(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího upozornit kolegy z SPD, že dnes o Dublinu IV píšou všechna velká média v České republice, takže si skutečně nemyslím, že vaše teze "média mlčí" je pravdivá - iDNES.cz, novinky.cz napsaly o tom články.

A druhá věc. Myslím, že by prospělo kultuře tohoto jednání, kdyby váš klub nepostupoval stylem "sice už bylo všechno řečeno, ale ještě to neřekli všichni". Děkuji. (Potlesk a smích poslanců z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou pan poslanec Lubomír Volný, elektronicky přihlášený, po něm pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji za slovo. Já bych chtěl svému předřečníkovi prostřednictvím pana předsedajícího říct, že jsme to nebyli my, kdo tady přesně tohle heslo plnil posledních několik zasedání této Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Poslanec Radim Fiala, faktická poznámka.

 

Poslanec Radim Fiala: Já taky fakticky prostřednictvím pana předsedajícího k panu Ferjenčíkovi. Pane kolego, nezlobte se, ale dovolte, aby každý poslanec, který byl zvolen ve volbách, mohl říct svobodně svůj politický názor, a neříkejte mu, jestli to má říkat, nebo nemá říkat. Je to na úvaze každého poslance této Poslanecké sněmovny, aby mohl vystoupit, pokud je to zrovna možné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní se vracíme k přihlášeným k obecné rozpravě. Pan poslanec Španěl, po něm vystoupí pan poslanec Schwarzenberg. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Vážené dámy, vážení pánové, jsem si vědom, že jsem jedním z posledních vystupujících jménem hnutí SPD. Ano, všechno již tady bylo řečeno mými kolegy. Přesto bych chtěl svou řeč pojat jako takové malé opakování pro všechny, kteří si opravdu myslí, že Evropská unie je reformovatelná.

Návrhem směrnice Dublin IV se bruselská administrativa definitivně odkopala. V plné nahotě ukázala svou arogantní politiku vůči členským státům EU, obzvláště pak těm malým, tzv. východním. Kvóty na přerozdělování islámských migrantů se nedaří uplatnit, neboť jsou hloupé a nefunkční. Nevadí, říkají byrokraté z Bruselu, když to nejde silou, půjde to větší silou.

Dámy a pánové, pokud vzdáme schválení oné směrnice bez boje, bude to tečka za suverenitou naší země a jakási samozvaná bruselská komise nám sem přidělí tolik migrantů, kolik uzná za vhodné. To, že nám budou hrozit reálně vysoké pokuty, a to v řádech milionů korun za každého jednotlivě odmítnutého migranta, je jen třešničkou na dortu politiky doslova, odpusťte mi to slovo, šílenců z Bruselu. Islám je reálná hrozba a my v SPD odmítáme jakékoli multikulturní pokusy na našem mírumilovném obyvatelstvu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Slovo má pan poslanec Schwarzenberg, po něm vystoupí pan poslanec Bauer.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, poté, co se tady každý otíral o Evropskou unii - a my jsme jejími členy a po pravdě řečeno, podíváme-li se na pozoruhodný blahobyt naší země, tak si musíme přiznat, že ze 70 % vděčíme členství v Evropské unii, že jsme se dopracovali do stavu dnešní České republiky, co se týká hospodářského úspěchu a také do jisté míry fungování našich demokratických institucí. Nicméně patří k českému folklóru, že každý musí na Evropskou unii nadávat. Přičemž bychom se měli více snažit najít politické řešení pro politické problémy.

Já jsem zcela názoru, že kvóty byrokraticky nařízené jsou nesmírná blbost a základní politický omyl Evropské unie. Bohužel se v tom tzv. Dublinu IV zase tento postoj opakuje. To neznamená ale, že bychom se měli nebo máme reálnou možnost se odklonit od Evropské unie, protože bychom se zničili sami, celé naše hospodářství. To si musíme taky uvědomit. Je na čase, abychom začali vážně a seriózně jednat. Nechovat se jako malé dítě na nočníčku, které řve na maminku "ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, nechci udělat!", nýbrž jednat politicky.

My se chováme poněkud směšně, dámy a pánové. A když například, je mi líto, ale bývalý ministr vnitra prohlásí "žádný uprchlík nepřekročí české hranice do voleb" - co to znamená? Že po volbách se bude všechno měnit? Nebo to bylo čistě jenom populistické prohlášení? A bohužel celá debata o uprchlících - jak známo, na rozdíl od našich sousedních zemí sotva nějakého máme - se nese v tomto poněkud populistickém duchu.

Je nejvyšší čas, aby jakákoli vláda nám bude v příštích letech vládnout, konečně začala seriózně a politicky jednat. Ne vykřikovat, aby vyhověla doma voličům, "teď máme ty volby konečně za sebou!", nýbrž aby byla brána jako seriózní partner Bruselu, což toho času nemůžeme ji bránit po těch prohlášeních, co děláme.

Měli bychom si brát příklad ve Slovácích. Bratři Slováci jsou politicky rozumnější než my, a jak známo, ve vší tichosti pustili myslím 1 200 nebo co uprchlíků na Slovensko, nikdo je tam ani nezaznamenal a vyhnuli se všem potížím s Evropskou unií. My ovšem se musíme předvádět.

Je nejvyšší čas, aby se ministr zahraničí a premiér zamyslel nad tím, co je životní zájem České republiky. Jestli je to otázka, jestli tisíc uprchlíků sem, nebo tam, nebo naše funkce v Evropské unii, naše působení v Evropské unii, naše postavení a respekt našimi sousedy. Přičemž tady zbytečně strašíme. Kdokoli má chuť, může se podívat do vedlejšího Rakouska, kde, jak známo, mají několik deset tisíc a sto tisíc uprchlíků. Rozdělili je a nemají velké potíže. Samozřejmě se nalhává sem a tam. Ale když se podíváte do pohraničních měst, jako Mistelbach nebo Horn nebo Schrems nebo kdekoli, uvidíte, jak v každém městečku je dvacet třicet umístěno, zdejší charitativní spolky, farář a jiní se o ně starají, děti jdou do školy a je klídek. My tady vyvádíme, jako kdyby byli Turci před Novými Zámky před 500 lety.

Prosím, abychom konečně začali o těchto problémech věcně mluvit. A uvědomit si, že jsme členy Evropské unie. A marná sláva, když jsme jejími členy a také nepodstatné částky od nich čerpáme, se musíme taky řídit pravidly tohoto spolku, která jsme přijali. Nemůžeme vstoupit do spolku, říct, že přijímáme pravidla, a pak se na ně vykašlat. To není seriózní postup. Já bych rád, kdyby konečně česká zahraniční politika i evropská politika se stala seriózní, ne populistická.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je zde přihlášen pan poslanec Dolejš, pan poslanec Fiala, paní poslankyně Nevludová, v tomto pořadí, s faktickými poznámkami. Prosím pana poslance Dolejše. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP