(18.00 hodin)

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Asi po půl hodině, co jsem dal přednost, ale udělám to příště znovu. Já jenom po těch vzrušených debatách bych se trošku vrátil k té podstatě, k věcné stránce. Jsem člen mandátového a imunitního výboru, tak řeknu ty důvody, proč já jsem nehlasoval ve výboru a nebudu ani dnes hlasovat.

Já tvrdím, že ten případ je identický jako případ pana docenta Svobody. Identický. Úplně identický. Rozdíl je jediný, že při rozhodování rady hlavního města jsou tam k dispozici tlupy právníků, když to řeknu takhle, odborných poradců, kdežto v obci, v městečku, 5 tisíc obyvatel, asi takový podpůrný aparát není. A ten princip, ten zločin, který měl spáchat pan Růžička, je to, město, kde je 5 tisíc obyvatel, sociálně vyloučená lokalita, asi víme, co to znamená, jaký to má vliv na cenu nemovitostí, roku 2008 se snažil prodat nemovitost. Neúspěšně. Několik záměrů. V roce 2014 vyhlásili záměr, (nesrozumitelné), zveřejnili ho, je to nějaká soutěž, když to řeknu, veřejná nabídka, přihlásil se jediný uchazeč. Nabídl milion. Odsouhlasili. Den poté přišel zastupitel, který je v nějakých politických sporech, a řekl: já dám nabídku milion a tisíc korun. Fajn. Tak podal trestní oznámení, řekli "máte smůlu" a policajti po čase řekli "no ale náš znalec říká, že by to mohlo být milion pět set tisíc, ta cena". No ale ten znalec se tam nepřihlásil, nekoupil si tu nemovitost. Takže pro mě, jaká je cena obvyklá? To je tržní. To, co si řekne ten trh. Takže pro mě je skutečně ten případ absurdní a skutečně nesvědčí, minimálně v tomto případě, o kvalitní práci orgánů činných v trestním řízení v tomto případě.

A ještě dvě poznámky. Co kdo prohlašoval z těch poslanců? Oba postupovali úplně stejně včera na jednání výboru. Řekli: my budeme hlasovat pro svoje vydání. I jeden, i druhý. Pan Růžička to řekl s problémem, protože byl hodně nemocný. Každou chvilku odkašlával. Ani jeden z nich neřekl, že chce, že požaduje svoje vydání. Ani jeden. Úplně stejné. A pokud tedy tady říká, jestli něco se obchoduje, já bych se naivně domníval, že když jsou dvě věci úplně stejné, že k tomu přistupujeme úplně stejně, rozhodujeme. Ale jsem vyveden z omylu jako nováček, protože asi to je to politické rozhodování. Takže pro mě jsou to úplně identické případy a nerozumím tomu postupu ODS - pardon, já se bojím, že mu rozumím, ale zdráhám se tomu věřit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A nyní mám dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Bělobrádek.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já budu při hlasování rozhodovat politicky a to znamená úplně stejně jako v případu pana kolegy Svobody. To znamená, myslím si, že nejsou ty případy identické, ale jsou si v mnoha směrech podobné, a myslím si, že právě u komunálních politiků v tomhle směru bychom měli vyjádřit aspoň tímhle způsobem svoji neochotu kriminalizovat za rozhodnutí kolektivního orgánu. Ono v některých případech, v podstatě i teoreticky by starosta měl podepsat, pokud něco je usnesením, i když on s tím nesouhlasí. A myslím si, že to je jedna z věcí, nad kterou bychom se měli zamyslet, jestli nezměnit i legislativu, která se týká právě zodpovědnosti komunálních politiků.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Snad už naposledy, pane místopředsedo, ale zřejmě si kolega vaším prostřednictvím sedí na uších. Protože já jsem tady řekla, že jsem rozhodnuta hlasovat proti, aby nebyl pan Růžička vydán, to znamená shodně jako u kolegy Svobody. Že jediné, co mi vadí a co by se nemělo stát tradicí a zvyklostí, aby člověk, o kterém tady máme jednat, tak aby tady prostě nebyl. Všechno se dá vyřešit slušně dohodou. Kdyby ráno vstal pan Faltýnek a řekl: pan Růžička bude nemocný, nebude dnes na jednání, přesuňme to na jiný den. A celou tuto debatu jsme si mohli ušetřit.

Mimochodem, Občanská demokratická strana není stranou, která by měla v případě v uvozovkách vydávání poslanců nějaké závazné hlasování. Neměli jsme ho nikdy, nemáme ho ani v tomto případě. To nás liší od vás, od kolegů z ANO. My se skutečně můžeme jako každý jeden poslanec svobodně rozhodnout o tom, jakým způsobem chceme o vydání kolegů hlasovat či ne. Takže tady skutečně zase vy obviňujete mě z něčeho, nebo Občanskou demokratickou stranu, co vůbec tak není. A říkám to tady celou dobu a od začátku. A jediné, co mi nepřijde šťastné, že se v historii této Sněmovny, co já pamatuji, stává poprvé, že tady ten člověk fyzicky není. Fyzicky tady není. Docent Svoboda tady fyzicky přítomen je. A ministr spravedlnosti ANO, to je zvláštní bonus pro to, co tady padalo z úst i vašich kolegů, i našich kolegů, že skutečně se děje něco (upozornění na čas), co není úplně standardní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Třešňák s faktickou ještě.

 

Poslanec Petr Třešňák: Hezký večer, vážení kolegové. My v těchto dvou bodech, v tomto i předchozím, opravdu skoro až absurdně debatujeme nad tímto vydáním a nevydáním dvou poslanců k trestnímu stíhání, na které dopadlo to jejich rozhodnutí, politické rozhodnutí z komunální sféry. Já možná jenom v rychlosti, a využiji té faktické, zareaguji na pana poslance Adamce, když to vždycky tak směřoval i k Pirátům jako těm nezkušeným. Mezi Piráty i zde z poslaneckého klubu je mnoho politiků, kteří s tím mají zkušenosti, a jak zmínil i pan poslanec Luzar, tak skutečně ta podstata našich poslanců, kteří zde mluvili, byla o tom, a zmínil to i pan poslanec Luzar, že je mnoho, řekl bych několik tisíc, komunálních politiků, na které dopadá podobný problém a bohužel nemají to štěstí, že by byli chráněni poslaneckou imunitou.

Pro to, abychom se začali bavit - já kouknu, jaký mám čas - abychom se začali bavit do budoucna věcně a předešli tomu a této šikaně, protože v tomto případě pana poslance Růžičky jde evidentně o šikanu ze strany české justice. Já to neumím jinak nazvat. Ale co na tom vylepšit? Pojďme se tedy bavit, jak můžeme jako zákonodárci například vylepšit zákon o obcích tak, aby nebyl pro ty komunální politiky takto šikanózní. A paradoxně jsme v bodě 39, tak zrovna je to § 39 zákona o obcích, který řeší prodeje obecního majetku a právě tu cenu obvyklou. Takže to by mělo být to gros, byť vím, že nesouvisí přímo s projednávanými body. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní se mi ještě přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, tak přísloví o potrefené huse prostě asi platí. Já jsem tady nejmenoval Piráty. Fakt ne. Tak prosím nepoužívejte to takto na mě.

Já jsem chtěl reagovat na to, co ale říkal pan kolega Třešňák jako poslední, to bylo naprosto správně. My už jsme se tady o to pokoušeli, mám pocit, při minulém volebním období. A já jsem to nazval takové drbání pravou rukou za levým uchem, protože podle mě to funkční není v praxi a varoval jsem starosty, ať se podle tohoto návrhu zákona moc neřídí, respektive té části, která se týkala ceny obvyklé. Jinak cena obvyklá: ano, měl by ji určovat trh. Ale ono to není přímo cena tržní. Cena obvyklá se musí prokázat, že to je ta cena tržní. A to je ten problém. A to nám dělá ty problémy, které tady jsou. A já znovu říkám, není to pro ty dva kolegy tady, je to právě pro ty stovky starostů, stovky, tisíce zastupitelů, které tímto můžeme ochránit, že dáme jasný signál do veřejnosti i do těch státních zástupců, že takto nemají konat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Tím jsme vyčerpali faktické poznámky, také nemám v tuhle chvíli žádné přihlášky do rozpravy a ani nevidím nikoho, že by se mi hlásil z místa. Tak pan poslanec Kupka, z místa.***
Přihlásit/registrovat se do ISP