systém nevytrhne. My potřebujeme, aby oni z toho zisku, co mají v České republice, platili daně v České republice a my abychom z toho mohli udržet státní rozpočet a důchodový systém v provozu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní přihlášený pan poslanec Leo Luzar a připraví se pan kolega Skopeček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi pronést také pár slov k tomuto zákonu, byť se necítím povolán a sociální oblast není mým oborem, přesto v rámci omluvy kolegyně Aulické Jírovcové mi dovolte, abych tady řekl také stanovisko klubu KSČM k této problematice.

Musíme říci, že my tento návrh podpoříme. (Neklid a šum v jednacím sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás, pane poslanče, na chvilku přeruším a požádám sněmovnu o klid. Pokud, kolegové, kolegyně, diskutujete jiné téma, než je téma novely zákona o důchodovém pojištění, prosím v předsálí a nechte jednotlivé poslance a poslankyně hovořit v důstojném prostředí.

Pokračujte prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Čili v prvé řadě chci říci, že klub KSČM tento návrh podpoří, byť musím říci, že jej považujeme, řekněme, jako dílčí. Dílčí zlepšení situace našich důchodců. Já si myslím, že zde není nikdo, kdo by byl ochoten připustit, že důchodci si žijí nad nějaký svůj standard a že si nezaslouží přidat. Proto také považujeme to zvýšení, které je navrhováno z devíti na deset procent průměrné mzdy - zde upozorňuji: dosažené před dvěma lety, čili již určitě ne aktuální, a to zvýšení by mohlo být větší - považujeme za určitý přínos pro naše důchodce, ale ne dostačující.

Tady chci jasně upozornit, že klub KSČM v tom základu prosazuje, aby pevná část důchodu odpovídala zákonné výši životního minima. Jinými slovy, mnoho důchodců nedosahuje ani v té základní výši životního minima. Uvědomme si, co to je, žít za životní minimum. A mnozí důchodci ani tohleto nedosahují a bohužel ani to zvýšení z devíti na deset procent pro mnohé nedosahuje úrovně tohoto životního minima. Považujeme to za dílčí ústupek důchodcům, ale určitě ne za poslední, a budeme se snažit, aby pevná část důchodu odpovídala té zákonné výši životního minima dosáhnout.

Dále chci konstatovat, že se tady činí pokus narovnat ty rozdíly mezi staro- a novodůchodci. Je to silně zjednodušení, ale asi víme, k čemu mířím. Hovoří se tady o té tisícikoruně ve věkové hranici 85 let plus. Kdyby tento návrh přišel před deseti lety, tak to je to řešení určitého srovnání tady těchto. Ale musíme si uvědomit, že byť se tady v tom návrhu hovoří o dvaceti letech, ono už to je více. A ta postižená skupina již je dneska 75 let a výše. Čili tady hovořím, že by těch 85 plus se mělo snížit. Jinými slovy, aby to dorovnání bylo razantnější pro tu skupinu, která dneska je 75 a nahoru. Tady ty nůžky, které jsou rozevřeny, zůstanou rozevřeny neustále pouze u té nejstarší skupiny a ta už není přímo závislá mnohdy na této dávce, protože již díky věku a zdravotnímu stavu pobírá i další příspěvky. Není řekněme prvoplánově postižena až tak dalece tím rozevřením, ale naopak ti, kteří "jsou pod těch 85 let", jsou osmdesátníci třeba, již ten problém můžou cítit více a na ně tady tato novela bohužel, musím říct za sebe bohužel, nepamatuje.

Toto jsou věci, které považujeme za docela důležité zde říci, a věříme, že se v dalších čteních s paní ministryní naši experti jistě shodnou na tom, že je to pouze dílčí úprava toho stavu, který momentálně je, a že naši senioři si zaslouží mít důstojné prostředky k životu a naší povinností - naší povinností - je jim to zabezpečit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi a nyní pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji. Už jenom velmi krátce na závěr. Já také rozumím potřebě a schvaluji potřebu zlepšovat finanční situaci stávajícím důchodcům. Není důvod, aby i důchodci netěžili z toho, že máme ekonomický růst, to určitě je potřeba, aby tomu tak bylo. Nebojuji tedy s myšlenkou, aby se důchodcům přidávalo. Nicméně vedle toho v kontextu demografického vývoje, tady to zaznělo už několikrát, je potřeba si přiznat, že každým takovým opatřením, každým takovým rozhodnutím snižujeme udržitelnost stávajícího průběžného důchodového systému, který podle všech odpovědných predikcí ať už našich institucí, nebo zahraničních institucí, od Světové banky až po Evropskou komisi, prostě konstatují, že náš systém není udržitelný v dlouhém období, že počet ekonomicky aktivních lidí bude klesat, zatímco počet lidí, kteří budou z tohoto systému čerpat, bude narůstat. A pokud s tím nic neuděláme, tak riskujeme jednu jedinou věc, a sice že v budoucnu budou ty průměrné důchody skutečně velmi malé, pokud je budeme srovnávat s aktuální mzdou, anebo, a to si přiznejme, nebo by to mělo přiznat Ministerstvo financí, počítáme s tím, že velmi dramaticky zdaníme právě tu ekonomicky aktivní část našich obyvatel. A to nemusí být jenom prostřednictvím vyššího zdanění práce, které už je u nás tak dost vysoké a bylo by potřeba ho snižovat, ale pokud jsme mohli slyšet například předsedu předcházející důchodové komise pana profesora Potůčka, tak ten navrhoval například vyšší majetkové daně na bohaté.

Čili je potřeba si říci, že pokud s tím systémem něco neuděláme, tak buď to odnesou budoucí důchodci v tom, že budou mít velmi nízké důchody vůči průměrné mzdě, anebo řekněme tedy dnešní mladší generaci, že bude platit dramaticky větší, dramaticky větší daně, zejména asi majetkové, protože zdaňovat více práci nepůjde a je potřeba to na fér říct. A já jsem bohužel od vlády, která přichází s tímto opatřením, proti kterému já nijak nebojuji, ale neslyšel jsem to B, neslyšel jsem ani náznak té důchodové reformy.***
Přihlásit/registrovat se do ISP