(14.40 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jakkoli může být páně Okamurovo bezprostřední vysvětlování toho, jak to vůbec vlastně myslel, tedy "omlouvám se za nepřesné vyjádření, plot tam byl, ale byly v něm díry", pro někoho do určité míry snad i úsměvné, nelze zlehčovat výrok, který je jasným popíráním a znevažováním utrpení lidí v průběhu holokaustu. Je to velmi nebezpečné pro celou naši společnost. A pro celou naši společnost to může také mít fatální důsledky. Tady jde o popírání smrti, o přivírání očí nad utrpením mužů, žen a dětí, kteří měli tu smůlu, že se nenarodili s blond vlasy a modrýma očima.

Je potřeba si to říci na rovinu. Hnutí SPD postavilo svou politickou kariéru na populismu a na ubohém zastrašování lidí. Hřištěm Tomia Okamury je populismus v té nejčistší podobě. Populismus, ve kterém se dlouho připravuje půda, rozděluje společnost, kdy se staví město proti vesnici, aby se potom mohl objevit někdo, kdo to zastaví a udělá rychlý řez. Hodně lidí zatleská, protože se to týká těch druhých.

Pan Okamura si tento styl politiky vybral a má na něj právo, ale je třeba veřejně říci, že internace Romů v táboře byla přípravou na nacistické konečné řešení cikánské otázky. Tábor v Letech u Písku a tábor v Hodoníně u Kunštátu byly romské sběrné lágry, ze kterých valná většina jejich obyvatel putovala do Osvětimi. Podle historických dokladů nacisté vyvraždili 90 % českých Romů. To jsou fakta, ano, to je holokaust.

V roce, kdy si připomínáme 100 let od vzniku naší republiky, bychom k takovým nebezpečným signálům neměli být lhostejní. Slyším kolem sebe v poslední době stále silnější volání po větším národním sebeuvědomění, po patriotismu a národní identitě. A s tím souhlasím. Ale budovat národní identitu na základě zfalšované historie je cesta do pekla. V roce 100. výročí samostatného státu se nesmí základem pro další budoucnost České republiky stát lež, a lež o to odpornější, že se netýká Královédvorského či Zelenohorského rukopisu, ale zabíjení a týrání nevinných lidí.

Jestliže nyní jako Poslanecká sněmovna nebudeme deklarovat distanc od slov pana místopředsedy Okamury tím, že jej odvoláme z vysoké ústavní funkce, přistupujeme tím veřejně na jeho hru. Dáváme tím české veřejnosti a celému světu najevo, že pro nás pravda nic neznamená, že jsme se ani po několikáté nedokázali poučit, že jsme schopni zaprodat svědomí za lokální politickou výhodu. Dáváme signál všem lidem, že lhát je normální, morálka a slušnost nic neznamená a že ryba smrdí od hlavy.

Předpokládám, že v reakci na mou řeč zde dříve či později vystoupí patrně sám pan Okamura, který bude tvrdit, že výhrady, které vůči němu v této souvislosti zaznívají, jsou součástí nějaké politické kampaně. K tomu bych rád uvedl toto:

Vážený pane Okamuro prostřednictvím pana předsedajícího, trestní oznámení podaná na vás a vaše stranické kolegy, všechna ta veřejná odsouzení a negativní reakce jsou pouze důsledkem vašich slov a jednání. Byl jste to vy, kdo o táboře v Letech nejprve řekl, že ho nikdo nehlídal, a později že tam byly sice ploty, ale s dírami. Byl to váš stranický kolega poslanec Rozner, kdo o Letech mluvil jako o neexistujícím pseudokoncentráku, a koneckonců byl to i váš, byť dnes již bývalý, tajemník poslaneckého klubu SPD pan Staník, kdo zde v parlamentní restauraci opilý vyřvával, že všichni Židi, Cikáni a homosexuálové by měli skončit v plynu, což v současné době šetří policie. To vy a někteří vaši členové svými výroky děláte z SPD extremistickou a xenofobní stranu. Právě z toho důvodu bylo také na některé členy SPD již podáno trestní oznámení s tím, že svými výroky se dopustili trestného činu popírání holokaustu podle § 405 trestního zákoníku.

Je zde potřeba říci, že i zástupci národnostních menšin žijících v České republice včetně tajemníka Rady vlády pro národnostní menšiny jasně odsoudili svým prohlášením nenávistnou ideologii Tomia Okamury a jeho strany. Je potřeba říci, že tito lidé reprezentují více jak půl milionu lidí žijících v naší republice. Toto prohlášení podepsali kromě tajemníka Rady vlády pro národnostní menšiny zástupce bulharské menšiny, polské, romské, slovenské, německé, vietnamské, ruské a řecké menšiny.

Vážené poslankyně a vážení poslanci, všem, kteří jste se svým podpisem připojili ke svolání této mimořádné schůze a zařazení tohoto bodu, za to děkuji a jsem rád, že vnímáte, že stejně jako trestní oznámení je důležité i to, aby ve vysokých ústavních funkcích byli lidé, kteří z obecného hlediska ctí svobodu, lidská práva, demokracii a kteří nepřekrucují historická fakta. Věřím, že i řada z vás se připojí a podpoří projednávání bodu, který zní Návrh na odvolání Tomia Okamury z pozice místopředsedy Sněmovny, a tímto vás chci také požádat, abyste svým hlasováním ze všech důvodů, o kterých jsem zde před chvilkou hovořil, tento bod podpořili.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Než budeme pokračovat vystoupením dalšího řečníka s přednostním právem, tak vám sděluji, že do 15.30 se z jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec David Pražák, z dnešního jednání do 19 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Ondřej Benešík, pan poslanec Jan Volný se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů a pan poslanec Marek Novák se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů v době od 14.40 do 18.40 hodin.

Nyní bude následovat vystoupení řečníků s přednostním právem. Do této diskuse jsou přihlášeni pan předseda Chvojka, pan předseda Radim Fiala, pan předseda Bartoš a pan předseda Kalousek v tomto pořadí. Slovo má tedy pan předseda Chvojka. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych přednesl za klub ČSSD naše stanovisko k programu této schůze.

Na dnešní den byla svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny a je potřeba říci, že datum je skutečně velmi symbolické. Na dnešní den totiž připadá 75. výročí prvního hromadného transportu brněnských Romů do koncentračního tábora v Osvětimi. Transport 7. března 1943 byl prvním masovým transportem protektorátních Romů do koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim II - Březinka. Stalo se tak na základě rozkazu říšského ministra vnitra a vůdce SS Heinricha Himmlera z 16. prosince 1942, který nařizoval nucenou koncentraci všech rasových Cikánů a cikánských míšenců z Německem okupovaných území v osvětimském táborovém komplexu. Více než tisícovka romských mužů, žen a dětí byla tehdy odvezena vagony z budovy městských jatek v Brně. Většina z nich nepřežila a v následujících měsících roku 1943 následovaly další transporty do Osvětimi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP