(9.30 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Nechme tedy, pokud v zájmu některého ze spojenců nebudeme kamarádit s Íránem a přímá škoda je v miliardách, nechť tedy české firmy dostanou zakázky v podobné výši, nechť tedy ty firmy, které čile obchodují po zrušení sankcí s Íránem, přiberou také české firmy ze solidarity za to, že jsme se k těm sankcím, ať už jsou jakéhokoliv charakteru, především z ideologických důvodů připojili. A zbavme ten zákon mýtů. Proto já nemyslím si, že by to měly dostat ty výbory, které tady byly navrženy, ale je to především potrava pro hospodářský výbor. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, i za dodržení času. S faktickou poznámkou se přihlásil pan předseda Stanjura a má přednost před standardní přihláškou. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Tak pro pana předsedu Kováčika vaším prostřednictvím. To je zákon, to není potrava.

Připadá mi mimořádně odvážné z komunistických úst říkat o tom, kdo je škůdce české ekonomiky. Kdo zničil československou ekonomiku od roku 1948 do roku 1989? To byli komunisté. Nikdo jiný. Pokud někdo poškozuje ekonomické zájmy, tak jsou to komunisté - tím, jakou prosazují zahraniční politiku. To je pravda. A bude odpovědnost na hnutí ANO, jestli je pustí k tomu, aby oni prosazovali část své zahraniční politiky do politiky vlády České republiky.

Já myslím, že naše republika má opravdu mimořádně dobré vztahy se Státem Izrael. Tak se zeptejte, vy podporovatelé tohoto návrhu zákona, jaké vztahy má náš spojenec Izrael s Íránem. Všimli jste si, že poprvé se bude oslavovat vznik Státu Izrael na Pražském hradě? Jaký je to vzkaz našim spojencům? Ještě by bylo ideální, že bychom to ve třetím čtení - ne my, komunisté, ANO, a kdo se k tomu přidá, mohli schválit ten den, kdy na Pražském hradě se bude oslavovat vznik Státu Izrael. To by bylo přece hezké. A bylo by to hezké, vyvážené to komunistické: Tak jsme sloužili Moskvě, tak nebudeme sloužit nikomu. Takové to relativizování. A o okupaci tady Vojtěch Filip říká: Měli jsme sníženou míru nezávislosti nebo suverenity. Neuvěřitelné! A vy jste připraveni to podporovat. (Potlesk z pravé části jednacího sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak, děkuji. Další faktická poznámka, pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: O vzniku Státu Izrael něco víme. Bylo to socialistické Československo, které tehdy podporovalo právě vznik Státu Izrael a dodnes, když tam přijedete, alespoň já jsem ten zážitek měl, tak se právě podíl Československa na vzniku Státu Izrael připomíná a docela si toho váží. Ale to jen na okraj.

Jsou to čeští, moravští a slezští podnikatelé, jejichž zájmy hájíme. A co se týká oné poznámky pana kolegy Stanjury prostřednictvím pana předsedajícího, dlouho, dlouho a ještě dneska ho občas slyšíte, starý vtip. Jaký byl největší zločin komunismu? No, že tady nechali na rozkrádání materiál ještě na dalších pětadvacet let po převratu.

Takže nechme těch mýtů, pojďme se bavit věcně a skutečně věcně, zbavme se těch ideologických nánosů všeho možného typu. A znovu připomínám, čeští, moravští a slezští podnikatelé, kteří přicházejí o zakázky, a jejich zaměstnanci o práci, by měli mít tyto ideologické zábrany, chcete-li, regulace jejich podnikání, nějakým způsobem kompenzovány. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A těch faktických poznámek to teď vyvolalo celou řadu. První paní poslankyně Němcová, připraví se pan předseda Kalousek.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji, pane předsedo. Já jsem ještě zapomněla ve svém vystoupení ocitovat některé argumenty právě ve vztahu k Izraeli. Takže něco si připomeňme.

Česká tisková agentura z roku 2018 z dubna říká - cituji: "Írán je schopen zničit Tel Aviv a Haifu, pokud k tomu bude vyprovokován podle polooficiální arabské agentury Fars. Takto Izraelce varoval Alí Šírází, který je poradcem duchovního ajatolláha Chameneího. Írán v minulosti zničením Izraele vyhrožoval mnohokrát. Stejné stanovisko zaujalo také s Íránem spřízněné libanonské šíitské hnutí Hizballáh. Poradce elitní jednotky íránských revolučních gard se nechal slyšet v roce 2016, že pokud bude vydán rozkaz zničit Izrael, armáda tento rozkaz provede rychle a nebude jí to trvat ani osm minut." To jsou věty, které by nás měly vést k pozornosti. A zároveň věta, kterou přidávají tedy z Íránu: "Až dosud jsme si mysleli, že Evropa pro nás hrozbu nepředstavuje, a dolet našich střel jsme nezvyšovali. Ale pokud se Evropa chce stát hrozbou, uděláme to," dodává jeden z představitelů tohoto hnutí Salámí.

Je jasné, že cílem je Izrael. Izrael je naším nejbližším spojencem, ke kterému se hlásíme. Naše oficiální česká politika je navázána jako na prioritního partnera právě v tomto regionu na Izrael a dlouhodobě ty vztahy budujeme a podporujeme. Myslím si, že když už nic jiného, tak tyto argumenty bychom měli brát také velmi vážně v potaz. A nedá se všechno měřit. Nedá se všechno měřit ekonomickým profitem, nějakým možným, jestliže jsou zde politické a vojenské hrozby, které pro nás mají daleko ničivější dopad než případné nedodávky do tohoto regionu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, připraví se pan poslanec Munzar. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Pan předseda Kováčik má pravdu. Bylo to skutečně socialistické Československo, které v letech 1948 a 1949 vyzbrojovalo Izrael v jeho válce o nezávislost. A dodnes tam všichni vzpomínají, jak československé pušky Mauser a československá letadla Messerschmitt a Spitfire pomohly Izraeli uhájit svůj stát. Ale bylo to též socialistické Československo, které přerušilo s Izraelem diplomatické vztahy a začalo podporovat teroristické arabské státy, které v Izraeli dělaly teroristické útoky. Máme obě dvě tyto tradice. Teď je na vás, kolegové, na kterou chceme navázat. Jestli na tu tradici, která samostatný Stát Izrael podporovala, anebo na tu tradici, která podporovala ty, kteří chtěli Izrael zničit. Máme obě dvě tyto historické zkušenosti. Teď se rozhodněme, na kterou navážeme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Munzar, připraví se pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. On mi to pan kolega Kalousek vzal trošku z úst. Ono to nebylo jen socialistické Československo. On to byl zejména Tomáš Garrigue Masaryk, který podporoval myšlenku vzniku samostatného izraelského státu. A byl to jeho syn Jan Masaryk, který jako ministr zahraničí prosazoval i po roce 1948 pomoc Izraeli. Ale bylo to právě socialistické Československo, které nabouralo a narušilo později vztahy se Státem Izrael.

Já bych doporučoval, abychom tady při těch vystoupeních, pane Kováčiku prostřednictvím pana předsedajícího, neměli pouze selektivní paměť na dobu socialistického Československa. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Blažek, připraví se pan poslance Lipavský.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. No, já začnu trošku hnidopišsky, protože to nebylo Československo socialistické, ale lidově demokratické tehdy. Ale to jenom na zpřesnění a je to marginálie.

A k panu poslanci Kováčikovi vaším prostřednictvím. Musíme to říct ale celé. Já vůbec nezpochybňuji, že to byla Gottwaldova vláda, která tedy podporovala, nebo respektive ty vlády, co byly po něm, on byl potom už prezident, ale musíme si dokončit ten celý příběh. Všichni ti, kteří se na tom podíleli, byli nemilosrdně během několika málo let buďto popraveni, anebo zavřeni, protože politika se kdysi úplně změnila. Takže já nezpochybňuji tohle, ale řekněme to celé. Všichni ti, kteří pomáhali, skončili na popravišti nebo ve vězení, byť to byli členové KSČ. Musíme to říct celé.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tak, s faktickou poznámkou pan poslanec Lipavský, poté pan předseda Kováčik. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dobrý den. Já bych si dovolil, tedy prostřednictvím pana předsedajícího trošku rýpnout do pana Kováčika. Protože poslouchat, že KSČM hájí zájmy podnikatelů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, to je opravdu, opravdu zvláštní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP