(10.50 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

Nebudu navrhovat zamítnutí. I my samozřejmě chceme, aby se našim důchodcům dařilo, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že ten návrh obsahuje více věcí, tak kvůli této jedné věci to navrhovat nebudu, ale myslím si, že bychom se ve výborech měli velmi podrobně bavit o tom, jaký to bude mít skutečný dopad, a to nejenom jednorázový, ale i dlouhodobý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní a pánové. Budeme pokračovat faktickou poznámkou pana poslance Španěla a pak další přihlášení do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, mně to nedá, musím vystoupit prostřednictvím pana předsedajícího k projevu paní Pekarové, která mnohokrát zmiňovala zásluhovost. Ano, zásluhovost je v pořádku, ale je přece již zohledněna ve výměře důchodu. Valorizace - co je valorizace? To je přece náhrada za inflaci. A nezlobte se, největší křivda, kterou vidím na českých důchodcích od všech minulých vlád, byla valorizace v procentech. My musíme přidávat všem lidem pak už stejně, protože rohlík na krámě se přece zdraží všem stejně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Španělovi za dodržení času k faktické poznámce. Ještě než dám slovo k další faktické poznámce paní poslankyni Pekarové, konstatuji omluvu došlou předsedovi Sněmovny od pana poslance Berkovce, který se omlouvá z pracovních důvodů od 12 do 13 hodin.

Nyní faktická poznámka paní poslankyně Pekarové Adamové. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: K panu předřečníkovi vaším prostřednictvím. Pane poslanče, pokud bychom přistupovali k tomu tak, že všem budeme přidávat úplně stejnou částku, tak tím úplně nabouráváme celý systém, jak je postaven. On je postaven skutečně na tom, že pokud jste v produktivním věku více odvedl, tak byste také v seniorském věku měl v důchodu více dostat. Myslím si, že tohle je základ i jako motivace k tomu, abyste se právě v produktivním věku třeba snažil vyšší příjem mít.

Ale to bychom se tady pak měli bavit úplně o celé změně toho, jestli má být jednotná dávka pro všechny stejná bez ohledu na to, kolik vydělávali. Pak by také nemohly být odvody odstupňované podle toho, kolik jste vydělával. To bychom zavedli úplně jinou debatu.

Valorizace je určitě i zohledněním inflace, ale nejenom jí, je tam samozřejmě začleněna teď už i tedy polovina růstu mezd, dříve to byla třetina, a má se snažit udržovat životní úroveň příjemců důchodů takovou, aby nepokulhávala, nebo jak to říci lépe, za zbytkem populace, za zbytkem obyvatel.

Není to přece tak, že bychom měli ten systém dělat zcela rovnostářský. Můžete to určitě předložit, můžete to mít jako svůj legitimní návrh, můžete si to také myslet, ale ten systém takhle dnes nastaven není. On se totiž ten odvod jmenuje sice pojištění a vypadá to, že se pojišťujete na něco do budoucna, spíše by ale asi bylo férovější to nazvat jakousi daní, protože z toho, co já dnes odvádím, co odvádíte vy a všichni občané, kteří dnes pracují, se platí důchody ne nám do budoucna, ale těm, kteří v důchodu už dnes jsou. Taková je realita.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan kolega Španěl chce také reagovat s faktickou poznámkou, takže jeho stranická kolegyně ještě počká.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Já rozhodně nebudu zdržovat. Dámy a pánové, my přece nechceme zavést rovnostářský systém. To není žádná pravda. Výše důchodů a zásluhovost je zohledněna při vlastním výměru. Opakuji, při vlastním výměru. A valorizace, nezlobte se, je náhrada za inflaci a stoupající mzdy, jinak by nedávala žádný smysl. Znovu opakuji, všem důchodcům se pak zdražuje stejně. Tam už zásluhovost nemá co dělat.

Souhlasím samozřejmě s tím, že důchodová reforma by byla načase pořádná, ale chtěl jsem takto reagovat jenom prostřednictvím pana předsedajícího na paní Pekarovou, která nám přisuzuje nějaký rovnostářský systém. To není pravda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní tedy paní poslankyně Šafránková, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, na úvod chci říci, že zvýšení důchodů je nutné a samozřejmě jeho zvýšení dlouhodobě prosazujeme a podpoříme. Je však nutné zároveň provést komplexní důchodovou reformu, protože se bude stále prodlužovat průměrný věk a zvyšovat počet penzistů.

SPD nechce zvyšovat věk odchodu do důchodu a chce podpořit mladé pracující rodiny s dětmi, protože pro udržitelnost průběžného prvního pilíře penzijního systému je nezbytné, aby došlo ke zlepšení demografického vývoje. My platíme na penze našich rodičů a na naše penze budou platit naše děti. V rámci takzvaného druhého pilíře chceme, aby stát podporoval a garantoval individuální penzijní spoření občanů. Toto individuální spoření by mělo být chráněno před inflací a stát by měl garantovat jednoprocentní zhodnocení. V SPD chceme, aby byly důchody založeny na dvou pilířích, státním a individuálním.

Měli bychom si také uvědomit, že v České republice máme velkou část lidí, kteří mají důchody pod 10 tisíc korun, a měli bychom vědět ještě jednu fatální věc. V současnosti tu máme desetitisíce živnostníků, kteří budou mít extrémně nízký vyměřovací základ, a jejich důchod, pokud neuděláme změny, jim nevystačí ani na složenku za elektřinu, natož na bydlení a jídlo.

A jak si vedeme ve srovnání se zahraničím? Je těžké srovnávat nominální úroveň, protože v různých zemích jsou různé náklady, a to platí i o České republice. Důchod 10 tisíc na venkově, když máte svůj domek a zahrádku, je sice málo, ale přežijete. Ve velkém městě v nájemním bytě přežijete jen tehdy, pokud máte partnera a máte dva důchody. V momentě, když jeden z partnerů zemře, je druhý partner v podstatě v neřešitelné sociální krizi.

Důchody v zahraničí na západ od nás jsou vyšší a jeden z důvodů je, že zahraniční firmy, které u nás investovaly, vyvážejí zisk domů a z něj pak jsou mimo jiné financovány vyšší mzdy i vyšší důchody. Díky tomu, že jsme se stali montovnou Evropy, tak jsme současně i ti, kdo fakticky vydělávají na vyšší důchody Němců nebo Francouzů.

Mysleme tedy na naše rodiče, na naše rodiče, na naše prarodiče, ať mohou prožít důstojné stáří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Šafránkové. Nyní vystoupí pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Piráti asi jako všechny strany v této Sněmovně podporují, aby z ekonomického růstu, který Česká republika zažívá, profitovali i důchodci, a z toho důvodu také podporujeme, aby se ten zákon posunul do dalšího čtení.

Dovolím si ovšem upozornit na problém, který v tom tisku je. V tuto chvíli vláda navrhuje, aby se důchodový systém, který je v tuto chvíli v mírném přebytku po řadě let především díky velmi dobré ekonomické situaci České republiky, vrátil zpátky do minusu. A ten minus má narůstat a podle předloženého materiálu má za několik desítek let dosáhnout minus 3,5 % hrubého domácího produktu, tedy cca 175 mld. korun ročně, což prostě není udržitelné.

My si myslíme, že je potřeba řešit situaci, kdy máme důchodový systém, který nebude dlouhodobě udržitelný, a nepovažujeme za udržitelné to, aby byl financován čistě ze zdanění práce, jako je to dnes. Dnes každý pracující platí několik desítek procent z toho, co vydělá, především tedy do důchodového systému, ale i na daň z příjmu, na zdravotní pojištění. Zdanění práce u nás dosahuje téměř 50 % u vyšší střední třídy. Ta mezní sazba je 48,6 %, která se o něco snižuje odečitatelnými položkami, ale je to výrazně přes 40 % pro střední třídu. Paradoxně je nižší pro oligarchy, kteří mají milionové až miliardové příjmy, tam to klesá, a je nižší u chudších pracujících, ale je to výrazně přes 40 % pro vyšší střední třídu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP