(11.00 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Podle nás je neudržitelné tímto způsobem ten důchodový systém financovat vlastně jenom z těch příjmů práce ve chvíli, kdy nám bude klesat počet pracujících a narůstat procento důchodců. Takže bychom měli tenhle problém řešit. Jedna z možných cest, jak financovat důchodový systém, je omezit úniky peněz do daňových rájů. Tam je prostor několik desítek miliard korun ročně, které unikají, které by se daly používat. Měli bychom se rázně postavit proti daňovým rájům uvnitř Evropské unie. Dneska například Facebook nebo Google daní v Irsku a odvádí zlomek toho, co odvádějí firmy se srovnatelným obratem na daném trhu na území České republiky, které sídlí u nás. Když porovnáte daně, co odvádí Seznam, a daně, co odvádí Facebook, tak to jsou nebe a dudy. Na to bychom se měli zaměřit. To znamená daňové ráje uvnitř Evropské unie technologických firem. Měli bychom se zaměřit na to, jak utíkají peníze přes firmy se skrytými vlastníky do Karibiku, že ano? Měli bychom se zaměřit na Kypr, skrz který se odvádějí peníze. Takže tohle je jedna cesta, podívat se na ty úniky.

A dlouhodobě musíme řešit, jak budeme přistupovat k digitalizaci společnosti. Musíme řešit, jak získat peníze od platforem, které sídlí v cizině, ale podnikají na našem trhu. Typicky Airbnb, Uber jsou teď často zmiňované v médiích, ale je dost možné, že ten problém se bude rozšiřovat do dalších segmentů. Že i z těchto firem musíme nějakým způsobem dostat podíl z jejich zisku na našem trhu, jinak ten důchodový systém skutečně udržitelný nebude.

Takže Piráti doporučují jít cestou snižování zdanění práce a hledání cest, jak zdanit tyto úniky. A pokud se nám to nepodaří, tak přes to, co bychom si přáli, budou naši důchodci v budoucnosti v bídě, protože z té práce nebudeme schopni jim důstojné důchody zajistit.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi a ještě požádám pana poslance Luzara o strpení, protože nejprve načtu omluvy došlé předsedovi Sněmovny a potom má přednostní právo paní ministryně financí Schillerová. Omlouvá se na celý den pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, dále se omlouvá paní Lenka Kozlová od 13.45 do konce jednacího dne z důvodu služební cesty a pan poslanec Špičák od 13 hodin z pracovních důvodů.

Nyní tedy s přednostním právem vystoupí ministryně financí České republiky Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Budu ve stručnosti reagovat na předřečníka, protože to už cílilo do mé agendy, takže je určitě namístě, abych na to reagovala. Vezmu to postupně, stručně a věcně.

Co se týče zdanění zisku, vyvádění zisku do zahraničí, dividend, budu opakovat stokrát opakované, ale znova to řeknu. Jsou to věci, které Ministerstvo financí považuje za naprostou prioritu. Nicméně je velmi nutné odlišit, o čem mluvíme. Za prvé je to vyvádění dividend, které jsou z legálně zdaněného zisku na území České republiky. To znamená, že firma tady zdaní zisk, odvede si z toho dividendu, a my těžko můžeme zabránit tomu, aby tak učinila. Máme tady dividendovou směrnici, kterou jsme povinni se řídit, a samozřejmě za určitých... Nebudu vás unavovat technickými detaily. Tak v rámci Evropské unie tam máme osvobození a máme 15% srážkovou daň, pokud se to týká fyzických osob. To je všechno legální. Je to důsledek toho, že jsme byli velmi úspěšní a v letech 2005 a 2006, kdy jsme zavedli takzvané investiční pobídky, jsme sem nalákali obrovské množství kapitálu, ten tady vytvořil infrastrukturu, zaměstnal lidi. Samozřejmě další téma by bylo, za jaké platy, ale to není momentálně tématem, který bych tady chtěla rozvíjet. A oni tady samozřejmě generují zisk, ten zdaní a odvádějí si dividendy.

Pokud bychom tomu chtěli zabránit, museli bychom uvažovat o dalších možných restrikcích. A tady velmi důrazně musíme oddělit takzvané agresivní daňové plánování a to je věc, se kterou Ministerstvo financí velmi bojuje. Já sem zase přinesu velice brzo, až projde vládou, takzvaný daňový balíček, kdy budeme implementovat například další ze směrnic ATAD, která bojuje s dalšími těmito důsledky. Jsme velmi aktivní, troufám si říct nejaktivnější - a bývá nám to velmi často vyčítáno - v implementaci všech směrnic Evropské unie, které v boji proti agresivnímu daňového plánování jsou nasměrovány.

Navíc my se nespokojíme jenom s tím, abychom implementovali a zaváděli tyto směrnice do praxe, ale současně zavádíme vlastní opatření. Už v roce 2015 zavedla Finanční správa přílohu k daňovému přiznání, kde jsou povinny společnosti - týká se to takzvaných spojených osob, neboli transfer pricing - uvádět různé transfery a díky tomu doměřila v této oblasti několikamiliardové doměrky, které buď získala svou kontrolní činností, nebo tím, že tyto firmy samy podaly dodatečná daňová přiznání, tudíž to mělo vlastně jakýsi preventivní účinek.

Pak tu zazněla poznámka takzvané digital tax, to znamená, to je vlastně diskuze, která začíná právě řešit nadnárodní společnosti Googlu. Dneska jsem zrovna zahajovala francouzsko-české kolokvium a otevřel to tam pan francouzský velvyslanec, protože s tímto návrhem přišla Francie, a my jsme se velmi aktivně zapojili do té debaty. Ano, my vnímáme ten problém, myslíme si také, že by tyto platformy měly více zdaňovat na území, kde vlastně vykonávají tuto činnost, a chceme, máme pozitivní pozici a vedeme velmi aktivně debaty, což jsem dneska na tom kolokviu také pana velvyslance o tom ubezpečila. Padlo toho tady hrozně moc.

Pak padla oblast Uberu. To jsme zase ve sdílené ekonomice, tam také nespíme. Velice aktivně jednáme. My jako Česká republika jsme dokonce země, která prosadila na konci loňského roku na Radě Evropy to, abychom si začali povinně sdílet data. Protože my dneska nepotřebujeme vést debaty v rámci sdílené ekonomiky, jestli potřebujeme další právní úpravu. My ji nepotřebujeme. My umíme zdanit nájem, umíme zdanit taxislužbu, ale musíme si vydefinovat, že se jedná o taxislužbu, třeba pokud se bavíme o Uberu, to jsme si vydefinovali, a potřebujeme data. Takže pokud Finanční správa z Holandska získala do roku 2015 data, tak velmi účinně zahájila kontrolní činnost na území České republiky a v podstatě tam dochází k doměřování, pokud je zjištěno porušování daňové povinnosti. A takto to potřebujeme v podstatě ve všech těchto segmentech. Proto jsme prosadili tento návrh na Radě Evropy v loňském roce.

Co se týče společnosti Uber, jenom třeba pro vaši informaci, tak na úrovni premiéra byla schůzka. Já jsem se jí také účastnila. Byla domluvena celá řada věcí, například že se dobrovolně zapojí do EET, protože spadají do třetí vlny a ta je vlastně v tuto chvíli odložena, že budou sdílet s Finanční správou data tak, aby Finanční správa mohla účinně kontrolovat plnění daňových povinností těchto řidičů Uberu, a další opatření. Takže skutečně nespíme a věřte, že se všem těmto oblastem velmi, velmi intenzivně věnujeme.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí Aleně Schillerové. Vyvolalo to dvě faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Skopeček, poté pan poslanec Ferjenčík. Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Jana Skopečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji. Já zareaguji na ty dividendy, už jsem tady o tom mluvil. Je to skutečně pravda. Jenom za rok 2017 uplynulo 276 mld. v rámci dividend do zahraničí. Souhlasím i s tím, že je to prostě výsledek toho, že jsme tu byli příliš štědří k těm bohatým korporacím, které na úkor našich malých daňových poplatníků, našich malých podnikatelů, dostávaly od socialistických vlád daňové prázdniny a pobídky na pracovní místa, abychom pak na ně dováželi dělníky z jiných zemí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP