(9.40 hodin)
(pokračuje Lipavský)

Jinak bych chtěl doplnit - je potřeba si uvědomit, že samozřejmě vedle Íránu se nachází Sýrie, která se stala jakýmsi proxy válčištěm světových velmocí - Ruska, dodává tam zbraně Čína, je tam velmi přítomný Írán. A samozřejmě ta hrozba, bavili jsme se o tom v minulých dnech celkem otevřeně, skoro třetí světové války, kdy Američani se tam rozhodli provést vojenský zásah, jaksi mluví o tom, že pokud součástí takového konfliktu je i Írán, tak my prostě musíme být naprosto obezřetní v takovýchto záležitostech. A pak je otázka, jestli má smysl se zabývat takovýmto zákonem, když i vidíme, že třeba ta mezinárodní smlouva, o které jsem tady mluvil, je v ohrožení z toho hlediska, že zase Spojené státy americké mají velmi tvrdé stanovisko a víceméně z té smlouvy chtějí vycouvat.

Takže to jsem chtěl doplnit mezinárodní kontext toho, co my tady vlastně řešíme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Kováčik. Je to zatím poslední faktická poznámka.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Tak abychom to, kolegyně a kolegové, už ukončili, protože koneckonců máme tady další důležité materiály, které máme, pardon, zákony, žádnou potravu, nicméně zabývat se tím výbory také budou a je to pro ně v přeneseném slova smyslu například i potrava.

Ale s tím selektivním vnímáním historie, pane kolego Munzare a ostatní prostřednictvím pana předsedajícího, si přinejmenším nemáme co vyčítat. Ale nebudu hnidopich, budiž. Já jsem ale neřekl, že je to celé. Já jsem jenom řekl, jak je to vnímáno v Izraeli při mé poslední návštěvě, která se tam odehrála, při které jsem diskutoval o této věci na příklad s tehdejším předsedou parlamentu, dnešním prezidentem, panem Rivlinem. A vy ostatní musíte také potvrdit, pokud jste tam byli v těch diskusích, že ten vděk za pomoc Československa dodnes převládá. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Dále se přihlásil s faktickou poznámkou pan předseda Bartošek, poté faktická poznámka pan předseda Stanjura, takže jsem to trošku zakřikl s tou poslední faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Vaším prostřednictvím budu reagovat na pana kolegu Kováčika. On zde řekl jeden vtip, tak já budu kontrovat. Proč socialismus v České republice nikdy nefungoval? Protože tak velký bordel do tak malé země se prostě nevejde.

A je potřeba si uvědomit jednu věc. Já chápu - a komunisti jsou v tomhle tom konzistentní, opakovaně tento zákon předkládáte. Historicky jste vždycky měli blíž spíš k Organizaci pro osvobození Palestiny než k Izraeli, takže chápu, že máte spíš tyhle ty vazby než k demokratickým zemím. Chápu postoj váš, ale pevně věřím, že poslanci hnutí ANO spíš podpoří Izrael jakožto demokratickou zemi a našeho partnera. Takže já vás o to, poslanci hnutí ANO, žádám, abyste podpořili návrh na zamítnutí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka - pan předseda Stanjura, poté se připraví pan poslanec Žáček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já už položím jen několik otázek. Myslím, že se shodujeme v tom, že v Izraeli si cení naší pomoci při vzniku jejich státu a cení si dlouhodobých skvělých vztahů. Také si velmi cenili našich rezolucí a našich usnesení, která reagovala na nepřátelská nepřijatelná usnesení, například UNESCO. To je všechno pravda. A všichni, kteří se na to odvolávají, mají pravdu.

Tak se ptejme: Mluvil ministr zahraničí o tomto zákoně s velvyslancem tohoto státu? Máme velmi početnou skupinu přátel Státu Izrael, pokud jsem se díval, jednu z nejpočetnějších. Doporučuji, aby předseda této komise svolal jednání, pozval velvyslance a zeptal se ho, jak takový návrh zákona vnímá náš spojenec, a tady o tom podal zprávu.

Je dobrou tradicí a doufám, že v tom budeme pokračovat, že se občas potkávají vlády České republiky a Státu Izrael jako celky. Velmi to podporuji a není to vůbec běžné. Pokud vím, tak takové setkání se uskutečnilo samozřejmě s vládou Slovenské republiky a taky s vládou Polské republiky. Žádný další příklad mě nenapadá, ale možná jsem na někoho zapomněl, ale jsou to pouze tři tyto případy, které já si pamatuji, od roku 2010. Proto jsme opakovaně chtěli, aby nám na mikrofon řekl svůj názor premiér v demisi, ministr zahraničí v demisi, ministryně obrany v demisi, protože neutrální stanovisko je alibismus. Toto je čistě politické rozhodnutí, návrh zákona je velmi jednoduchý. Prostě buď ten zákon zrušíme, nebo ne. K tomu nepotřebujete legislativní radu, vládu, dlouhé porady s právníky. Je to, a to my poctivě přiznáváme (upozornění na čas), čistě politické rozhodnutí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Žáček, poté pan předseda Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Já bych propojil, protože samozřejmě východiskem naší vnitřní politiky, zahraniční politiky je naše historická zkušenost, a upozornil bych tedy ještě na slova, nebo v jiném kontextu, pana kolegy Filipa - "buď budeme slepě věřit našim spojencům". Čili on jako podmínku toho, aby se toto uskutečnilo, se snaží jakýmsi způsobem zpochybnit naši důvěru v naše spojence. Proč jsme v těch spojeneckých mezinárodních organizacích, proč jsme například v NATO? Právě proto, že zde byla zkušenost z roku 1938, že tehdejší zahraničněpolitické závazky a smlouvy nestačily k tomu, aby Československo bylo uhájeno, a stejně tak součást sovětského bloku a Varšavské smlouvy v srpnu 1968 vlastně neodvrátila, ba naopak došla až k okupaci. Čili naše historické zkušenosti velí, abychom byli v tom jaksi politickém i vojenském seskupení, které zajišťuje mír a stabilitu v Evropě, jejíž sdílíme hodnoty. Proto se domnívám, že ta výzva nevěřit slepě našim spojencům je naprosto mylná. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Kováčik, poté se připraví pan poslanec Janulík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jenom fakt drobná reakce a pojďme dál. Směrem k panu kolegovi Bartoškovi prostřednictvím předsedajícího, kterého teď cituji, o velkém bordelu v malé zemi, konec citátu. On to přece musí dobře z Národní fronty pamatovat, vždyť se na tom lidovci podíleli. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za stručnou faktickou poznámku. Nyní pan poslanec Janulík. Připraví se paní poslankyně Němcová.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem byl nepřímo osloven panem kolegou Stanjurou, tak jenom jako předseda meziparlamentní skupiny přátel Izraele ho chci ujistit, že není potřeba něco svolávat, protože na toto téma v podstatě s izraelskými partnery... aspoň já jsem třeba hovořil už kdysi dávno i s předcházejícím velvyslancem panem Gary Korenem, se současným velvyslancem jsem na toto téma hovořil tuším naposledy v úterý tento týden. Postoj jeho jako reprezentanta Státu Izrael je velmi negativní k tomu. Oni samozřejmě mají k tomu zásadní výhrady a zásadní konotace. To by bylo nadlouho, to zdůvodňování. Znovu opakuji, je velmi negativní k tomu, protože je to vnímáno samozřejmě jako symbolika.

Já bych se třeba připojil k té argumentaci, že nás to samozřejmě něco stojí, a ten účet bychom asi mohli a možná měli někomu vystavit, to je druhá strana té mince. Ale to, že je to velmi negativně vnímáno, víme. S kolegyní Černochovou jsme asi před pěti lety byli na konferenci Home Land Security, byli jsme v Knesetu, takže jsme hovořili s představiteli. A už tehdy padalo to slovo Búšehr.

Takže jinak kdo má zájem, slepci zrak přechází, kolik je tady židovských přátel, ta skupina je obrovsky početná, máme setkání dneska v 16 hodin naproti v Růžovém salonku, jak to vždycky bývalo. Takže kdo chce, ať se přidá. Doufám, že budeme podávat i číšku izraelského vína. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. S faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová. Po té to psychicky nevydržel pan zpravodaj a přihlásil se s faktickou poznámkou. Poté s faktickou poznámkou pan předseda Bartošek. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Doufám, že už to bude dnes naposledy. Nechci vás obtěžovat příliš svými vystoupeními, ale chtěla bych říct, že bychom neměli přejít jenom tak bez povšimnutí to stanovisko vlády. Já jsem zde citovala některé pány ministry, kteří byli v tehdejší vládě a dávali negativní stanovisko a dnes dávají neutrální, ale zapomněla jsem na ty, a ti tady nejsou, není tady pan ministr Stropnický, není tady paní ministryně obrany. My se tváříme, že tito lidé - já vím, že je omluvený a respektuji to, ale byly tady včera návrhy na to, abychom toto téma odložili tak, aby tito kompetentní ministři měli příležitost se k tomu vyjádřit. Tyto návrhy jste neakceptovali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP