(14.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Dále navrhujeme vyřadit z návrhu pořadu body 3 a 54, to je sněmovní tisk 19 - evidence obyvatel, zákon ve druhém a třetím čtení, body 9 a 59 návrhu pořadu, to je sněmovní tisk 51 - pozemní komunikace, zákon ve druhém a čtením čtení.

Dále navrhujeme volební body 62, 63, 64 a 65 návrhu pořadu, které byly původně zařazeny na středu 11. dubna, přeřadit pevně na středu 18. dubna ve 12.30.

Bod 28 návrhu pořadu, to je sněmovní tisk 104 - senátní návrh o poskytování dávek, zákon v prvním čtení, pevně zařadit na pátek 20. dubna jako první bod po případných bodech z bloku třetích čtení.

A poslední informace. Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 59/1. Ten navrhujeme zařadit do návrhu pořadu 12. schůze Poslanecké sněmovny a pevně zařadit na úterý 17. dubna jako první bod.

To je z mé strany a ze strany grémia pro tuto chvíli vše. A jako první se hlásí pan předseda Faltýnek, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové. Omlouvám se, že jsem to neavizoval na jednání grémia Poslanecké sněmovny, nicméně jsem tu informaci ještě neměl. Dovolte mi tedy, abych po dohodě s místopředsedou vlády a ministrem zahraničí v demisi Martinem Stropnickým navrhl vyřadit z návrhu pořadu 12. schůze body 43 a 46. Jedná se konkrétně o smlouvy ve druhém a prvním čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, kdo dál s návrhem na změnu pořadu 12. schůze. Pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, já si dovoluji navrhnout vyřazení dvou bodů z pořadu této schůze. Jedná se o bod č. 5 a bod 55. Jedná se o druhé a třetí čtení sněmovního tisku 22. Je to poslanecký návrh můj a kolegy Nachera. Je to novela zákoníku práce. Zde nebylo ještě dokončeno jednání v garančním výboru. Proto navrhuji tyto dva body z pořadu této schůze stáhnout.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tak. Jestliže neeviduji někoho dalšího, kdo by se hlásil k pořadu schůze, tak se vypořádáme hlasováním s návrhy, které zde zazněly. Jako první budeme hlasovat o návrhu grémia. Není zde požadavek, abychom hlasovali odděleně, tak budeme hlasovat jedním hlasováním o návrzích, tak jak jsem je zde přednesl.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro změnu navrženou grémiem. Kdo je proti? (Z lavic se ozývá, že nefunguje hlasovací zařízení.) Já tady registruji stížnosti, že nefunguje hlasovací zařízení. Hlasování prohlásím za zmatečné. Poprosím kolegy, aby se zkusili znova... Já všechny odhlásím. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami, a zkusíme to ještě jednou.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro změny navržené grémiem. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 3, přihlášeno 168, pro 167, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka vyřadit z této schůze body 43 a 46. Jedná se o smlouvy.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno je 174, pro 145, proti 15. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Kaňkovského, který navrhuje vyřadit body 5 a 55. Jedná se o druhé a třetí čtení, sněmovního tisku 22 - novela zákoníku práce.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno je 174, pro 174, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s přednesenými návrhy a budeme hlasovat o pořadu schůze jako celku.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno je 175 poslanců, pro 172, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Program schůze byl řádně schválen a můžeme přistoupit k projednávání jednotlivých bodů.

 

Jako první budeme projednávat bod, který byl pevně zařazen již organizačním výborem, a já jej otevírám. Je to bod

5.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 33/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova. A poprosím o snížení hluku v sále. Jestliže je potřeba si něco říct, můžete tak učinit v předsálí. Děkuji, kolegům, zejména nalevo.

Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám jen ve stručnosti představila podstatu sněmovního tisku 33. Je to zákon o střetu zájmů. My jsme podali novelu zákona, a to z toho důvodu, že celá řada starostů, místostarostů, radních, rezignovala a další se chystají rezignovat. Vyšlo nám z toho, že řada komunálních politiků nehodlá kandidovat v dalších komunálních volbách, a byla by škoda, kdyby komunální politika přišla o řadu kvalitních lidí.

Podstatou našeho návrhu bylo to, že na majetkové přiznání se bude možné podívat jen na žádost. Jenom připomenu, že to byl jeden návrh. Pak zde byl ještě druhý návrh KDU-ČSL a pana poslance Výborného. Došlo k dohodě, v ústavněprávním výboru byl schválen komplexní pozměňovací návrh, který vymezuje, které údaje budou veřejné, které budou neveřejné. A kromě jiného tam ještě je velmi zajímavý technický pozměňovací návrh pana poslance Sadovského, který říká, že pokud budete vyplňovat tabulku s nemovitostmi, tak bude možné propojení s katastrem nemovitostí, a tím pádem se velmi zjednoduší vyplňování těchto majetkových přiznání.

Tolik na úvod a ráda přenechám vám prostor k další diskusi. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 33/2 a 3.

Poprosím, aby se slova ujal pan poslanec Petr Sadovský, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případně pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP