(12.40 hodin)
(pokračuje Pour)

Předkladatelé návrhu rovně napadají slovní vyjádření skutkové podstaty spočívající v neurčitém právním pojmu znevážení postavením, kdy výklad tohoto pojmu zákonodárce ponechal judikatuře. Dle dostupné odborné literatury k tomuto tématu se bude nejčastěji jednat o tyto formy protiprávního jednání: urážky, vydání v posměch, vyhrožování, nepravdivé obvinění z protiprávního či jiného závadného jednání, schválnosti nebo jiné hrubé jednání. Bude se tedy jednat o jednání, které směřuje proti hladkému výkonu veřejné moci, avšak jeho intenzita, resp. míra společenské škodlivosti, nedosahuje intenzity trestného činu. V praxi se s takovýmto chováním můžeme setkávat třeba... setkávají se s tím pracovníci úřadu práce, kteří již nově vybavují své kanceláře bezpečnostními prvky typu bezpečnostních přepážek, nebo policisté či strážníci obecní policie, kteří jsou při řešení přestupku spáchaného v dopravě obviňováni často z toho, že jsou pod vlivem alkoholu, a na místo jsou volány jiné hlídky či kontrolní orgány, aby toto podezření vyvrátily.

Stávající právní úprava nabízí rovněž možnost usnadnění řešení procesních problémů souvisejících s tím, že útok již nesměřuje proti konkrétnímu úředníkovi jako osobě, ale proti příslušnému úřadu. Předkladatelé varují před rizikem zneužití této skutkové podstaty k osobní mstě. Doposud však zatím není znám žádný důvod nebo případ, který by toto potvrzoval, naopak jsou známy četné případy, kdy pachatelé přestupků znevažují úřední osoby za účelem je znejistit či jinak ovlivnit při řádném výkonu jejich pravomocí.

Dle mého názoru tedy stávající úprava vyhovuje potřebám hladkého výkonu veřejné moci a lze ji hodnotit kladně. Proto navrhuji zamítnout předloženou novelu zákona již v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji, pane poslanče. Do obecné rozpravy je dále přihlášena paní poslankyně Válková. Máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, to byl výklad hodný vysokoškolského profesora, který vykládá studentům, proč je určitá skutková podstata zakotvena právě v zákonu o přestupcích, dlužno říci v zákonu zcela novém, přijatém po dlouhých diskusích. Byla jsem u toho v minulém volebním období v roce 2016 s velmi dlouhou dobou na přípravu jeho aplikace. On nabyl účinnosti 1. července 2017, čili je to necelých tři čtvrtě roku.

Německý příklad není úplně optimální, protože tam když se projedete na černo tramvají, tak se dopustíte trestného činu - jen tak jako příklad. Mají tam zcela jinak poskládanou hierarchii přestupků při činu trestných činů. Já si myslím, že zrovna tahle skutková podstata se nám velmi dobře hodí do přestupkového zákona. A to, že není v současné době využívána, jenom svědčí o tom, že si praxe ani neměla čas na ni zvyknout. Jinak já jsem se s tím setkávala také, s těmi stížnostmi na to, i ze strany spoluobčanů, že byli přítomni v úředních místnostech - a pan starosta a poslanec Pour by to mohl dosvědčit - velmi hrubým útokům, které se ještě nedaly kvalifikovat jako trestný čin, nicméně rozhodně to nebylo jednání, které bychom my jako stát měli tolerovat.

Čili já si kladu otázku, proč tak brzy a proč po tak dlouhé době přípravy teď zase chceme něco zrušit. To opravdu nepatří k dobré vizitce právního státu, kterým se tak rádi chlubíme. Rozhodně jsem pro to zamítnutí. Není za tím nic politického. Ty argumenty jsou ryze věcné a některé z nich tady nebudu opakovat, protože mnohem lépe a systematičtěji z písemně připraveného projevu řekl pan poslanec Pour a můžu je jenom podpořit. Čili důvod politický nevidím. Důvody, které tady byly předneseny, si myslím, že se dají snadno vyvrátit, a byly vyvráceny. Nebudu už používat ty samé argumenty, které jste před chvilkou slyšeli. A jediné, co mi zbývá - otázka na předkladatele, proč s touto svým způsobem opravdu nevýznamnou věcí - naopak si myslím, že bychom měli posilovat stabilitu našeho ne příliš stabilního právního státu - přišli a předložili nám takovýhle návrh. Já opravdu jeho po prostudování - vůbec mě nepřesvědčila ta věcná argumentace a nemohu jej podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já nechci opakovat to, co tady již zaznělo, a přikláním se také pro zamítnutí tohoto návrhu. Ten jeden problém, který s tím návrhem je, že bych doporučil předkladateli, aby případně do důvodové zprávy doplnil stanovisko těch dotčených, vůči kterým tento předpis byl udělán, aby je chránil. A pokud mám zkušenost, a věřím, že i vy se setkáváte se samosprávou, setkáváte se s městskými policisty a s dalšími, tak ti na tuto zákonnou úpravu čekali velice, velice dlouho. A hovoří o tom, že ztráta důstojnosti orgánů v tom dobrém slova smyslu, že když přijde policista a něco řeší vůči různým lidem, kteří k tomu přistupují, řekněme, blahovolně, protože co si na mně vezme, když stejně nic nemám, bydlím někde atd., to se ukázalo jako ten motor, který vedl nás zákonodárce, abychom takovouto právní úpravu přijali.

Čili pokud už se k tomu máme bavit, tak bychom se měli také dozvědět, jak se na to dívají ti, vůči kterým tento zákon byl v dobrém přijat, aby měli. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dalším přihlášeným je pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolte, abych reagoval... Děkuji za slovo. Dovolte, abych reagoval na svého předřečníka. Když je soudce urážen účastníkem řízení a pak je podána námitka na jeho podjatost vzhledem k tomu, že byl tak strašně urážen, že musí být podjatý, tak rozhodování o takové podjatosti vždycky dopadne tak, že není podjatý, protože soudce je natolik na výši, že se má oprostit od podobných urážek. To samé je v tomhle případě.

Soudci a po schválení služebního zákona i úředníci jsou do značné míry chráněni celou řadou procesů, definitivou, správním řízením v případě, že je chce někdo odvolat, a musí být dostatečně odolní proti výpadům a urážkách těch, kteří v dané chvíli se cítí nějak frustrováni a mají pocit, že za jejich zpackaný život může právě ten úředník, s kterým vyjednávají. Koneckonců většina z nás to, kolegové, zná. Za můj zpackaný život nemůže pan poslanec Zahradník, ale když se rozhodnu, že to tak budu prezentovat, tak to tak budu prezentovat včetně těch urážek, které pan poslanec Zahradník bude muset snášet. Promiňte, že jsem si půjčil zrovna vás, pane poslanče.

Je to jenom koncepční otázka. Je tady stát pro to, aby sloužil? Nebo je tady stát pro to, aby byl drábem? Je tady stát pro to, aby svým klientům poskytl co možná nejlepší službu včetně té velkorysosti, že občas snese nějakou možná nepřiměřenou urážku nebo slovo a za to své zaměstnance chrání definitivou, služebními zákony? Anebo chce být stát tím všemocným drábem, který když se na pana vrchního někdo špatně podívá, tak je potrestán pětadvaceti lískovkou? To je ta otázka. Tu teď řešíme. Proto chceme zrušit tenhle podle našeho názoru naprosto nepřiměřený paragraf. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane přesedající. Vaším prostřednictvím ke kolegovi Kalouskovi. Je mi líto, že má zpackaný život, jak tady hovořil. Předpokládám, že se umí sám i o svůj zpackaný život postarat a obhájit se. A jakožto poslanec pobírající imunitu samozřejmě je tady na toto vybaven. O soudcích a institucích není třeba asi tak dalece hovořit v této oblasti. Ale tady se opravdu jedná o ty lidi, kteří jsou v přímém výkonu kontaktu s klienty. A ten klient není vždy ten hodný, dobrý, hledající pomoc, ale mnohdy je to klient, ke kterému přistupuje, protože byl zavolán, aby toho klienta umravnil, aby ho navedl do zákonného postoje a zákonné cesty. A mnohdy je tím klientem dehonestován. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP