(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Další faktická poznámka pana poslance Rostislava Vyzuly. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne. Faktická poznámka k panu senátorovi Plačkovi. Týká se to toho, o čem tady mluvil už pan ministr.

Bylo tady řečeno, že lékaři, kteří napíšou recept v listinné podobě, porušují zákon. To je velmi závažná věc! My nechceme, aby byl zákon porušován. Proto jsou tady určitá opatření, která vedou k tomu, že ti lékaři nebudou nějak postihnuti. Jedno je právě ta vyhláška, o které bylo řečeno. Lékař prostě na zadní stranu napíše - z technických důvodů podle § 11 odst. d) - a je z obliga.

A druhá věc je, že v navrhovaném pozměňovacím návrhu teď do zákona o léčivech je i přechodné ustanovení, kdy všechna event. správní řízení přestupková proti tomuto zákonu se pozastavují. Takže lékaři nemusí mít strach, že by porušovali zákon. To je jedna věc.

A druhá věc. Pan senátor Plaček nás tady strašil v tom smyslu, že většina lékařů se systémem nesouhlasí a mají proti tomu výhrady. Dokonce citoval některé příklady. Prosím vás, bylo tady řečeno zcela jasně, to jsou informace ze SÚKLu, že k dnešnímu dni, k 24. lednu, za 24 dní máme 70% úspěšnost elektronických receptů. Když jsme jednali s Dánskem, jak se to vyvíjelo u nich, tak nám řekli, že jim to trvalo deset let, než se dostali na 90% úspěšnost. A my máme za 24 dní 70 %. Já děkuji moc všem lékařům, kteří k tomu přistoupili, nedělají problémy a věří, že to je dobrý systém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec David Kasal s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Já jsem rád, že mi pan kolega Plaček odpověděl. Jestli to je jenom jeden příklad, tak tam to opravdu může být tím připojením. Já jsem sice mluvil o sobě, ale mluvil jsem explicitně o celé chrudimské nemocnici, kde je 90 lékařů a funguje to na všech odděleních bezproblémově. Samozřejmě ty nemocnice mají asi trošku výhodu, že tam je IT oddělení atd. atd., ale z tohohle pohledu systémově to je opravdu zajištěno dobře. Takže nemůžeme zobecňovat z jedné ambulance pro všechny specialisty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní faktická poznámka pana Bohuslava Svobody, připraví se k faktické poznámce pan senátor Plaček. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Ono vlastně v těch technických poznámkách zaznělo už všechno, co bych říkal. Já řeknu jednu jedinou věc. My lékaři jsme tady prezentováni jako nějaká skupina osob, která brzdí elektroniku v této zemi. Já bych chtěl konstatovat, že 90 % nás píše recepty elektronicky. Prostě je píšeme na počítači, ten počítač tam doplní jméno, adresu, datum, všechno ostatní. A když potřebuji ten recept opakovat, tak ho už rovnou vytiskne se vším všudy, i s razítkem.

Problém, proti kterému my protestujeme, je to, že tento elektronický recept nepřináší nic nového. To, co já dělám, budu teď dělat a vyleze mi jiný papír. A já bych chtěl, aby ten papír něco přinášel. Ale on nic jiného nepřináší. A proto mi vadí, že to stálo stovky milionů a je to totéž, jako když já na svém počítači napíšu recept, vytisknu ho a dám ho pacientovi. Já ho nepíšu, píše to ten počítač. Pro nás to není žádný technický problém. Pro nás je problémem to, že to neplní funkce, které to mělo dělat. A to by ta roční doba měla napravit, ty funkce by se tam měly dostat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě než dám slovo panu senátoru Plačkovi také k faktické poznámce, požádám sněmovnu o klid! (Velký hluk v sále, vzápětí dochází ke ztišení.) Kdo diskutuje o něčem jiném, než je novela zákona o léčivech, prosím v předsálí.

Máte slovo, pane senátore, k faktické poznámce.

 

Senátor Vladimír Plaček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za slovo. Já vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu poslanci Vyzulovi. Já jsem prosím nehovořil o žádném čísle, kolik lékařů to odmítá. Já jsem pouze hovořil o tom, v jaké jsou situaci. Opatření se provádějí, ano, ale bohužel pozdě. Probíhají v době, kdy už je zákon účinný.

Hovořím ještě vaším prostřednictvím k panu poslanci Kasalovi. Další ohlasy, prosím, v dalších médiích najdete. Já jsem vybral pouze dva, které mě zaujaly, které říkaly vlastně to nejdůležitější, jakým způsobem ten systém reaguje. A možná pro tuto chvíli asi vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Václav Klaus v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Vážené dámy, vážení pánové, hezké odpoledne. Já se omlouvám, že jsem první nelékař, který tady bude hovořit k tomuto tématu, ale moje dcera, která má maturitní ples teď ve čtvrtek, se hlásí na lékařskou fakultu, takže mě když tak tady nevyžeňte od pultíku. Týká se to samozřejmě nás všech, přesto ale samozřejmě můj pohled bude velice laický. Já vám řeknu tři případy, které se mi touto novinkou toho EET pro lékaře dostalo za poslední dobu.

První příklad. Dětská doktorka, pediatrička, naší Elinky mi říkala - prosím vás, odložte to nebo zrušte to, je to šílené. Dobře.

Druhý příklad. Moje přítelkyně byla u lékaře, profesora kliniky, byla vyšetřena. Poté pan profesor asi třicet minut za pomoci lapiducha a tří sester tiskl elektronický recept a za velice nedůstojného nadávání. Moje přítelkyně odešla nakonec s tím receptem do lékárny a tam jí to nevydali, že to nelze. Horko těžko telefonovala, pak poslali esemeskový recept a ten z nějakého záhadného důvodu prošel. Desítky minut lidi, kteří se věnují pacientům nebo kteří si chtějí vyzvednout léky, byli šikanováni.

A třetí příklad. Píše mi předseda České lékařské komory, která sdružuje všechny lékaře. Píše: Nezodpovědný experiment s povinnými elektronickými recepty uvrhl naše zdravotnictví do chaosu. K poškození pacientů nedošlo pouze díky tomu, že lékaři jsou ochotni vystavovat i nadále recepty klasickým způsobem atd. atd. atd..

Takže tak jako my nelékaři, 99 % populace, asi vnímám tyhle ty vládní novoty - elektronizovat všechno, zase lidem něco nařídit a ono to v jádru nefunguje a vy v terénu si s tím nějak poraďte. Čili já velice podporuji senátní návrh a podpořte ho také. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Klausovi. Nyní dvě faktické poznámky - pan poslanec Jakub Michálek a poté pan poslanec David Kasal. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem na to chtěl navázat, protože jsem měl úplně stejné problémy, jako měli známí mého předřečníka. Opravdu si myslím, že se to nasazení úplně nepovedlo. A chtěl bych vás poprosit všechny, až budeme příště nasazovat - a není to stranická věc, připomeňme si, že ODS má za sebou projekty jako Opencard nebo registr řidičů, takže občas se něco nepovede. (Šum v sále.) Ale pojďme se snažit, aby ten příští projekt, který budeme dělat v oblasti digitalizace, byl opravdu úspěšný a aby se zaváděl postupně a nedocházelo k tomu, k čemu docházelo teď u toho eReceptu. Protože za mnou potom taky chodí doktoři a říkají: proboha zastavte to, protože tím strávíme 20 minut opravdu v té ordinaci, kdy čekáme.

Já si myslím, že to rozhodnutí, které přijal pan ministr zdravotnictví, je správné, že to odložení sankcionování je dostatečné řešení. Ale byl bych rád, abychom nediskreditovali celý proces digitalizace. Protože používání nových technologií tam, kde to má místo a kde je to užitečné a přináší to úspory, je správné. Ale musíme si opravdu vyčíslit, že to ty úspory přináší a že to lidi nebuzeruje. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP