(Schůze zahájena ve 14.01 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 12. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 12. schůze dne 29. března 2018. Pozvánka vám byla rozeslána tentýž den.

Teď vás poprosím, abyste se už postupně usadili na svých místech, přihlásili se svými identifikačními kartami a případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. V tuto chvíli mám nahlášeno pouze, že s náhradní kartou číslo 7 hlasuje pan poslanec Pražák. (Poslanci stále přicházejí do sálu a diskutují.) Já vás opravdu poprosím, abyste se už usadili na svých místech. Poprosím vás o klid.

Vážené kolegyně a kolegové, ještě než přikročíme k určení ověřovatelů této schůze, dovolte mi, abych umožnil novému kolegovi složit poslanecký slib. (Silný hluk v sále.) Proto si myslím, že by si to zasloužilo důstojnou atmosféru. Nechci zvonit. (Hlasy z pléna: Klid!) Ano, výborně.


Slib poslance

Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní přistoupíme ke slibu nového poslance za Bohuslava Sobotku, který se dne 31. března vzdal svého poslaneckého mandátu. Nejprve požádám předsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který nový poslanec složí do mých rukou. Prosím, pane předsedo, máte slovo. A já předávám na chvíli řízení.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády v demisi. Dne 23. března tohoto roku doručil poslanec Bohuslav Sobotka předsedovi Poslanecké sněmovny prohlášení sepsané formou notářského zápisu, kterým se vzdal poslaneckého mandátu ke dni 31. března 2018. Tímto dnem poslanecký mandát Bohuslava Sobotky zanikl a uvolněný mandát nabyl první náhradník České strany sociálně demokratické za volební kraj Jihomoravský pan Roman Sklenák.

Mandátový a imunitní výbor ověřil vznik mandátu náhradníka na své dnešní 12. schůzi a přijal usnesení číslo 53, ve kterém konstatuje, že:

I. dne 31. března 2018 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Bohuslavu Sobotkovi narozenému dne 23. října 1971, a to způsobem podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů;

II. dne 31. března 2018 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Romanu Sklenákovi narozenému dne 23. července 1970.

V souladu s ustanovením § 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny prosím nyní pana poslance Romana Sklenáka, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu a do rukou předsedy Poslanecké sněmovny složil Ústavou předepsaný slib. (Přítomní povstávají.)

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Poslanec Roman Sklenák podáním ruky předsedovi Poslanecké sněmovny a slovem "slibuji" skládá slib. Potlesk.)

Vážený pane poslanče, blahopřeji vám a přeji hodně úspěchů ve vaší práci.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych ještě jednou já na mikrofon přivítal našeho nového kolegu Romana Sklenáka a popřál mu v poslanecké práci mnoho úspěchů.

 

A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Dvořáka a poslance Tomáše Vymazala. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na ověřovatele této schůze? Nikoho nevidím. Tak vás ještě jednou poprosím o zklidnění v sále, budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro takto určené ověřovatele 12. schůze? Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 1. Přihlášeno je 137 poslanců, pro 129, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 12. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jaroslava Dvořáka a poslance Tomáše Vymazala.

 

S náhradní kartou číslo 11 bude hlasovat pan poslanec Kopeček.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Jiří Běhounek od 15.00 do 17.30 z pracovních důvodů, Petr Gazdík z pracovních důvodů, Josef Hájek z důvodu zahraniční cesty, Jaroslav Holík z důvodu zahraniční cesty, Tereza Hyťhová do 14.30 z osobních důvodů, Ivan Jáč z rodinných důvodů, Stanislav Juránek ze zdravotních důvodů, Marian Jurečka z důvodu zahraniční cesty, Jiří Kobza z důvodu zahraniční cesty, Pavel Kováčik ze zdravotních důvodů, Robert Králíček od 17.00 do 19.00 z pracovních důvodů, Karel Krejza z osobních důvodů, Karla Maříková z důvodu zahraniční cesty, Zdeněk Ondráček z důvodu zahraniční cesty, Pavel Plzák z důvodu zahraniční cesty, Zdeněk Podal z pracovních důvodů, Ivo Pojezný z osobních důvodů, Milan Pour od 17.45 bez udání důvodu. Jan Richter z důvodu zahraniční cesty, Jan Řehounek do 14.30 z pracovních důvodů, František Vácha se omlouval z pracovních důvodů a ruší svoji omluvu, Jiří Valenta z důvodu zahraniční cesty, Radovan Vích z rodinných důvodů, Jan Volný ze zdravotních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš z pracovních důvodů, Jiří Milek z pracovních důvodů, Martin Stropnický ze zdravotních důvodů.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 12. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve vás seznámím s návrhy, na kterých se dohodlo dnešní grémium.

Grémium navrhuje zařadit do návrhu pořadu nový bod. Tím je Návrh doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení, kód dokumentu 5464/18, KOM(2018) 24 v konečném znění - sněmovní tisk 144-E." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP