(15.40 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já nemám ambici mít vlastní návrh, jenom hledám pohledem pana místopředsedu Pikala a chci si ujasnit, že jeho návrh byl, že schůze bude neveřejná od okamžiku schválení programu. Ano? Tak takhle tomu všichni rozumíme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ty okamžiky na sebe navazují. Upřesním - od okamžiku schválení pořadu schůze bude schůze v neveřejném režimu v souladu s jednacím řádem. Tak zní návrh pana místopředsedy Pikala.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno je 150, pro 54, proti 65. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní budeme hlasovat procedurálně návrh pana předsedy Faltýnka, aby probíhala schůze neveřejně od okamžiku schválení tohoto režimu, tedy bezprostředně poté, po hlasování.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno 150, pro 97, proti 30. Tento návrh byl přijat.

 

My v tuto chvíli - já bych ještě požádal o jednu věc, ještě než přeruším, abychom mohli technicky připravit tuto místnost pro neveřejné projednávání, abychom si odhlasovali, protože tak zní jednací řád, přítomnost jednoho pracovníka organizačního odboru a jednoho pracovníka odboru informatiky, aby bylo možné obsluhovat zařízení a případně aby zde byla nějaká organizační podpora. (Ještě chce vystoupit poslanec Kalousek.)

Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení kolegové, samozřejmě my, kteří jsme zůstali v menšině, respektujeme to, že schůze bude uzavřená, nebude veřejná odteď. To znamená, že si přejete, aby veřejnost nejenom neznala průběh té schůze, ale aby se nedozvěděla ani důvody, proč byla svolána, aby se nedozvěděla ani od těch, kteří její svolání iniciovali.

Já bych se rád za tu menšinu, která si přála, aby to veřejnost slyšela, veřejnosti omluvil a slibuji, že najdeme způsoby, jak veřejnosti sdělit, proč si myslíme, že tato schůze byla nezbytná. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane předsedo. Já tedy ještě navrhuji, abychom hlasovali o usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s účastí jednoho pracovníka organizačního odboru a jednoho pracovníka odboru informatiky."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno je 150 poslanců, pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já tedy vyhlašuji patnáctiminutovou přestávku k zajištění průběhu neveřejného jednání, to znamená uzavření galerie pro hosty a novináře, přerušení televizního přenosu apod.

 

(Jednání bylo přerušeno v 15.43 hodin. Další část jednání byla neveřejná. Program schůze nebyl schválen. Schůze skončila v 16.50 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP