(15.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za dodržení času i oslovení mým prostřednictvím. Další faktická poznámka, pan poslanec Pražák. Prosím.

 

Poslanec David Pražák: Dobré odpoledne. Já jenom dvě věty k paní předsedkyni výboru pro životní prostředí, jenom uvést na pravou míru. Máme tady starosty, máme tady hejtmany, máme tady primátory. A byl vyhlášený nějaký dotační titul - kotlíkové dotace. Občané se k tomu připojili, koupili si nové kotle, samozřejmě s podporou, a vy jste jim to chtěli zakázat a říct jim, že třeba nový kotel na hnědé uhlí, který splňuje nové limity, je špatně a že investici, kterou provedli, udělali špatně. To bylo celé. To není vůbec o tom, jestli to podali Piráti, nebo jestli pozměňovací návrh podal někdo jiný, ale prostě chtěli jste jim říct, že to, co jste udělali pro životní prostředí, tak jste udělali špatně. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Bauer. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Vážená paní kolegyně poslankyně Balcarová prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem se na vás díval a viděl jsem smích na tváři, tak doufám, že některé věci, které jste tady pronesla a které třeba směřovaly na moji osobu, nebyly v osobní úrovni. Věřte mi, že celý život sportuji, dokonce se výkonnostnímu sportu věnuji i v současné době, a jestli je mi něco svaté, tak je to fair play. A kéž by se všechny věci odehrávaly v duchu fair play na této půdě Poslanecké sněmovny, jakkoli si to nemyslím.

Ta moje aktivita, která se odehrává na půdě hospodářského výboru, si myslím, že byla naprosto legitimní. V mnoha věcech spolu můžeme souhlasit. Nezlobte se na mě, ale já s vašimi pozměňujícími návrhy nesouhlasím a jsem velice rád, že ty obavy sdílel i výbor pro životní prostředí, že vaše návrhy můžou mít velmi neblahý, dokonce fatální vliv v rámci konečného zdražování energie pro české domácnosti. Dokonce ani návrhy v rámci posilování pravomocí starostů v rámci zakazování spalování hnědého uhlí se mi vůbec nelíbí. Z toho důvodu jsem považoval za vhodné, aby se tato materie předložila na půdě hospodářského výboru, který se k tomu také svobodně vyjádřil. A prosím, neberte právo hospodářskému výboru se k tomu vyjadřovat.

Musím říci, že mě velmi zaujala - nevím, jestli je to znalost, nebo neznalost jednacích řádů Poslanecké sněmovny, ale mám pocit, že ani na tom samotném jednání výboru pro životní prostředí jste vlastně nevěděli, kam se mnou, že jste si nepřečetli, že i nečlen konkrétního výboru tam může vystoupit. Já jsem velice rád, že jsem nakonec ten prostor dostal, protože to je moje výsadní právo. A nezlobte se na mě, já jsem se nijak nepředstavoval, ani jsem nehovořil o tom, že mám nějaké funkce, jak jsem v životě těch funkcí měl hodně. A určitě tam nezaznělo z mých úst, že jsem místopředseda hospodářského výboru. Jsem člen hospodářského výboru a místopředseda sociálního výboru. Ale že bych se oháněl funkcí nějakou vyšší, než ve skutečnosti mám, určitě nezaznělo z mých úst, a za to se omlouvám a velice mě to mrzí.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Munzar, připraví se paní poslankyně Balcarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové. Vážená paní poslankyně Balcarová prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem chtěl tady předtím vystoupit k těm výjimkám. Vy jste ten návrh upravila. Ale hrozně mě překvapilo to, s čím jste tady vystoupila. Vy jste vlastně řekla dvě věci. My jsme tak transparentní, že se divíme, že ostatní vědí naše návrhy, když je předkládáte např. na tiskové konferenci apod. To je jedna věc.

Druhá věc, kterou jste tady sama řekla. Vy předkládáte fatální návrh, který je hazardem pro českou energetiku, a neznáte sama jako předkladatelka dopady tohoto návrhu. My jako hospodářský výbor jsme projednávali možnosti a sledujeme celé dění v Bruselu, jak jednání o BREFech pro velká spalovací zařízení, kde byly přijaty nové limity v říjnu minulého roku, takže my tyto věci sledujeme, tzn. neberte nám prosím právo, abychom se k tomu vyjádřili tak, že máme obavu o českou energetiku, o životní úroveň našich obyvatel, o to, že by tento návrh vedl ke zdražení tepla i možná ke zdražení energie. A skutečně je tady fatální otázka: Pokud by ten váš pozměňovací návrh prošel, odkud Česká republika, český průmysl a české domácnosti budou brát energii? Protože pokud nemáme postavený jaderný zdroj, a ten ještě mnoho let nebude, nemůžeme se spoléhat na stabilitu dodávek z alternativních zdrojů energie, pak jediným možným zdrojem je postavit paroplynové elektrárny. A chcete skutečně nás takto připoutat k závislosti na Rusku? Snížit soběstačnost České republiky na energetice a snížit tím bezpečnost? Ten váš návrh mě skutečně překvapuje, ale ještě více mě překvapuje to vaše úvodní vystoupení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Balcarová. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já bych nejdřív reagovala na svého předřečníka. Třeba já jsem byla také na podvýboru pro energetiku - on mě teď neposlouchá, to mě strašně mrzí, protože to říkám jemu... (Poslanec Munzar poslouchá.) Jo, tam, pardon, já jsem neviděla. Dobře. (S úsměvem.) ... Že na vašem podvýboru jsem dostala možnost, abych se k tomu vyjádřila -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás poprosím, když už se tedy opravdu obracíte na kolegy, tak je zvykem mým prostřednictvím. Děkuji.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Pardon, prostřednictvím pana předsedajícího. Takže jenom tak.

Ale tady jsem slyšela nějakou výtku o zelených. Já jsem zapomněla asi říct, co je hlavním důvodem, proč jsme ty pozměňovací návrhy dávali. Proto, že prostě pro pirátskou stranu je kvalita ovzduší opravdu priorita. A hlavní priorita je zdraví obyvatel, které má přímou souvislost právě s kvalitou ovzduší. Takže to byl hlavní cíl, proč jsme do toho šli. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Vaše faktická poznámka ještě vyvolala faktickou poznámku kolegy Munzara. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, já myslím, že priorita životního prostředí je zájmem nás všech, ale musíme si říct, za každou (jakou?) cenu. Já mám také dvě děti, také chci, aby dýchaly čistý vzduch. Ale pokud se bavíme o tom, že tady byl nějaký národní přechodní plán, aby provozovatel těch velkých zařízení přizpůsobil své technologie novým limitům ze směrnice o průmyslových emisích, a minulý rok bylo něco nového přijato v Bruselu přes odpor České republiky, a dokonce i přes odpor Německa, tak ubírat si tady možnost, abychom zůstali energeticky soběstační, to je skutečně útok na naši životní úroveň a na životní úroveň i našich dětí. Vezměte si, že za pár let, pokud by skutečně ten váš návrh prošel, by se mohlo stát, že bychom byli na hranici energetické chudoby, a pak ani ty počítače na sociálních sítích by bez energie opravdu nefungovaly. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tak v tuto chvíli poslední faktická poznámka. A do řádné diskuse přihlášená paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda tu diskusi zase vrátila zpátky fakt k tomu vzduchu, o který jde. Je vás tady spousta lékařů, je nás tady spousta rodičů a ten vzduch dýcháme všichni stejný. Já bych se ráda - v obecné rozpravě jsem přihlášená před paní poslankyní Evou Fialovou - vyjádřila k tomu pozměňovacímu návrhu, který právě už byl projednán na výboru pro životní prostředí a který se dotýká řekněme možnosti veřejnosti nějakým zásadnějším způsobem vstupovat a vyjadřovat se k tomu, jakým způsobem v našich městech, kde často je znečištění vyšší, než jsou zákonné limity, se to redukuje.

Co bych ráda na úvod řekla. Máme nějaká měření. Víme, kde je to ovzduší znečišťováno víc, než co stanoví naše zákonné limity, a máme pro to nástroj. Ministerstvo životního prostředí musí vydat program pro zlepšování kvality ovzduší v té aglomeraci, které se to překračování limitů týká. A cílem těch programů má být - to si asi každý umíme představit, je to celkem jednoduché - snížit toto znečištění na zákonnou úroveň. Od toho ty zákonné normy máme. O co jde? Aby k tomu snížení došlo v co nejkratší možné době a aby se k němu šlo nějakými účinnými opatřeními. Zpátky připomenu ten název - programy pro zlepšování kvality ovzduší. A říkám to pro to, že ať už se to jmenuje jakkoli, tak to nemá být jenom papír pro papír. Má to být něco, co je skutečně vymahatelné a zlepší to ten vzduch. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP