(18.30 hodin)
(pokračuje Valachová)

A co se týká toho, kde nejvíce mělo být investováno do kapacit mateřských škol, zejména pro děti mladší tří let, pak upozorňuji na IROP, který tímto způsobem už proinvestoval 2,5 mld. korun. Kritizováno bylo zrušení druhé výzvy pro posilování kapacit mateřských škol ze strany obcí a měst a aktuálně se vyjednává přesun alokace ve výši 5 mld. A toto všechno bylo písemně zpracováno, zveřejněno, komunikováno. To znamená, já odmítám to, že obce nedostaly nic a nedostávají nic a ještě nedostanou do budoucna nic. To skutečně není pravda.

Také bych chtěla říct, že obce dosáhly zvýšení RUDu, což jsem podporovala, a také na předsednictvu Svazu měst jsem byla přítomna, když se o tom tehdy rozhodovalo. A jsem ráda - (Předsedající upozorňuje na čas.) Pardon. Zkrátka zvýšený RUD z 8 tis. na 14 tis. korun. Vím bohužel přesně, co se teď děje v rámci rozpisů a rozpočtů obcí. A jenom chci říct, že i toto je částka, která směřuje do rozšíření kapacit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já jsem původně chtěla reagovat na kolegu Ferjenčíka, ale budu reagovat i na paní Valachovou vaším prostřednictvím, pane místopředsedo.

Paní Valachová, on papír snese všechno. Vy jste byla v pozici ministryně školství i na Praze 2, kde jsme měli nějaké setkání s řediteli základních a mateřských škol. Naslibovala jste jim tam možné i nemožné, nesplnila jste z toho vůbec nic. Papír snese všechno. Zkuste se zeptat kohokoli ze starostů, jakým způsobem se to, co vy jste možná dala někam na papír, promítlo v rozpočtech těch obcí. Já vám to řeknu. Nulou! Naopak budeme mít mnohem větší náklady i na vybavení, na hračky, na přebalovací pulty, nočníky. Nemluvě o tom, jakým způsobem to bude kompenzováno z hlediska mzdy těm pedagogickým pracovníkům.

K tomu, co tady říkal kolega Ferjenčík. Já bych s ním souhlasila možná s jedinou výjimkou. Dotační program by to neřešil. Praha 2 provozuje jesle. Možná to je pro někoho komunistický výdobytek. Prostě jsou tady rodiny, které je chtějí. A samospráva, osvícená samospráva, vyjde rodičům těchto dětí vstříc přesně tímto způsobem. A splňuje to všechno, co splňovat má. Protože ano, tam se o ty děti starají zdravotní sestry, jsou tam všichni podobného věku a nerozkládáte si kolektiv dětí v mateřských školkách. Takže skutečně tady je to spíš apel třeba na Svaz měst a obcí, aby dávali pobídky pro starosty, aby budovali jesle. Na dvojce budujeme už druhé jesle, protože ty první mají nedostatečnou kapacitu. Takže skutečně tady řešení je. Řešení, které nebude narušovat ten systém, který nebude přesně tak, jak to tady říkali moji předřečníci - (Předsedající upozorňuje na čas.)

Já se pak přihlásím ještě v reakci další určitě na někoho z kolegů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kupka. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já musím reagovat obratem na to, co zaznělo. Protože je pravda, že zejména do okolí velkých měst teď plyne víc finančních prostředků na rozšiřování kapacity mateřských školek, ale garantuji vám, že to stačí pokrýt jenom velmi stěží to, aby do těch mateřských školek mohly chodit děti předškolní, čtyřleté a tříleté. O dětech dvouletých ve Středočeském kraji, kde jste kandidovala (k poslankyni Valachové), a v řadě dalších míst prostě nemůže být řeč. My teď máme zásadní deficit i pro ten obvyklý věk dětí v mateřské školce.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Další faktická poznámka, pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom upozornit, že ta povinnost přinese nemalé investice i do snížení kapacity mateřských škol. Například právě ty přebalovací pulty. Ve chvíli, kdy školka nemá dost dětí na to, aby otevřela novou třídu, kterou by si postavila za peníze obce, těch dvouleťáků, a přijímá ty dvouleté děti do stávajícího kolektivu děcek, takže se tam dvouleté děti míchají do nějakého počtu té běžné třídy, tak oni pak musí mít ten přebalovací pult, který často nemají kam dát, v těch koupelnách, takže oni budou muset budovat nové koupelny na to. A v kombinaci s tím, když jsou to malé školky, které přijímají jenom omezený počet dětí, tak se jim snižuje kapacita, čímž se jim právě snižují i platy učitelek, protože dneska jsou vázané na to, aby byly na maximu toho, aby dostávaly tu dotaci na žáka, tak vlastně klesnou příjmy na platy pedagogů, klesne jim kapacita a současně jim vzniknou investiční náklady na to, aby připravily svůj prostor na děti od dvou let, a to nezávisle na tom, jestli ty děti tam nastoupí, nebo tam nenastoupí, což je úplně nejbizarnější.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickými poznámkami jsou přihlášeny v následujícím pořadí paní poslankyně Aulická Jírovcová, Pekarová Adamová, Černochová, Gajdůšková a Adámková. Paní poslankyně Aulická Jírovcová má slovo. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte, abych reagovala na diskusi, která tady probíhá. Já jsem sice přihlášená, ale myslím, že dneska už to nebude na delší diskusi. Každopádně musím reagovat na kolegyni Valachovou vaším prostřednictvím.

Bavili jsme se tady o číslech, že dneska jsou mladší děti do tří let ve školkách reálně a běžně. Ale asi je nutné říci, jaké to jsou děti. A musím říci, že je velký rozdíl, jestli se přijímají dvouleté děti, které mají dva tři měsíce do dovršení tří let, anebo pokud se přijímají děti ve věku dvou let a maximálně dvou a půl roku. Protože obecně musím říci, že mateřské školky jsou vzdělávací institut a dvouleté děti reálně vzdělávat prostě nelze! To je fakt a to si paní kolegyně Valachová prostě musí uvědomit.

A já jsem potěšená kolegyní z ODS, protože my v Mostě máme troje jesle. Kapacita 54 míst. Trvale obsazené, samozřejmě žádostí je daleko více. Jesle jsou institut, který byl samozřejmě před rokem 1989, ale já si nemyslím, že teď bychom se měli za to stydět. Naopak si myslím, že Ministerstvo zdravotnictví nebo Ministerstvo školství by se mělo hluboce zamyslet nad tím, že ten institut by měl být podporován především finančně, a že by se naopak měla znovu zaobírat, že jesle jako alternativa pro hlídání dětí kolem dvou let před nástupem do předškolního vzdělávání je jedna z nejlepších možností.

A co se týče dětských skupin, nezlobte se na mě, ale dětské skupiny opravdu maximálně do tří let věku, tak aby zase opět děti mohly nastoupit do předškolního vzdělávání, které si myslím, že pro ty děti je jedna z nejlepších alternativ. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Pekarové Adamové. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Tady z té debaty jednoznačně vyplývá, že by bylo opravdu dobré to, k čemu jsem vyzývala ve svém příspěvku. A protože tady v tu chvíli nebyl pan ministr, tak to zopakuji, protože to bylo směřováno k němu.

Pane ministře, myslím, že by bylo vhodné, kdybyste taktéž vystoupil právě s těmi fakty, která tady jsou často předmětem diskuse, ale ve své podstatě vlastně nejsou vyřčena a chybí, ohledně toho, co ministerstvo v současné době už právě pro toto opatření udělalo, jaké jsou finanční prostředky, které už byly alokované, jaké jsou plánované atd., abychom se tady opravdu nebavili o hausnumerech, ale o jednotlivých opravdových částkách. Myslím, že to tady teď postrádáme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně Černochová stáhla svou faktickou poznámku. Další faktická poznámka paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP