(18.10 hodin)
(pokračuje Valachová)

Někteří kolegové tady zmínili, že takový návrh už existuje. My jsme ho představili jako sociální demokracie před několika týdny a snažili jsme se vlastně jeho text konzultovat a najít pro něj podporu v minulých týdnech. Proto v tuto chvíli ještě není oficiálně předložen, nicméně je zpracován. A stručně vzato, odpovídá tomu, co tady zaznělo z úst Zuzany Majerové nebo kolegyně Pekarové. V zásadě jde o to garanci míst pro děti mladší tří let vázat na to, že mateřská škola bude přijímat děti v roce 2020 do počtu podle podmínek organizace předškolního vzdělávání dětí mladších tří let stanovené prováděcím předpisem a rámcovým vzdělávacím programem, a zároveň doplnit, že obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přijímaných tímto způsobem buď tím, že zřídí mateřskou školu, nebo zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí, nebo jako náhradní plnění zřídí dětskou skupinu podle zvláštního zákona. Takto zhruba vypadá návrh, který podle nás pozitivně řeší situaci, kterou v terénu máme. Myslíme si, že tento pozitivní návrh nezavírá oči nad tím, jak říkám, že 50 tisíc dětí mladších tří let už v mateřských školách je.

Znovu podtrhuji, že jsem ta poslední, která by chtěla ignorovat nevyhovující podmínky učitelek mateřských škol. Naopak bych si přála, aby opravdu měly jistotu, že tyto podmínky budou zlepšeny.

Povinné předškolní vzdělávání - také bych je nenazvala experimentem. Tady odkážu zřejmě nejlépe na příspěvek kolegy Karla Raise. Myslím si, že to tady popsal přesně, včetně toho, proč není moudré rušit bezplatnost posledního roku předškolního vzdělávání. Domnívám se, že je také namístě, abychom už v nejbližším školském rozpočtu pro rok 2019 usilovali o to, aby se v případě všech mateřských škol snížily počty děti ve třídách. A souhlasím s tím, co zmiňovala kolegyně Pekarová. Jenom bych upozornila, že Ministerstvo školství toto navrhovalo už v lednu 2017, tzn. snížit počet na 20 dětí, tzn. je to 10 dětí na jednu paní učitelku, s tím, že tam, kde nejsou vyhovující investiční kapacity - podotýkám, že to tehdy zděsilo některé obce a města, že na to nejsou připraveny - tak tam, kde nejsou kapacity, by to znamenalo, že se nebude jednat o více tříd, ale jedna třída o 28 dětech bude doplněna danými počty úvazku paní učitelek, které budou mít možnost danou třídu podpořit. To si myslím, že mateřským školám dlužíme, a byla bych ráda, kdybychom to dokázali naplnit.

V případě kolegy Bauera bych jenom chtěla odkázat na to, že předškolní vzdělávání v posledním roce není zcela povinné, je tam individuální vzdělávání, tak jak zmiňoval příklad toho tatínka, aby měl takovou svobodu volby. A v případě kolegy Miholy si ho dovolím vyzvat, stejně jako KDU-ČSL, aby podpořil návrh sociální demokracie tady na to pozitivní řešení, nikoli na zrušení garance míst, která podle našeho soudu nic neřeší.

Závěrem bych chtěla říct, že skutečně oceňuji věcnost debaty, kterou tady vedeme. Děkuji vám za pozornost a jsem velmi ráda, že jsme opustili rétoriku škodlivosti mateřských škol pro děti mladší tří let, nebo dokonce rétoriku, která rozdělovala paní učitelky nebo osočovala maminky, které využívají mateřské školy, ze zločinu. To si myslím, že není správný způsob řešení. Měli bychom hledat mezi paními učitelkami a maminkami konsenzus tak, abychom zlepšili podmínky v mateřských školách a zároveň umožnili maminkám i tatínkům samozřejmě využívat předškolní vzdělávání způsobem, který zajistí, že mají jistotu, že jejich dítě je v bezpečí a jeho zájem je naplněn.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní poslankyni Kateřině Valachové. Mám dvě faktické poznámky pana poslance Václava Klause a paní poslankyně Heleny Válkové. Prosím, máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Klaus: Já bych také chtěl ocenit dosavadní věcnost debaty. Myslím, že je to tady častěji, že to není jenom u tohoto zákona. Taky bych chtěl poblahopřát vaším prostřednictvím své předřečnici za velice zdařilý projev, který... velice oceňuji takové ty změny názorů, jak se zvyšuje nervozita a stížnosti paní učitelek ve školce, tak vlastně ta argumentace jde zase z jiné strany, tak pro mě to bylo inspirující. A myslím to tedy bez ironie.

Chtěl bych k tomu ale říct jednu věc, a tím trošku reaguji na paní kolegyni Pekarovou. Uvědomme si, my řešíme školský zákon. Neřešíme sociální věci, problematiku miminek, maminek sociálně silných nebo slabých. My řešíme vzdělávací soustavu. Předškolní vzdělávání, školky, řešíme kvalitu našich školek. Na to míří tenhle zákon. Nenechte si vnutit takové ty pohledy z různých stran. Nejsem diktátor, já vám nikterak nebráním zavést zákony o dětských skupinách, o tomhle tom, o tamhle tom, panu ministrovi v tom nebudu bránit. Čiňte to, pracujte. My se ale bavíme o konkrétní věci, o nesmyslech ve školském zákonu, které chceme zrušit. To je meritum věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Heleny Válkové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, původně jsem nechtěla vystoupit, ale jenom mi dovolte takové malinké právnické povzdechnutí. Možná že jste si všimli u mé předřečnice, milé kolegyně, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, poslankyně Valachové, že hovořila: Podívejte se do zákonů. Já se tedy nemusím dívat do zákonů, ale to, co tady prezentovala, je příliš extenzivní výklad povinnosti přijímat děti mladší tří let do mateřských školek. Shodou okolností moje snacha, se kterou o tom stále doma, mám to pořád na talíři, co jsme schválili v minulém volebním období, osobně mě to mrzí tedy, k tomu se přiznávám, řešíme a diskutujeme. A skutečně si myslím, že legislativní zásah je velmi namístě.

Ten návrh podpořím, ale s tou výhradou, o které tady hovořil pan poslanec Rais, kde bychom se k tomu měli ještě vrátit v příslušných výborech. A ne všechny body jsou takové, jak bych si je ve finále představovala. Ale ty příliš extenzivní výklady jdoucí nad rámec předpisů a odvozené od základních principů, postulátů a cílů výchovně vzdělávacího procesu, ty se mi tedy na tomto místě nezdají úplně nejšťastnější. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové za dodržení času k faktické poznámce. A nyní pokračujeme v debatě vystoupením pana poslance Ferjenčíka. Připraví se pan kolega Munzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, já myslím, že paní bývalá ministryně poměrně přesně přiznala, že ten zákon měl být nějaký klacek na zřizovatele školek, aby je upravili pro dvouleté děti. A dneska, pár let po schválení toho zákona, se ukazuje, že oni to, navzdory tomu klacku, neudělali. A neudělali to v podstatné části proto, protože na to nedostali peníze. A školky ani nedostávají další peníze na provoz. Takže reálně tady máme situaci, kdy jsme uvalili - resp. Piráti ne, ale strany v minulém volebním období - povinnosti na mateřské školky, kterým ony a obce, které je zřizují, nedokážou dostát, a naopak může dojít k výraznému zhoršení situace.

Musím se ohradit proti používání termínu "garantované" místo pro děti od dvou let, protože ve skutečnosti žádná taková garance neexistuje a je to obrovské matení veřejnosti. Ve skutečnosti se bavíme o tom, že děti od dvou let, které budou spádové, budou do těch školek přijímány přednostně před dětmi např. čtyřletými, které spádové nebudou, ale budou se tam hlásit, což v důsledku nastavení stávajících pravidel povede k tomu, že se sníží celková kapacita mateřských škol, protože za každé dvouleté dítě bude muset o jedno dítě snížit ta školka kapacitu, protože se jim sníží maximální velikost třídy. Takže my, pokud to ustanovení vstoupí v platnost, plošně snížíme kapacitu systému mateřských škol. Paní učitelky, které nejsou připraveny na dvouleté děti a nemají tam dost personálu na to, aby se o ně postaral, tam dostanou ty dvouleťáky. Na základě přednosti dětí s trvalým bydlištěm je tam budou muset vzít. A my na ně ukážeme prstem. A říkám, ale máme tady ten bič, abyste to časem zlepšili, a tahle generace prostě holt bude trpět, protože ministerstvo to nezvládlo a obce to nezvládly a rodiče mají smůlu a děti mají smůlu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP