(17.50 hodin)
(pokračuje Adamec)

Když se tady bavíme o regulaci v Evropě, a říkal to pan předseda správně, já jsem si přinesl takový materiál a nejdřív jsem si myslel, že vám ho tady přečtu, ale když jsem se podíval na čas, tak jsem říkal, že nebudu na vás takový přísný, protože ten materiál je poměrně obsáhlý a je tam rozepsáno, jak to funguje v jednotlivých evropských zemích. Není pravda, že všude je absolutní zákaz na svátky. Není to tak. Já vím, že ono se to různě hodí. Kdo je podporovatel tohoto návrhu, tak nám samozřejmě řekne Německo, Británie, Rakousko nebo Slovensko, kdo není, bude říkat úplně jiné země.

Já myslím, že liberalizace prostě přichází. Pokud by se mělo toto regulovat, tak si myslím, že to je úkol odborů, je to úkol organizace práce v těchto marketech. A podle mě pokud do toho budeme zasahovat čím dál častěji, tak se ten trh tak zdeformuje, že nás to pak na závěr velmi nepříjemně překvapí.

Když tady hájíte zaměstnance velkých marketů, proč tady nehájíte zaměstnance těch malých krámů? To je moje otázka. To je nějaká jiná část naší společnosti? To jsou jiní zaměstnanci? Nejsou přece. Ty jsou na tom stejně, ne-li hůř než ti zaměstnanci v marketech, které máme tak rádi. Prostě to tak je. To je realita. A ty tady nikdo nehájí. Ti mohou chodit do práce furt. Tak buď hajme všechny, anebo nikoho.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Adamcovi. Ještě s faktickou poznámkou poslankyně Pekarová Adamová. Poprosím sněmovnu o klid. Už jsem chtěl kolegu Adamce přerušit na chvilku, abych zjednal pořádek, aby nemusel mít tak silný hlas, ale doufám, že teď budete v klidu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já jenom na závěr té vzrušené debaty bych chtěla podpořit tento zákon. Chtěla bych podpořit kolegy z ODS, protože my jako TOP 09 jsme už v minulém volebním období hlasovali proti. Myslím, že argumentů tady zaznělo dostatek. Teď ten závěrečný dotaz je naprosto přesný. Stejně tak se můžeme ptát, proč třeba například takhle nebojujeme za zavírání hospod o svátcích. Také servírky, barmani, kuchaři, ti by určitě by také rádi, kdyby tedy trávili čas s rodinou, a určitě bychom také mohli argumentovat, že to je zbytná záležitost, že to není jako třeba naši lékaři, hasiči a zdravotní sestry, které opravdu potřebujeme dvacet čtyři sedm dá se říci. Takže v tomto směru určitě těch argumentů tady padla celá řada, o kterých si myslím, že jsou rozumné. Je zbytečné další regulaci podporovat. Myslím si, že vždycky, jakmile se otevřou dvířka, tak se pak najdou tací, kteří by chtěli zavést ještě další svátky ještě pro další a další, a za chvilku tady budeme ještě řešit třeba předlohu, která bude řešit zavírání obchodů v neděli atd. (Velký hluk v sále.) To jsou věci, kterým, jak si myslím, je zbytečné nahrávat, a je -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já vás přesto přeruším, pak vám nechám trochu času. Můžete být chvilku v klidu! A kdo diskutujete o něčem jiném, přejít do předsálí! Vážení páni kolegové, tohle je opravdu hrozné! Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji. Já si myslím, že toho tady už zaznělo dostatek, a už jsem stejně chtěla končit. Ale děkuji za to vyjednání klidu.

Proto vás poprosím, dámy a pánové, uvažujme nad tím takto racionálně a pojďme se věnovat důležitějším věcem a nedělat tady nesmyslné regulace. Tudíž tento zákon podpořme do dalšího čtení, protože si myslím, že jak tady zaznělo už mnohokrát, tak tady některé občany vyčleňujeme, děláme z nich jinou sortu lidí a na ostatní zase naopak zapomínáme. Lepší regulace je většinou žádná regulace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Pekarové Adamové. Nyní pan poslanec Jiří Bláha, také k faktické poznámce. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já bych chtěl jenom upřesnit ty věci, které tady naposled zazněly, a chtěl bych říct, že se k tomu opravdu mohu vyjádřit fundovaně. Podnikám v oboru, který řešíme, přesně 28 let a zaměstnávám 200 lidí a zásobuji v současné době zhruba 300 odběratelů.

Situace v den svátků, pokud je, tak je následovná. Dopoledne lidi spí. Jediný den, kdy jdou opravdu od rána nakupovat, je v listopadu před Vánocemi, protože už to berou jako předvánoční nákupy. Jiné svátky berou - máme svátek, do krámu půjdeme, maximálně když bude pršet. Takže většina našich odběratelů běžně funguje tak jako "na svátek nic nechceme". To jenom k tomu vyjádření, že všem stoupají tržby ve svátek. Je to úplně opačně. Svátek je zhruba třetina.

Pokud se pobavíte s obchodními řetězci, opravdu se s nimi pobavíte, tak zjistíte, že na to mají úplně stejný pohled, jenomže jsou v začarovaném kruhu a nemohou z toho utéct, tak v tom jsou. Většina lidí, která v tomto oboru pracuje, má ten názor takový: nechte nás, prosím vás, doma, pokud to půjde. To je zase vyjádření lidí, kteří v těch službách pracují. Protože oni mají ten režim tak neuvěřitelně náročný. Jednou ráno, jednou večer, každá druhá sobota, někdy také pět sobot a nedělí za sebou. Takže takhle to funguje v tom oboru, o kterém tady teď jednáme a nemáme o tom žádné informace. Jenom to, že někde jedna paní povídala. Já v tom oboru pracuji. Takže jenom proto, abyste měli ty informace trošku z druhé strany. A to, že to je paskvil, to už víme celou dobu, kdy tady ten zákon běží. To znamená (upozornění načas), že ano, 200 metrů je oprávněných.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, kdybyste se přihlásil jako zpravodaj, dal bych vám jistě slovo přednostní, ale byla to faktická poznámka, musím postupovat podle jednacího řádu. Ještě faktická poznámka paní poslankyně Gajdůškové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, omlouvám se, že zdržuji, ale byl tady dotaz, proč ne malí obchodníci, proč jenom ti velcí. Jednoduše. Protože ty malé obchody většinově jsou obsluhovány svými majiteli a ti si rozhodnou, jak chtějí, kdežto u těch zaměstnanců velkých obchodů a řetězců, těm je nařízeno a hotovo. Jestli mluvíme o svobodě, tak to musíme vnímat i takto.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. To byla poslední přihláška do rozpravy. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Zástupce předkladatelů? Nemá zájem. Pan zpravodaj? Nemá zájem. Můžeme tedy hlasovat o návrzích, které padly v rozpravě. Protože jsem neřídil celou dobu, prosím zpravodaje, aby mě kontroloval.

V rozpravě padl návrh na zamítnutí návrhu a návrh na vrácení nebyl podán. Nebyl podán návrh ani na zkrácení nebo prodloužení lhůty. Je tomu tak. Takže můžeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Nejdříve vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu na zamítnutí, který padl v rozpravě několikrát, rozhodneme v hlasování číslo 44, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 44 z přítomných 165 pro 102, proti 57. Návrh byl přijat. Návrh byl zamítnut.

 

Tím jsme ukončili bod číslo 9 a můžeme pokračovat dalším návrhem. Podle pořadu - prosím o klid - podle schváleného pořadu schůze je před námi bod číslo 11, kterým je

11.
Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Ivana Adamce a dalších
na vydání zákona, kterým se zrušují zákony č. 112/2016 Sb.,
o elektronické evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů
a č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
/sněmovní tisk 23/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Jsme v prvém čtení a navrhovatelé žádají o postup podle § 90 odst. 3. Upozorňuji tedy, že bychom museli rozhodnout o případném pokračování. Ale ještě než dám slovo zástupci navrhovatelů, kterým je pan poslanec Zbyněk Stanjura - požádám ho tedy, aby zaujal místo u stolku zpravodajů -, konstatuji, že byla doručena jménem poslaneckého klubu ANO listina, ve které je na tento bod vzneseno veto, a těch podpisů je tam více, než zákon o jednacím řádu předpokládá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP