(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V obecné rozpravě nyní vystoupí paní poslankyně Hyťhová, připraví se pan poslanec Bojko. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, přímo volený politik se dle mého názoru těší mnohem větší podpoře u občanů než funkcionář nanominovaný stranickými sekretariáty nebo vzešlý ze zákulisních dohod. V případě takto zvolených starostů či hejtmanů dostaneme jistotu, že tato volba byla přímým vyjádřením vůle občanů, kteří v dané lokalitě svůj hlas odevzdali, a tak s ní většina voličů bude ztotožněna. Lidé, kteří si přímo zvolí svého starostu či hejtmana budou mít pocit, že jejich hlas má možnost něco ovlivnit.

Neustále slýcháme stesky, které si stěžují na malou občanskou angažovanost. Posílením přímé volby můžeme napomoci tomu, že se občan začne ve větší míře zapojovat a zajímat se o chod věcí veřejných. To může v konečném důsledku vést k daleko větší zainteresovanosti našich občanů a zájmu o veřejné dění, počínaje obcí přes kraje až po celostátní politiku. Chceme-li vtáhnout co nejširší vrstvy do politického dění, musíme jim k tomu dát odpovídající nástroje a poznání, že mají svojí volbou podíl na politickém profilování obecních, krajských či celostátních institucí. A k tomu bezpochyby přímá volba může napomoci. Dalším přínosem je i daleko větší osobní odpovědnost přímo volených zástupců. To může přispět i k daleko větší transparentnosti státní správy a samosprávy, a proto bude mít předložený návrh moji podporu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: K vystoupení paní poslankyně zde eviduji čtyři faktické poznámky. V pořadí paní poslankyně Pekarová, pan předseda Filip, pan poslanec Kupka, pan předseda Stanjura. Prosím paní poslankyni Pekarovou Adamovou.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, víte, já tu debatu sleduji už nějakou chvíli a úplně vidím, jak se míjíme. Dva tábory proti sobě. Ale tady vůbec nezaznívá argumentace na jasné výhrady, které tady zaznívají, tedy i z naší strany, to znamená výhrady vůči tomuto opatření, nebo této novince v naší Ústavě. Prostě jednou je deklarace toho, proč si myslíme, že je to špatně, a druhá je, jak neposlouchám, nevidím kolem, myslím si, že to zvedne účast, myslím si to a to, ale vůbec se tam nereaguje vzájemně na to, co vytýkáme dané změně zákona.

Prosím, začněme to diskutovat právě v této formě, začněme se vzájemně přesvědčovat argumenty, které opravdu reagují jedna strana na druhou. Myslím si, že ta jedna strana tak činí, ale ta druhá, ta předkládající, resp. obhajující ten návrh, ta se nesnaží obhájit proti jasným faktickým argumentům naší strany. Proto bych prosila, abychom tady více již neopakovali stále dokola tytéž argumenty, proč si myslíte, že je to v pořádku a je to třeba zavést, protože to už se tady jenom opakuje neustále dokola a postrádáme tady reakci ze strany obhajovatelů na to, jaké jsou naše výhrady.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následuje faktická poznámka pana předsedy Filipa. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, paní a pánové, já také musím reagovat faktickou poznámkou na to, co tady bylo řečeno, protože ty argumenty byly falešné.

Za prvé, česká Ústava, český ústavní systém, politický režim České republiky, parlamentní demokracie podle článku 5 je založena na svobodné soutěži politických stran. To je první moment. Tak to prosím nezpochybňujme, protože všichni, jak tu sedíme jako poslanci, jsme ústavní činitelé. Byl bych nerad.

Za druhé, nepoužívejme argumenty, které nejsou pravdivé. Není pravda, že by do komunálních voleb se hlásilo méně lidí. Každé čtyři roky vidíme, že počet těch, kteří se hlásí na kandidátní listiny, je vyšší, čili zvyšování zájmu je tady a neprobíhá pouze přes politické strany, probíhá například tím, že se více rozvolnily možnosti, jak to předložit v rámci jednotlivých peticí nebo archů, kdy jsou stavěny kandidátní listiny mimo politické strany. Takže to prosím není argument.

My se musíme vypořádat s tím - a já nejsem proti přímé demokracii, prosazuji dlouhodobě zákon o referendu, který považuji za prvek přímé demokracie, ale pokud jde o volbu starostů, hejtmanů, já mám obavu, a to zcela zásadní - pro KSČM by to bylo výhodné, my máme některé starosty více než dvacet let ve funkcích starostů, protože naše kandidátní listiny dokonce táhnou hodně nahoru, protože jsou to respektovaní lidé v obcích a městech. Tak to je. Ale když bude zvolen starosta přímo a kandidátní listina potom nebude mít - a teď nezáleží na tom, jestli to je KSČM, ČSSD nebo ODS nebo jiné politické strany - a nebude mít -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, čas vypršel.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Omlouvám se. Čili to není argument, který bych mohl uznat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Kupka a jeho faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Martin Kupka: Mě znovu pozlobila teze, kterou jste si pravděpodobně povyměňovali v lavicích SPD, totiž starostové jako funkcionáři navolení stranickými sekretariáty. Opravdu nevím, kde jste na to přišli, že by tímto způsobem byli zvoleni starostové v naprosté většině českých obcí a měst. Já jsem navíc přesvědčen o tom, že urážkou stovek poctivých starostů, kterým lidé věří, odvádíte fakticky medvědí službu tomu, po čem sami voláte, tedy po větší participaci veřejnosti. Já bych byl rád, kdybyste připustili alespoň na okamžik nečekaný fakt, že lidé mohou být se svými starosty i spokojeni. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka pana předsedy Stanjury.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Všimněte si, kolegyně, kolegové, že proti tomuto návrhu zákona vystupují poslanci, zkušení komunální politici, kteří by bezesporu vyhráli přímou volbu starosty. Jenom se podívám doprava, teď se podívejte: v první řadě Martin Kupka, Jana Černochová, Ivan Adamec, Martin Baxa. Ti by to bezesporu vyhráli. Přesto říkají, že jsou proti.

Ale když už tak argumentujete tou volební účastí, tak máme dvě komory Parlamentu České republiky, a přímá volba senátora, nebo (nesroz.), je přímá volba, vybírají si konkrétního člověka ti občané. Kde je ten váš argument o tom, jak ty občany to více zajímá, když si mohou vybrat konkrétního člověka? Porovnejte účast voleb do Poslanecké sněmovny, kolem 60 %, a kolik chodí lidí k senátním volbám. My nejsme přímo voleni, přesto nejvyšší volební účast je ve volbách do Poslanecké sněmovny. Není vám to divné v té vaší argumentaci? No není, protože vaše argumentace je tato - já se omlouvám za parafrázi, ještě nám asi to řeknete desetkrát - vezmu si ten papír a řeknu "já si myslím, že to přinese větší volební účast, a já si myslím, že to bude lepší, a proto s tímto svým návrhem souhlasím". Dobře, to vám neberu, ale my se tady dvě hodiny snažíme klást otázky a argumenty proti, a odpověď je: "Já si myslím, že to přinese větší volební účast, já si myslím, že je to dobře, a proto podpořím svůj návrh." To je normální, my také podporujeme své návrhy. To vám určitě nevyčítám. Co vám vyčítám, je to, že nejste schopni čelit otázkám, odpovídat na ně, případně nás argumenty přesvědčit, že my se mýlíme a vy máte pravdu.

Zeptejte se na Slovensku nebo v Polsku, jak to funguje. My, kteří jsme na těch hranicích seděli a máme družební města, to víme velmi dobře. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Adamec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych tady chtěl znovu zareagovat na to, co už tady padlo minimálně z mé strany.

Já už jsem tady zažil takovýto atak na přímou volbu starostů, primátorů a hejtmanů v minulém volebním období. Tehdy to sem přinesla strana ÚSVIT. Tehdy aspoň měli, řekl bych, tu odvahu, že napsali přímo ten návrh zákona, nikoliv ten ústavní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP