(16.20 hodin)
(pokračuje Janulík)

Dneska je to prostě zabřednuté tam, kde to je, a těžko z toho vybrousit, že? Byl jsem rád, že se pan kolega Němec (správně Adamec) obrátil na svého stranického kolegu, to mě trápí, prostřednictvím pana předsedajícího, na pana Stanjuru. Vždycky když on mluví, tak nesmí být slyšet ani, že by spadl špendlíček, to si tady důrazně vyžaduje, a když mluví někdo jiný, tak se baví, až to hučí. Děkuji. (Slabý potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A nyní tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jestli chce můj předřečník teď hučet, tak může.

Pan poslanec Adamec tady s vámi, pane poslanče, sedí pět let. Jmenuje se Adamec, ne Vaněk. (Veselost v sále. Výkřiky: Němec.) Němec, to je stejně blízko jako Vaněk.

Nicméně pokud tady pan poslanec Janulík vytahuje historii, to, co říká, není pravda. Měli jsme tady daň z příjmů - čtyři sazby. Kdo je zrušil? Pravice. Mluvím o dani z příjmů fyzických osob. Byla to naše vláda, která je razantně snížila a nechala jednu daň, rovnou daň. Měli jsme tady mnohem vyšší daň z příjmu právnické osoby. Byly to naše vlády, které opakovaně tuto daň snižovaly. Tak tady neříkejte, že jsme ještě nikdy nic nesnížili, že o tom pouze mluvíme. Na rozdíl od vás, vaší vlády, která opravdu žádné daně nesnížila. Ale dobře, říkáte, že byla někdy možná větší šance než dneska. To je asi pravda. Ale dneska tu šanci máte taky. Můžete daň zrušit s námi.

A pro všechny zastánce této daně mám jednoduchý dotaz. Vysvětlete daňovým poplatníkům, za co tuto daň platí. Za co? U ostatních daní nějaký argument najdete. Daň z příjmu, spotřebu, nepřímých daní, daň z nemovitosti, když se vám obec stará o ulici, svítí, uklízí. Ale u této daně - za co tu daň poplatník platí? To si položme otázku. A odpovězte vy, kteří jste proti zrušení této daně, za co si občan ta 4 % platí kromě toho, že platí nějaký poplatek na katastru. Tomu rozumím, že za administrativu něco zaplatí, aby to někdo zapsal do pozemkových knih. (Předsedající upozorňuje na čas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní tady mám nějaké omluvy. Paní poslankyně Dražilová se nám omlouvá dnes i zítra ze zdravotních důvodů, pan poslanec Výborný se nám omlouvá od šesti hodin z pracovních důvodů.

Nyní tady mám k faktické poznámce přihlášeného pana poslance Adamce. Nicméně si dovolím upozornit, že potom jste hned v obecné. (Ne.) Nejste.

 

Poslanec Ivan Adamec: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, to je nějaký omyl. Neposunula se obrazovka. Já jsem jenom chtěl kolegovi Janulíkovi říct, že se na něj nezlobím, že mi říká Němec, já jsem sice z česko-německého pohraničí, teď z česko-polského pohraničí, já to snesu. Občas mi říkají Trautenberk, tak jsem na to zvyklý, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. Můžete mi klidně říkat Pepo. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Mám tady další omluvu, tentokrát od paní poslankyně Liškové (?), a to od 23. do 26. 1. z důvodu nemoci.

A nyní se tedy dostaneme k přednostnímu slovu pana poslance Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi několik stručných úvah, především reakci na diskusi, která tady proběhla, i na argumenty, které padly. Přiznám se, že mě tolik netrápí otázka, za co občan daň platí. Univerzální odpověď na všechny druhy daní - za veřejné služby, které konzumuje. Úplně stejnou otázku můžu položit u nepřímých daní, zejména u DPH. Proč platím DPH za to, že jsem si koupil rohlík. Prostě financuji veřejné služby, které konzumuji. To je to stejné.

Upřímně řečeno netrápí mě ani otázka v onom porovnání, jestli se má platit daň z převodu nemovitostí, anebo daň z nabytí nemovitostí. Někdo v tom spatřuje velký rozdíl. Pokud by to byl konflikt pouze jenom v této technice, zda daň platí ten, kdo prodává, nebo ten, kdo nabývá, tak se přiznám, a někteří z vás to o mně vědí, že já v takovém případě fandím tomu, aby povinnost odvodu uvalena na toho, kdo to nabývá, neboť si ze své praxe pamatuji mnoho srdceryvných příkladů, kdy někdo nabyl nemovitost, povinnost byla na prodávajícím, ten ji nesplnil, a protože tam byla povinnost vzájemného ručení, tak ten nešťastník pak o tu nemovitost přišel, protože na něj padla povinnost za neplátce, který mezitím prošustroval peníze, které za tu nemovitost získal, zaplatit. Bylo to tak v zákoně a nebylo v silách vůbec nikoho tyhle srdceryvné příklady změnit, zatímco když je povinnost uvalena na toho, kdo tu daň (nemovitost) nabývá, tak odpadá vzájemné ručení, to už tam teď není, předtím tam bylo. V tom vidím poměrně velkou výhodu. Na cenu nemovitosti to samozřejmě žádný vliv nemá, protože je lhostejné, zda odvodovou povinnost má prodávající, nebo nabývající, prostě 4 % se promítnou do ceny a někdo to zaplatit musí. Z tohoto hlediska prosím, abychom nepranýřovali změnu nabytí nemovitosti a převodu nemovitosti, protože jsem přesvědčen, že je to lepší, pro daňového poplatníka komfortnější i za předpokladu, že daň je vůbec uvalena.

Také souhlasím s tím, že je velmi obtížné vyčíslit personální náročnost správy daně z nemovitostí. Na žádném berňáku v republice nenajdete úředníka, který by měl na starosti jenom daň z nabytí nemovitosti. Tam jsou lidé, kteří se věnují majetkovým daním. Jak známo, máme daně přímé, nepřímé a majetkové. Ti spravují v tomto případě daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí. A dá se celkem snadno odhadnout personální náročnost správy daně z nemovitostí, neboť v daném roce objem nemovitostí je předpokládatelný a spočitatelný. Už hůře se odhaduje správa daně z nabytí nemovitostí, protože jak rychlý a pružný v tom místě zrovna v tu chvíli bude trh s nemovitostmi, se odhaduje mnohem hůř než skutečnost, kolik tam nemovitostí je.

Hele, mně nevadí, když se bavíte, ale když se bavíte přede mnou, tak se s tím fakt nedá nic dělat. (K poslancům J. Volnému, Miholovi a Faltýnkovi.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím poslance, aby byli v klidu.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pojďte to říct do mikrofonu všem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nebo šli případně jednat ven.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Takže souhlasím s tím, že když daň zrušíme, personální náročnost nějak klesne, ale jsem přesvědčen, že neexistuje nikdo, kdo by byl schopen kvalifikovaně říct o kolik. Určitě to bude znamenat nějaké snížení nákladů správy daně, ale nechtěl bych být v kůži toho, kdo by to měl vyčíslit.

Rovněž mě netrápí, a nepokládám to za argument, skutečnost, že to platíme z již jednou zdaněných peněz. Takových daní, prosím pěkně, uvědomme si, platíme spoustu. Všechny nepřímé daně platíme z již zdaněných peněz. Všechny majetkové daně platíme z již zdaněných peněz. Kdybychom řekli, že daně z dividend, za které tady oprávněně pranýřujeme bývalého ministra financí, dnes premiéra, protože je obchází, platíme z již zdaněných peněz. Daní, které platíme z již zdaněných peněz, je, prosím pěkně, většina než ty, které platíme jenom jednou z nezdaněných peněz. I to si uvědomme. Neříkám, že je to dobře nebo špatně, já to prostě jenom pojmenovávám a polemizuji s tím, jaké argumenty užívat nebo neužívat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP