(12.00 hodin)

 

Poslanec Jakub Michálek: Čili já jsem byl osloven, předpokládám, že prostřednictvím pana předsedajícího, paní poslankyní Černochovou, abych vysvětlil, jakým způsobem by to mohlo fungovat. Myslím si, že by to nebylo úplně tak odlišné v rozdělení kompetencí od dnešního vymezení exekutivních kompetencí rady. Když to budu říkat na příkladu hlavního města Prahy, tak jsou exekutivní kompetence, která má Rada hlavního města Prahy, jsou kompetence, které má vyhrazeno Zastupitelstvo hlavního města Prahy. To jsou právě ty otázky strategického řízení, o kterých by se mělo rozhodovat ve sboru, a tam by samozřejmě měla být i kontrolní oprávnění Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Na druhou stranu pokud ustanovíme starostu, který bude nadán exekutivní pravomocí v rámci obce, tak je samozřejmě nutné, aby měl určité vyhrazené kompetence. I dneska má rada vyhrazené kompetence, což je samo o sobě dost zvláštní, protože o radě Ústava vůbec neví, s tou vůbec nepočítá, tak je zvláštní, že si zastupitelstvo nemůže vyhradit určité kompetence té rady. Takže dneska ten problém vyhrazených kompetencí rady vzbuzuje otázky, zda to není protiústavní. Takto by byl starosta, který by měl své exekutivní kompetence, mohl by vyhlašovat výběrová řízení do určitého limitu podle schváleného rozpočtu. Pokud by nebyl schválen rozpočet, tak jistě, paní poslankyně, vzhledem ke své bohaté praxi víte, že se hospodaří podle rozpočtového provizoria. To by bylo úplně stejně, na tom by se vůbec nic nezměnilo. Takže ten systém by byl vlastně v tomto rozdělení kompetencí podobný, ale musel by tam být samozřejmě nějaký systém brzd a protiváh, aby zastupitelstvo mohlo kontrolovat toho starostu, což dneska není, a to vím zase já jakožto člen kontrolního výboru zastupitelstva. Měli jsme přibližně tak postavení a kompetence lampárny. (Slabý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S další faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Němcová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, několik poznámek.

Za prvé se domnívám, že to je taková zvláštní situace, kdy o návrhu ústavního zákona jednáme za situace, kdy vláda je v demisi, a domnívám se, že celé tady to divadlo, které bylo včera, tzn. zákon o zdanění církevních restitucí, nebo ten dnešní projednávaný návrh o přímé volbě starostů souvisí prostě s tím, že probíhá dojednávání vlády, že je potřeba ty potenciální partnery moc nepozlobit, že je potřeba jim tady ukázat dobrou vůli, něco jim pustit, získat čas, a zamázne se to když tak ve druhém nebo třetím čtení, až podle toho, jaká koalice nakonec vznikne. Protože vláda včera přece dala své stanovisko ke zdanění církevních restitucí, že ví, že to je protiústavní, ale stejně to pouští. Dneska dává stanovisko, kde vyjmenovává řadu chyb, a téměř žádná pozitiva, nebo pokud jsem poslouchala dobře, tak vůbec žádná, a stejně to pouští. O ničem jiném to nesvědčí než o tomto alibistickém přístupu a získávání času.

Druhá poznámka. K předkladatelům. Jestliže zde pan navrhovatel Tomio Okamura říká, že měli nějaký průzkum, z toho 65 % dotázaných, tak já chci vědět, kolik byl celkový počet těch, kteří odpověděli. V České republice je plus minut šest tisíc obcí, tak chci vědět, jestli bylo osloveno šest tisíc obcí a z nich odpovědělo dvacet, padesát nebo 5 990, a to už bychom se bavili na asi úplně jiné úrovni.

A třetí poznámka. Poté co jsme pod různými tlaky a dobře myšlenými záměry jako Sněmovna, a já svou vinu v tom cítím, odhlasovali přímou volbu prezidenta, tak už nikdy nebudu postupovat pod žádným podobným tlakem a nedoloženými úmysly, co by to skutečně dobrého přineslo, abych pod tímto tlakem nabourávala jedinou dosud dobře fungující strukturu komunální politiky. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S dalšími faktickými poznámkami jsou přihlášeni poslanci Adamec a Birke. Pan poslanec Adamec má slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já si myslím, že ta vláda tentokrát se zachovala jako vláda v demisi, jako na odchodu, protože stanovisko vlastně tím, že dala neutrální, nedala žádné jako chytrá horákyně, a podle mě je to správně. Já bych ji za to nekáral.

Ale chtěl jsem reagovat na něco jiného. Já tomu rozumím, tady těm výtkám z Prahy. Praha je vůbec specifické město jak co do velikosti, tak možná i do poměrů, ale nedá se to brát jenom podle tady vašich konkrétních nějakých zkušeností, které podle mě mohou i pramenit z nezkušenosti, z novosti působení v komunální politice. A vím, o čem mluvím. Já pak vystoupím ne ve faktické poznámce, ale ve vystoupení, ale musím tady říci jednu věc, která by tady měla zaznít. Tento návrh zákona, ústavního zákona, je jakýsi bianko šek. Je to jenom proklamace, že tady budeme prostě přímo volit starosty a primátory. Hrajeme si s ohněm, dámy a pánové. Fakt si hrajeme s ohněm. Současný systém má opravdu některé nedostatky, já o nich budu hovořit, ale toto je hra s ohněm. Pokud neuvidím konkrétní zákon, který se bude týkat správy našich obcí, tak toto nemůžu nikdy podpořit. Opravdu ne.

A ty statistiky, prosím vás, jsou tak, jak o nich hovořil Zbyněk Stanjura. Největší důvěru občanů mají starostové a primátoři. Ne my, tady. A my o nich budeme rozhodovat tímhle způsobem.

Děkuji za pozornost. (Slabý potlesk z pravé strany.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka pana poslance Birkeho. Prosím.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi jen krátce zareagovat. Víte, já podrobně poslouchám debatu, která tady probíhá. My v žádném případě nemůžeme vůbec nikam dojít v momentě, kdy si tady budeme neustále říkat, že v Praze to nefunguje, v Třebíči to funguje výborně, v Lomnici to je nalomený. Prostě nemůžeme si dávat příklady z jednotlivých měst. To tady budeme do rána. V Náchodě to je skvělý, pane poslanče prostřednictvím vašeho předsedajícího, stejně jako v Trutnově, myslím si. Tam to je výborný.

Nicméně chci říci k svým předřečníkům. Víte, co je nejhorší? Měnit něco, co prostě fakt dobře funguje. Neříkám, že to funguje dokonale, ale funguje to výborně. Máme kontrolní mechanismy, máme kontrolní výbory.

Pane předsedo Michálku, vaším prostřednictvím, víte, předseda kontrolního výboru je tak silný, co si prostě vyjedná s tím starostou nebo v tom zastupitelstvu, no nesmějte se, tak to prostě je. A já mám třeba svého šéfa kontrolního výboru velmi silného. Velmi silného, který i přesto, že v zastupitelstvu má poměrně velkou váhu mých hlasů, ale dává mi fakt hodně zatopit.

Takže zkrátka a dobře, opravdu bych neměnil něco, co fakt jako skvěle funguje, a nepouštěl bych se do něčeho, kde nevidíme na konec a co hlavně na sebe nedokáže navazovat v té struktuře zákonů o obcích. Protože my jsme zrušili okresní úřady s velkou pompou, máme dneska kraje, ale máme jedničky, dvojky, trojky, já vám to tady všem nebudu říkat, všichni to znáte. Ale prostě rušit a měnit něco, co dobře funguje, mi připadá prostě nesmyslné a při veškeré úctě k vládě ještě v době, kdy vláda nemá ani důvěru, mi připadne nesmysl to měnit novelou Ústavy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Nacher. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Já teď nevím, jestli to byla slova Jakuba Michálka nebo někoho, ale už třetí předřečník říkal, že všude to funguje, v Praze to nefunguje. Nevím, co to tady vyvolalo, ale to přece není pravda. Položil bych tedy základní otázku, ať na to odpoví kdokoliv. Jaká by byla přidaná hodnota přímo voleného primátora na tu šestiměsíční krizi toho koaličního vládnutí?. Jaká by byla přidaná hodnota přímo voleného? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další faktické poznámky momentálně nejsou, takže se vracíme k řádně přihlášeným v obecné rozpravě. Na řadě je pan poslanec Jelínek, připraví se paní poslankyně Jarošová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh na zavedení přímé volby starostů a hejtmanů je součástí návrhu SPD na zvýšení politické odpovědnosti politiků k občanům. Cílem je mj. také zvýšit zájem občanů o komunální a krajské volby. V současné době je velmi často výsledek volby hejtmana nebo starosty spíše politickým obchodem než respektováním výsledku voleb. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP