(10.00 hodin)
(pokračuje Stropnický)

Já bych ještě konkrétně, co má dělat. Tak za sebe bych rád řekl, že my jsme se dohodli, že třeba zahraniční cesty budeme redukovat na jednání na multilaterálních fórech, kam musíme dojíždět, to jistě se všichni shodneme, ať už je to Unie, nebo je to Aliance, nebo OSN, OBSE a další. Tam se to prostě zastavit nemůže, to by tuto republiku poškodilo. Na cesty, které mají nějaký byznys charakter a mají pomoct našemu exportu, tak jsme se dohodli - mimochodem včera se ještě na vládě to precizovalo, že na takové cesty budou podnikatele doprovázet náměstci, aby právě ministři byli v maximální možné míře k dispozici doma a pracovali na svých ministerstvech.

My nemůžeme ale čekat. My musíme pracovat, jakkoli jsme v demisi, protože lidé od nás očekávají, že budeme pracovat v jejich prospěch, a my stojíme stejně v demisi, myslím si, na platech jako mimo demisi. Takže já se v tomto ohledu cítím povinován odvádět tu práci na sto procent. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobré dopoledne. Další s přednostním právem je pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, pan premiér nás tady první oslovil a velkou část svého projevu soustředil na to, aby nám řekl, že vlastně nechápe, co po něm chce, proč to svoláváme, když přece v minulosti byly učiněny takové, takové, takové kroky a ty kroky pokládá za srovnatelné s tím, co se děje dnes. Jeden z předních českých komentátorů filozofii tohoto projevu popsal tak výstižným a stručným citátem... (Krátce se odmlčuje, protože jeden z poslanců ANO cosi přináší a komentuje za ním u lavice ministrů.) Tak výstižným a stručným citátem, že si ho dovolím vypůjčit, jenom se pokusím dvě slova přeložit pokud možno co nejpřesněji do pojmů, které je možno vyslovit v Poslanecké sněmovně.

Pan premiér nám tady v podstatě říkal: Proč nám vyčítáte naše exkrementy, když už bylo nakadíno před námi... No, děláme to proto, protože musíme, pane premiére. Ona Poslanecká sněmovna má svoji významnou kontrolní roli, nikoli zákonodárnou, a má kontrolovat kroky vlády, kroky exekutivy... (Poslanci hnutí ANO opouštějí sál.) Má kontrolovat kroky vlády a kroky exekutivy ve všem, co pokládá za nesprávné na hranici zákona a na hranici Ústavy, zejména pokud se jedná o Generální inspekci bezpečnostních sborů, což je ze své povahy nestranná instituce a byla konstruována tak, aby nebylo možné ji politicky přizpůsobit té či oné politické straně.

Vy sám, pane premiére, jste označil Generální inspekci bezpečnostních sborů za Langerův výmysl v zájmu dělení stranického vlivu na bezpečnostní sbory. Dovolím si upozornit, že to není pravda. Generální inspekce bezpečnostních sborů byla jedním z protikorupčních opatření Nečasovy vlády a byla zřízena na základě návrhů ministrů Pospíšila, Kubiceho a Kalouska a nedomnívám se, že kdokoli z těchto tří pánů by měl nějak blízko k vašim zájmům či k zájmům Ivana Langera a chtěl je jakýmkoli způsobem naplňovat.

Vyjdu-li z informací, které na veřejnosti zazněly, pak jste se pokoušel různými metodami působit na pana plukovníka Murína, ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, abyste člověka, který může být odvolán jenom ze zákonných důvodů, přiměl k rezignaci. Pokud je pravda, a já nemám o tom důvod pochybovat, pak jste ho žádal o rezignaci s tím, že mu když tak pomůžete zajistit jiné lukrativní místo. Jenom podotýkám, že v právním výkladu olomouckých státních zástupců je takový krok korupčním trestným činem. Nabízet někomu funkci, na kterou nemá právní nárok, je údajně podle olomouckých zástupců korupční čin. Já se s tímhle výkladem sice neztotožňuji, ale já nejsem státní zástupce.

Když tahle nabídka byla oslyšena, pak jste používal výhrůžky, že pokud se nerozhodne pan plukovník Murín odstoupit, dojde ke skandálu. A když i tato výhrůžka byla oslyšena, krátce nato přišla na Generální inspekci bezpečnostních sborů finanční kontrola, abyste prokázal, že svá slova myslíte vážně a že ten skandál jste schopen zařídit.

Já bych tady chtěl podotknout, že finanční kontrola Ministerstva financí musí být nestranná, že pracuje na základě plánu kontrol a že podléhá ministru financí, nikoliv předsedovi vlády. Já jsem interpeloval paní ministryni financí, abych se zdvořile dotázal, proč a z jakého důvodu došlo k náhlé změně plánu kontrol a k okamžitému nástupu finanční kontroly na Generální inspekci bezpečnostních sborů. A v souhrnu se všemi souvislostmi - vaše přesvědčování pana plukovníka Murína, vaše vydírání nebo vaše vyhrožování panu plukovníku Murínovi - nemohu to vidět jinak, než že finanční kontrola byla zneužita k nátlaku na ředitele nestranné instituce, aby mohl Generální inspekci bezpečnostních sborů převzít vliv jedné politické strany. Pokud jste tady, pane premiére, říkal, že nepolitikaříte, že se nesnažíte dosadit do jednotlivých institucí své lidi, no tak tohle je konkrétní příklad, jak se snažíte Generální inspekci bezpečnostních sborů dostat pod konkrétní vliv jedné politické strany, hnutí ANO 2011.

Když to tedy shrnu, tak metody, které používáte jako vláda v demisi pro ty personální výměny, jsou mimořádně nebezpečné, a pokládám za nezbytné, aby se jimi Poslanecká sněmovna zabývala. Myslím si, že i poslanci hnutí ANO, kteří si tady při diskusi o tom, zda bude schválen, nebo nebude schválen program mimořádné schůze, stěžovali, že nemohou vystoupit a nemohou reagovat na naše vystoupení, si zaslouží, aby o tomhle mohli diskutovat. Zaslouží si, aby tohle tady mohlo být vysvětleno a abychom si mohli říct, co smí či nesmí dělat vláda v demisi a co je či není nebezpečné na výkon zejména oněch nestranných a nezávislých institucí, zvlášť v bezpečnostní oblasti, zvlášť v situaci, když máme předsedu vlády, který je trestně stíhaný a má svůj obrovský konflikt zájmů vůči policii i vůči složkám, které nad policií vykonávají dohled.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu předsedovi Miroslavu Kalouskovi. Požádám o další slovo pana předsedu Pavla Bělobrádka. A jelikož se mi tady kupí dotazy, jaké pořadí a kolik vlastně, tak já to jenom přečtu rychle. Takže po panu předsedovi Bělobrádkovi je pan předseda Chvojka, dále pan předseda Bartoš, dále paní ministryně Němcová, dále pan předseda Farský, dále pan předseda Stanjura, dále mám tady poznamenáno pan předseda vlády Andrej Babiš na konec, nicméně po něm mám přihlášeného ještě pana ministra Hünera, takže to pak ještě dořešíme, a paní ministryně Schillerová také.

Takže prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. Chtěl bych pana předsedajícího požádat, jestli by nemohl zjistit kvorum, protože, vážená vládo, vážení členové Poslanecké sněmovny, vážení spoluobčané, nevidím zde... A už je tady první poslanec kromě těch, které jsou ve vládě za hnutí ANO, tak bych chtěl možná požádat, abychom si zkontrolovali kvorum, jestli jsme vůbec usnášeníschopní, protože poslanci hnutí ANO s čestnými výjimkami jsou - zřejmě makají někde jinde. (Poslanci hnutí ANO se vracejí zpět do svých lavic.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP