(9.40 hodin)
(pokračuje Schillerová)

O tom, že nejsou kontrolní mechanismy nad správci daně, o tom bych si dovolila vyslovit velmi, velmi velkou pochybnost a prosím nezpochybňujme, nezpochybňujme to, že Finanční správa nebo Celní správa nebo případně další správci daně nakládají s těmito daty s vysokou obezřetností. A znovu opakuji, nevzpomínám si za celou svoji profesní kariéru, a když tak mi osvěžte paměť, že by někdy něco uniklo. Daňová mlčenlivost je naprosto striktní záležitost. Ochrana dat je něco, co je absolutně nad všechny, systémy jsou budovány takovým způsobem, aby nic neuniklo.

Když jsme se tady bavili několikrát o datech, je to velký objem dat, která získává např. Finanční správa ať už z kontrolních hlášení, ať už z evidence tržeb - znovu opakuji, tato data jsou nadstandardně chráněna, přístup k nim má 20 úředníků v této zemi, všichni mají prověrku NBÚ. To je jeden z příkladů, který uvádím. Takže prosím, nezpochybňujme to. Ta ochrana je skutečně velká. Uvědomujeme si, že Finanční správa např. má nadstandardní přístup k datům, využívá je ke své činnosti a musí s nimi takto nakládat.

Pokud vysíláme takovéto signály z úst členů zákonodárného sboru, může to vyvolávat určitou nejistotu. A já skutečně bych byla velmi nerada, protože ať už je to zákonná mlčenlivost, vysoké sankce, ať už je to ochrana IT systému, to všechno funguje tak, jak fungovat má, tzn. aby ta data byla chráněná, nedostala se do nepovolaných rukou. A znovu opakuji, nikdy se to nestalo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, musím ocenit, že je osvěžující, že ministryně po dlouhých letech je schopna reagovat ve Sněmovně na vznesené námitky a že je vedena věcná diskuse. To bych řekl, že je osvěžující. Nicméně si myslím, že potvrdila to, co jsem se snažil celou dobu říci. Nejedná se o čistou transpozici evropských předpisů. Jedná se o transpozici, ve které se státní moc snaží získat vyšší míru kompetencí.

To, co požaduje DAC 5, je pouze výměna informací mezi správními orgány, které ty informace již drží, aby k těmto informacím měli přístup i správci daní - myslí se zejména vněstátní. Myslí se zejména, když Finové tady vyšetřují, co provádí ten a ten, aby se mohli zeptat českého FAÚ: nemáte o něm poznatky o tom, že pere špinavé peníze nebo že má založených 15 účtů v České republice? Asi by se dalo vyložit, že jsou to i vnitrostátní finanční úřady, resp. správci daně, ale nevidím důvod, proč by se neměli ptát FAÚ a proč by se měli ptát dalších subjektů. A to je ten spor, o který podle mého názoru běží, jestli máme říct: každý správce daně má právo se zeptat kteréhokoli z dalších subjektů, nebo každý správce daně má právo zeptat se FAÚ, nad kterým panuje tato vysoká míra kontroly, o které se tady s paní ministryní bavíme. Proto si myslím, že by stálo za to detailní projednání ve výborech. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím. Není žádný návrh na zkrácení či prodloužení. Pan zpravodaj se hlásí.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Já tady reprezentuji skupinu poslanců, kteří mají zájem o zkrácení lhůty na projednání na 30 dní, čili tím pádem bych to dal jako oficiální požadavek, abychom hlasováním rozhodli můj názor a názor kolegy Bendy. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tedy na 30 dnů, aby byla zkrácena lhůta? (Poslanec Rais souhlasí.) Děkuji. Rozpravu k tomuto bodu končím.

Dovolte mi využít čas a přečíst několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Jaroslav Bžoch ve dnech 25. až 26. z důvodu nemoci. Omlouvá se paní poslankyně Olga Richterová mezi 11.00 a 12.10 z důvodu jednání. Omlouvá se pan poslanec Radim Fiala z dopoledního jednání do 12 hodin z pracovních důvodů. Omlouvá se pan místopředseda Tomio Okamura do 13 hodin ze zdravotních důvodů. To je vše.

Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova jak paní ministryně, tak pana zpravodaje. Ne, není zájem. Tak já zkonstatuji, že jsem nezaznamenal, že by zazněl jak návrh na vrácení či zamítnutí. Budeme se tedy zabývat přikázáním výborům. Nejprve rozhodneme o přikázání výboru garančnímu.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím. Já přivolám kolegy z předsálí. Budeme tedy hlasovat.

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 73, přihlášeno je 128 poslanců, pro 115, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. V rámci obecné rozpravy padl návrh ze strany pana poslance Marka Bendy, aby byl návrh přikázán ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru. Ptám se, zda je zde ještě nějaký další návrh na přikázání výboru. Nevidím zde nikoho, budeme tedy hlasovat o návrhu na přikázání ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 74, přihlášeno 128, pro 81, proti 25. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru.

 

Dále zde zazněl požadavek na zkrácení lhůty pro druhé čtení dle § 91 odst. 2 a 3 o 30 dnů, tedy na 30 dnů.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 75, přihlášeno je 128, pro 65, proti 46. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi hlasováními v tomto bodu a já tento bod končím.

 

Dalším bodem je bod číslo

16.
Vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění
/sněmovní tisk 48/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně financí Alena Schillerové, které tímto dávám slovo. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, podruhé. Dovolte mi, abych představila vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Návrh, který vám předkládám, představuje novou komplexní právní úpravu distribuce produktů v sektoru pojišťovnictví a zcela nahrazuje stávající zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Dovolte, abych se zaměřila na ty nejzásadnější body tohoto zákona.

Nejdříve se vyjádřím k transpozičnosti tohoto zákona, protože obsahuje určité prvky národní úpravy. Jedná se o zákon transpoziční, kterým se implementuje evropská směrnice o distribuci pojištění. Návrh zákona však také obsahuje prvky národní úpravy, která reaguje na některé specifické problémy tuzemského pojistného trhu. Těmi jsou zejména poškozování klientů při sjednávání životního pojištění, problém nízké odborné kvalifikace distributorů pojištění a značně omezené dohledové nástroje České národní banky coby příslušného orgánu dohledu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP