(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já děkuji panu poslanci Valentovi a mám tady jednu přihlášku a jednu faktickou poznámku. Takže poprosím pana poslance Pavla Bělobrádka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych reagoval na pana poslance Klause, vaším prostřednictvím, a možná by bylo dobré, aby i on reagoval potom vaším prostřednictvím na mne, protože tak neučinil.

Tato informace, kterou tady tvrdí, je na základě nesmyslného blogu pana Macha - který už europoslancem není mimochodem. Je to lehce prokazatelné, že to není pravda. Z těch europoslanců, kteří hlasovali tak, jak tvrdíte, to byli pouze dva poslanci zvolení za TOP 09, nikoliv všichni ti, které tady označil. To znamená, bylo to na základě nesmyslného blogu, není to pravda, lze to dohledat z veřejně dostupných zdrojů, ze záznamu hlasování. Pouze Stanislav Polčák a Luděk Niedermayer hlasovali pro. Ostatní pro nehlasovali. A nemusíte se omlouvat mně - jak se koukám, tady ani nejste -, ale omluvte se těm ostatním, protože to prostě není pravda.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci. Žádnou další faktickou nemáme, takže poprosím paní poslankyni Helenu Langšádlovou s řádnou přihláškou, připraví se pan poslanec Skopeček. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobré odpoledne ještě jednou, vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Nemá v tuto chvíli asi valného smyslu si znovu vysvětlovat, o čem Dublin je, o čem není. Opravdu jsou tam mnohá opatření na urychlení procesu azylových řízení, opravdu z toho nevyplývá, že země musí poskytovat azyl, atd. Určitě bude ještě prostor pro věcnou diskuzi i na výboru.

Nicméně strana TOP 09 nesouhlasí s Dublinem právě proto, a již to tady bylo mnohokrát řečeno, že Dublin obsahuje přerozdělovací mechanismus a ukázalo se, že přerozdělovací mechanismus z mnoha důvodů není funkční. A co nám na tom návrhu nejvíc vadí, je opravdu otázka toho, že to rozděluje Evropskou unii a je to pro budoucí vývoj velmi nebezpečné. Já vnímám opravdu selhání minulé vlády, jehož i někteří současní představitelé vlády byli účastni, že se jim nepodařilo vyjednat jinou alternativu. Protože my potřebujeme dublinské nařízení, pokud chceme, aby byl Schengen. Takže rozhodně odmítáme Dublin IV, ale hledejme prosím jiné řešení. Protože fakt je ten, že jsme součástí Schengenu a že to má pro nás velký význam, a to z několika důvodů. Pro nás je zásadní, aby předseda vlády a vláda přijali taková opatření a přišli s takovými návrhy, které budou i pro ostatní evropské partnery přijatelné. Protože dneska je zátěží Řecko a Itálie a příště to může být třeba Bulharsko nebo Polsko. To totiž nejde jenom o nějakou migraci z Afriky. My můžeme mít jiné problémy v dohledné době a musíme mít nastavený systém, ale ten systém nemůže být, jsem přesvědčena, přerozdělování.

Také jsem ale přesvědčena, že Evropa do řešení otázek migrace musí dát víc peněz, že musíme více stabilizovat prostředí v okolí, a musí to být naší prioritou. Nedovedu si představit, jak jednou budeme zodpovídat těm, kteří přijdou za námi, a našim dětem, že jsme v době řešení tohoto problému stavěli po Evropě rozhledny a golfová hřiště a nevyřešili otázku migrace.

Takže ano, řešení je mimo Evropu. Proto je potřeba také to, aby náš premiér naléhal na své kolegy, aby splnili své závazky ve vztahu k Svěřeneckého fondu pro Afriku, např. je potřeba nabídnout těm zemím, které budou i do budoucna třeba zatíženy migrací, aby zvládaly vyřizování azylových řízení a aby měly dostatečnou podporu. Není ale možné, abychom to řešili přerozdělovacím mechanismem. Tím cílem musí být řešit migraci mimo území Evropy.

A jenom proč je důležité pro nás, aby nějaký dublinský systém byl. Pokud nebude dublinský systém, tak spadne i schengenský systém. My jsme země, pro kterou by to mělo dalekosáhlé ekonomické dopady. My jsme země, která je výrazně závislá na exportu. A pokud spadne zkrátka dublinský systém, tak bude neudržitelný schengenský systém. Jsem zvědavá, jak byste vašim voličům pak vysvětlovali, že přišli o pracovní místa, protože pro nás by to znamenalo mimořádný ekonomický úpadek a opravdu výrazný nárůst nezaměstnanosti.

A pak samozřejmě ta situace, kterou dneska řešíme, má ještě jeden politický rozměr. A kolegové z SPD mi ho připomněli. Je to o tom, že my se tady dneska přeme o Dublin, přeme se i se svými evropskými partnery. Víte, a ono platí, že čím bude slabší, rozhádanější Evropská unie, rozhádanější evropské státy mezi sebou, tak tím bude silnější vliv Ruska, a to zejména u nás. Mě o tom přesvědčila ještě jedna věc. Když jsem byla dneska u východu z Malostranské ulice, tak k vám, kolegové, přicházela ruská televize. A já musím přiznat, že mě to jenom utvrzuje, že to, že se tato diskuze odehrává právě dneska, je právě proto, že máme před prezidentskými volbami, právě proto, že se tady hraje o to, jestli budeme prozápadní, prozápadně orientovanou zemí, anebo se dostaneme pod vliv Ruska. A to už vůbec nechci připouštět to, o čem se hovoří, že se tady mohou odehrát ještě nějaké výbuchy, které bude organizovat ten váš východní partner. A to bych si opravdu nepřála.

Chtěla bych říct, že máme velké štěstí, byť se nám to někdy možná nezdá. Žijeme na evropském kontinentu a každý z nás, kdo navštívil země v Asii, v Africe, tak ví, že máme velké štěstí, byť nejsme dokonalou společností. Žijeme totiž v nejbohatší části světa, žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí na světě a žijeme na kontinentě, na kterém je téměř 70 let mír. Možná vám to přijde jako samozřejmost. Mně to jako samozřejmost nepřijde a jsem přesvědčena, že si toho musíme vážit a že nemáme rozbíjet to, co je a co nefunguje dokonale, ale to, co zajišťuje ten mír a prosperitu na evropském kontinentu už po dlouhá desetiletí. Protože to není nějaká Evropská unie, někde v Bruselu nějací úředníci. To jsme i my, protože i my jsme součástí Evropské unie.

A nakonec si dovolím jednu možná osobní poznámku. V souvislosti s migrací se velmi často hovoří o hodnotách, obhajobě hodnot, dokonce o modlitbách. A modlitby jsou určitě potřeba. Ale já bych vás chtěla ujistit o jedné věci. Česká republika je součástí evropského kulturního prostoru a evropský kulturní prostor vyrostl v křesťanství a já bych vás chtěla ujistit o jedné věci ještě jednou, že nenávist a strach, který šíříte, je v rozporu s tím křesťanstvím, ke kterému já se hlásím. Protože křesťanské hodnoty vyrůstaly z kultury, která je založena na lásce a milosrdenství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já děkuji paní poslankyni Langšádlové. Poprosím pana poslance Jana Skopečka, připraví se pan poslanec Jaroslav Bžoch. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Hezké odpoledne. Já jsem velmi rád, že dneska to téma tady takto probíráme. Byť bezesporu na výboru pro evropské záležitosti to budeme dělat častěji, tak si myslím, že to téma patří i sem na plénum, protože jednak považuji migrační krizi spolu s rozpadem tradičních hodnot za jednu z nejvážnějších hrozeb pro evropskou civilizaci, a za druhé je to prostor pro to dát našemu premiérovi a naší vládě opravdu silný mandát pro to, aby hájili v Evropě naše zájmy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP