(12.10 hodin)

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Chtěl jsem stručně reagovat na postoj SPD, protože mě to velmi mrzí, že včera jsme pustili do druhého čtení poslanecký návrh SPD ve věci hmotné odpovědnosti úředníků a ten byl zcela evidentně legislativně nedodělaný a byla tam celá řada praktických připomínek vlády, a tato Sněmovna ho pustila do druhého čtení právě s tím, že je ten problém vážný, že se má řešit a že ve druhém čtení je prostor to opravit, a ve chvíli, kdy máme tady podobnou situaci, akorát s tím rozdílem, že ta problematika je daleko jednodušší než hmotná odpovědnost úředníků a připomínky vlády by bylo možné v tom druhém čtení velmi efektivně začlenit, tak tady najednou pro hnutí SPD ten poslanecký návrh není dost dobrý a chtějí ho zamítnout pravděpodobně jenom proto, že jim vadí, kdo to předkládá.

Mě taky mrzí, že to nejde z více klubů. Myslím, že kdyby tam byl podepsán Patrik Nacher, Jakub Michálek, Honza Čižinský, lidi, kteří se dlouhodobě směnárenství věnovali, tak by to bylo víc fér. Ale o tohle se tady nechceme handrkovat. Jde nám o to, aby se situace zkultivovala dřív, než skončí turistická sezóna. A k tomu ten návrh směřuje, proto my ho podporujeme.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Benešík. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl podtrhnout to, co tady zaznělo přede mnou, taky jsem toto chtěl říct. Prostě pokud mám informace o tom, že někdo mění švýcarské franky a je mu řečeno tady u Karlova mostu ve směnárně, že dostane 10 tisíc korun, a dostane 7,5 tisíce a nakonec zjistí, že tam je nějaký skrytý manipulační poplatek nebo servisní poplatek 2,5 tisíce korun, tak je to nemravné. A pokud tady prostě některé hnutí přináší tak jako mírnyx týrnyx zákony o referendu, které jsou absolutně nedodělané a problematické, a má velký problém s tím tento zákon pustit do druhého čtení, tak mně to přijde velmi, ale velmi podivné. A jak říká pan premiér: Asi je někým zlobbovaný.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem je přihlášena paní ministryně Schillerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající. Já ještě pár vět. Nepochybně se všichni shodujeme na tom, že myšlenka a cíl, kterou sleduje tento pozměňovací návrh, jsou správné. Nicméně ten pozměňovací návrh není dobře proveden. Pominu-li legislativně technické nedostatky, které se samozřejmě dají zhojit, tak je tam celá řada otázek, která udělá v rámci spotřebitelů obrovský problém.

My jsme vládní novelu, proto skončil meziresort až 23. března, protože my jsme ji před tím meziresortem velice důsledně konzultovali s Českou národní bankou, s Českou bankovní asociací, s Asociací směnáren a se Svazem hotelů a restaurací. To znamená, akceptovali jsme a vnímali jsme jejich praktické zkušenosti a ty jsme do toho vládního návrhu vetkli. A já chápu, že vláda nemá většinu v Poslanecké sněmovně, nicméně když poslouchám to, že se shodujeme na té myšlence a vlastně se bavíme jenom o úrovni provedení, tak si myslím, že nebude přece žádný problém tuto vládní novelu prosadit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do obecné rozpravy už není nikdo přihlášen ani se nikdo v tuto chvíli nehlásí, takže obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova. Má zájem pan zástupce navrhovatelů pan poslanec Rakušan? Má, takže mu dávám závěrečné slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, já děkuji za dnešní debatu, která jenom potvrzuje to, že tady řešíme reálně existující problém. Jenom potvrzuje to, že bylo namístě, aby přišla poslanecká iniciativa, která akceleruje celý proces legislativní úpravy v dané oblasti. A už z toho důvodu se domnívám, že tady padly mnohé dobré myšlenky, mnohé dobré návrhy, mnohá zajímavá slova pro to, aby tento návrh byl racionálně, bez emocí, technicky projednán ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Závěrečné slovo pana zpravodaje. Pan poslanec Ferjenčík, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já shrnu formální záležitosti. Příslušný podvýbor rozpočtového výboru doporučuje propustit do druhého čtení a vláda dala nesouhlasné stanovisko. Osobně se domnívám, že nedostatky lze napravit ve druhém čtení. Osobně doporučuji zákon podpořit v tomto hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, rozumím. Nicméně pane zpravodaji, pokud jsou záznamy zde správné, tak zazněl návrh...

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Omlouvám se, zazněl návrh na zamítnutí, pokud se nemýlím, od kolegy Vrány, takže o tom musíme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, jak jste slyšeli, zazněl návrh na zamítnutí předloženého návrhu už v prvním čtení, který přednesl pan poslanec Vrána. O tomto návrhu budeme nyní hlasovat. Přivolávám poslance z předsálí a můžeme i vyhovět žádosti o odhlášení všech. Takže vás všechny odhlašuji, přihlaste se prosím znovu svými identifikačními kartami. (Po chvilce:) Zdá se, že jsme připraveni na hlasování.

Budeme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Dobře, takže toto hlasování prohlašuji za neplatné vzhledem k ohlášeným problémům s kartou. Provedeme to tak, že vás znovu všechny odhlásím, což se stalo. Přihlaste se prosím znovu svými identifikačními kartami. Je problém s kartou vyřešen? (Poslanec Kobza avizuje, že ano.) Ano, problém je vyřešen a můžeme znovu přistoupit k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 47, přihlášeno 128 poslanců, pro 65, proti 45. Návrh byl přijat a to znamená - že budeme prověřovat hlasování. (Oživení v sále. Probíhá kontrola hlasování.)

 

Ano, paní poslankyně Němcová se přihlásila k průběhu hlasování. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vznesla námitku proti předchozímu hlasování. Na sjetině mám uvedeno, že jsem hlasovala pro, hlasoval jsem tak, že jsem se chtěla zdržet. Prosím tedy o tuto námitku a o hlasování o ní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zazněla zde srozumitelně námitka k průběhu hlasování.

Nyní dám hlasovat o tom, zda Poslanecká sněmovna vyhoví této námitce. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 48, přihlášeno 129 poslanců, pro 126, proti nebyl žádný. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP