(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A děkuji za dodržení času. Nyní mám pana poslance Plzáka s faktickou.

 

Poslanec Pavel Plzák: Dobré poledne. Zapojím se do diskuse spíše otázkou a spíše na pana ministra, protože o této problematice tolik nevím, právník nejsem. Ale mě zajímá konkrétní věc. Pronajímatel pronajme nájemci nějaký byt. On si tam zaeviduje trvalé bydliště, nájemní smlouva skončí. Byt si pronajme další pronajímatel (?), trvá tam to trvalé bydliště toho předchozího pronajímatele (?)? Vždyť to přece není logické. Opravdu potom pokud dojde k nějakému exekučnímu řízení, tak tam opravdu do toho bytu budou chodit exekutoři. A mně to nepřipadá normální. Mám takový dojem, že jedna moje, dá se říct známá musela soudně nechat zrušit svému synovi, který se potýkal s dluhy, trvalé bydliště ve svém bytě. Že to snad musel dokonce učinit soud, aby se zbavila exekutorů. Jestli mi to můžete zodpovědět, budu rád.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tuto chvíli nemám další. Pan ministr se ještě hlásí s faktickou?

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chci reagovat na pana poslance Stanjuru. To jste si měli rozmyslet, když jste přijímali občanský zákoník, který je váš. Tam je totiž řečeno, s čím musí nebo nemusí souhlasit vlastník, pokud jde o to, kdo užívá ten byt. A pokud je to špatně, tak se o tom bavme, ale bavme se o tom v tom občanském zákoníku. Já prostě odmítám, abychom tady vytvářeli stav, kdy někomu z hlediska občanského zákoníku, a tedy z hlediska práva, umožňujeme, aby někde bydlel, a zároveň mu neumožňujeme, aby si to jako řádný občan nahlásil na úřadech, že to je to místo, kde bydlí a kde ho ty úřady najdou. To je celé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Munzar opět s faktickou.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Pane ministře, nezlobte se na mě, ale vy tady směšujete dvě věci. Jedna věc je nájemní smlouva a druhá věc je přihlášení k trvalému pobytu. Samozřejmě vlastník může souhlasit tím, že podepíše s někým nájemní smlouvu, že mu ten svůj byt půjčuje. Ale měl by také souhlasit s tím, pokud ten nájemník si tam jde nahlásit například členy své rodiny. Měla by to být skutečně, jak jsem tady řekl poprvé, základní slušnost zeptat se vlastníka nemovitosti, jestli si tam můžu já nebo někoho jiného přihlásit k trvalému pobytu. A to řeší náš návrh zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Poprosím rovnou pana ministra.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Já už to nebudu protahovat, já vám jenom ten § 2272 občanského zákoníku, vašeho občanského zákoníku, přečtu: "Nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoliv. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli. Pronajímatel má právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo další případy zvláštního zřetele hodné. Má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu." Trochu jsem to zkrátil, tohle je to podstatné z toho pravidla. A pravidlo o tom, kdo se může hlásit a co k tomu potřebuje ukázat, zcela odpovídá tomuto pravidlu občanského zákoníku. Pokud se vám to pravidlo občanského zákoníku nelíbí, pojďme se bavit o tom, že ho změníme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní opět s faktickou pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nevím, čí je občanský zákoník. Já jsem myslel, že platí pro všechny. Říkáte náš, váš. A pak vždycky řeknete: to my ne, to ti socani v naší vládě, kdybych mluvil o jiných zákonech. To, co říkáte, klidně můžete navrhnout. My jsme připraveni o tom jednat a mluvit. My jsme navrhli něco jiného. Já si pamatuji, když jste přišel do funkce, kolik jste měl prohlášení o tom, jak změníte občanský zákoník. Tak nám můžete říct, co se vám za ty tři roky povedlo, co jste prosadil, s kolika návrhy k diskusi s opozicí jste přišel. Ta množina není příliš vysoká, myslím, že je dokonce prázdná, alespoň co se týče té debaty s opozicí.

Ale vy tady opravdu zaměňujete pojmy. My se snažíme řešit problém, když to někdo zneužívá. A vy říkáte, že slušný občan se nemůže přihlásit, kde bydlí. Ale to se vůbec netýká slušných občanů, ti to nezneužívají. Takže já vím, že to je oblíbená politická metoda v debatě tu argumentaci dát ad absurdum a ukázat a podpořit svůj návrh. Ale v tomto případě to skutečně neplatí. Slušní občané to nedělají, nemají s tím problém, nic. Pokud přijmeme tento návrh zákona, tak slušným občanům se nic nestane, bude pro ně platit všechno, jako platilo doposud.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dovolte mi zareagovat na pana ministra spravedlnosti. Pane ministře, já se se vší vážností ohrazuji proti vašemu označení váš občanský zákoník a vašemu občanskému zákoníku. To je zákon České republiky, tudíž je nás všech. Hlásíte-li se k jinému státu, například k Ruské federaci či k jakémukoliv jinému útvaru, tak to nahlaste, a pak říkejte váš zákon. Do té doby je to náš zákon.

A propos, když už tady stojím a vidím, že dnes nejste hlasově indisponován, nemohl byste se nám konečně vyjádřit k větě vašeho předsedy vlády, že žijeme v zemi, kde je možné objednat si trestní stíhání? (Předsedající: Prosím k věci.) To nám stále dlužíte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a budeme pokračovat v rozpravě. Přihlášen je pan poslanec Veselý.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, já se vrátím k té věci samé. Musím říct, že kolegům z mého klubu, tedy z klubu ČSSD, jsem doporučil, abychom zákon podpořili k propuštění, jak říkal Pavel Blažek, do druhého čtení, nebo aby překonal první čtení. Důvod je jednoduchý.

My sdílíme, nebo já sdílím obavy a důvody, pro které byl návrh zákona předložen. To znamená, že tady podle mého názoru je nepřiměřená zátěž, a opravdu s tím souhlasím, pro vlastníky bytů a bytových jednotek a je třeba je aspoň částečně té zátěže zbavit. Budu dokonce ještě radikálnější a zkusím dát předkladatelům ke zvážení, zda místo pojmu příbuzný, ten užívám v situacích, kdy není třeba žádat souhlas vlastníka, nepoužít výraz osoba blízká, je to podle § 22 nového občanského zákoníku. Protože ten pojem příbuzný může být velmi široký.

Vyjádřím se teď k tomu, co tady říkal pan ministr, respektive ke stanovisku vlády. Já s tím stanoviskem nesouhlasím. Přehlásit někoho z trvalého pobytu v místě bydliště na ohlašovnu úplně jednoduché není. Já jsem to prakticky dělal a není to fakt jednoduchá věc. Musíte toho spoustu doložit a tak jednoduché to není. To je i odpověď na dotaz Pavla Plzáka. Skutečně když někdo opustí byt, neznamená, že mu tam zaniká trvalé bydliště. Je to složitější proces. Musíme dokládat jako spoluvlastníci nebo vlastníci, že tam skutečně nebydlí. Ideálně nějaké svědecké výpovědi v papírové podobě a podobně. Nicméně, a tam bych se stanoviskem vlády souhlasil, opravdu přihlašování osob na ohlašovny je nepřiměřená zátěž. Nicméně to podle mě tento návrh nezhoršuje a měli bychom se tomu věnovat jiným způsobem a jinak. Skutečně souhlasím s tím, že obce a města, které mají na ohlašovně stovky a někdy i tisíce občanů, to řeší jako velký problém, ale tento návrh to podle mého názoru nezhoršuje.

Takže doporučuji postoupit do dalšího čtení, zvážit případně novelu, zda nekonkretizovat osoby příbuzné, protože osoby příbuzné jsou velmi široký pojem. Jsou tam tetičky, strýčkové, bratranci, švagrové a někdy to může být opravdu nekonečný počet lidí, který by vlastně ten návrh devalvoval. A pokud jde o problém ohlašoven nebo městských úřadů a obecních úřadů jako ohlašoven, to řešit ještě jiným způsobem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A nyní je přihlášen do rozpravy pan poslanec Kubík. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP