(9.30 hodin)
(pokračuje Benešík)

Pro mě je to zásadní záležitost. Jenom abyste věděli, že nemluvím do větru a že si tady nehoním body, tak my jsme toto probrali ještě ve starém složení na výboru 22. září 2017. Zpravodajem tohoto materiálu jsem byl já, tedy Ondřej Benešík, a mimo jiné jsme přijali tato usnesení: důrazně však odmítá návrh Komise na zavedení tzv. korekčního přidělovacího mechanismu a na něj navázaného finančního příspěvku solidarity, jež považuje za rozporný se zásadou subsidiarity ve smyslu atd., atd.

A další část usnesení, jenom abyste věděli, že jsme to nepodceňovali: s odkazem na výše uvedené vyzývá vládu České republiky, aby při projednávání reformy Dublinského nařízení na úrovni EU usilovala o vypuštění korekčního přidělovacího mechanismu z textu návrhu a v krajním případě blokovala jeho celkové přijetí.

Takže úvahy o tom, že jsme vítači, že vláda nic neřeší, že nic nedělala, nejsou prostě pravdivé. Není to tak, a myslím si, že k těmto usnesením, k těmto záměrům, alespoň tak jsem to já pochopil po zasedání našeho výboru s novým premiérem Andrejem Babišem, ten se k tomuto plně přihlásil a toto hájil. Takže já si myslím, že tady v této Sněmovně se shodneme. Jenom vás prosím o to, abychom tento bod odhlasovali jako první až na pátek, kdy zasedne výbor, na který máte přístup a na který na rozdíl od pléna Sněmovny mohou přijít i odborníci. Prosím vás o uvažování podle zdravého selského rozumu. Děkuji vám. (Potlesk z řad poslanců KDU-ČSL, TOP 09).

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Dámy a pánové, já si myslím, že je velmi důležité to probrat na výboru pro evropské záležitosti, o tom nepochybuji. Nicméně ten výbor proběhl, já si myslím, že to bylo někdy 13., 14. prosince. V ten den odjížděl pan premiér Babiš do Bruselu na jednání. A my jsme chtěli, aby už v ten den byl tímto usnesením vybaven. Někteří naši poslanci na tom výboru už navrhovali jistá usnesení, samozřejmě všechna byla zamítnuta. Já chápu, že mohla být zamítnuta, protože byla nevhodně formulována a protože cokoliv. Ale ten výbor se k žádnému novému usnesení neměl. Prostě ten výbor pana premiéra Babiše nevybavil žádným usnesením tak, aby věděl, jaký je názor toho výboru, jaký je názor našich poslanců na Dublin VI. Takže já chápu pana Benešíka, ale já tomu příliš nevěřím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Upozorňuji kolegy, že se nenacházíme v rozpravě, takže mám tady nějakou faktickou poznámku, které nemohu vyhovět. (K nejmenovanému poslanci.) To nebylo na vás, pane kolego, vy už jste k pořadu vystoupil, vidím, že byste měl jiný, další návrh k pořadu schůze. Opakuji, nejedná se o rozpravu.

Potom vím, že se mi z místa hlásil pan poslanec Schwarzenberg, jenom se chci ujistit, jestli to bylo k pořadu schůze. (Reakce mimo mikrofon.) Platí vaše přihláška k pořadu schůze? Ano. Takže pan poslanec Schwarzenberg. Poté s přednostním právem pan předseda Bělobrádek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, bylo zde řečeno, že máme nejenom pana Babiše jako problém, že máme spoustu jiných problémů. Naprosto s tím souhlasím. Máme velké problémy k řešení. Ale jiný problém není zároveň také premiérem této země, v tom je ten rozdíl mezi ostatními problémy, které máme, a problémy, které musíme teď řešit. Děkuji mnohokrát. Na tuto skutečnost je nutné upozornit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já se omlouvám, pane kolego, pouze upozorňuji, že skutečně jednáme o pořadu a že ten příspěvek byl mimo rámec jednacího řádu.

S přednostním právem pan předseda Bělobrádek je přihlášen do diskuse. Ruší svoji přihlášku. Pan Benešík chce navrhnout nový bod.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedo, zcela překvapivě bych doporučil Sněmovně, aby přehodila bod č. 8 a 9. A u té příležitosti bych chtěl říct, že co se týče programu jednání o diskusi o Dublinu IV, že výbor pro evropské záležitosti schválil premiérovi mandát, který obsahoval přesně to, co jsem tady četl. Takže ne že jsme premiéra nevybavili žádným usnesením, ale potvrdili jsme mu, doporučili jsme mu a vyzvali jsme ho k tomu, aby prosazoval přesně to, co já jsem tady četl, a mnohé další. Což si myslím, že i kolegy z SPD může uspokojit. Takže neslovíčkařme tady, nesnažme se občany balamutit, že jsme nevybavili, neprojednali, projednali -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já bych vás rád vedl k tomu, že opravdu nejsme v rozpravě. (Poslanec Benešík: A bylo to tak.) A váš návrh, přehodit body č. 8 a 9? (Pobavení v sále. - Navrhovatel souhlasí.) Dobře, beru na vědomí. Jestliže se nikdo další nehlásí k pořadu schůze - pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dámy a pánové, přeji hezký, dobrý den. Mám pocit, že se programem zabýváme opět v jakémsi podivném cyklu. Ne, nebudu vás nabádat, abychom pracovali, od toho tady jsme skutečně, to si musí asi uvědomit každý sám. Já chci jenom upozornit velmi jemně, už to tady říkal tuším pan předseda Fiala, myslím předseda klubu SPD. My jsme chtěli tu věc dostat na jednání Sněmovny, nikoli pouze na jednání výboru. Jdeme vstřícně kupředu, chceme to zařadit jako pouhý bod jednání této schůze Poslanecké sněmovny, nikoli jako svolanou mimořádnou schůzi, na kterou máme dostatek a dostatek podpisů. Jenom upozorňuji při hlasování o zařazení toho bodu, že je tady seznam dostatku podpisů k tomu, aby mohla být svolána mimořádná schůze. Efektivnější podle mě bude projednat to zde na této schůzi dnes. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Ptám se, jestli ještě někdo chce vystoupit k pořadu schůze. Není tomu tak, takže teď se vypořádáme se všemi návrhy hlasováním.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu, tak jak jsem jej přednesl z grémia Poslanecké sněmovny.

Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno je 188 poslanců, pro 178, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme jako o prvním hlasovat o návrhu pana předsedy Bartoše, který sice nenavrhoval zařazení nového bodu vydání, ale je zde předchozí návrh pana Grospiče, který přišel písemně na vedení Sněmovny, totéž navrhoval pan předseda Bartošek.

 

Já bych tedy jako první nechal hlasovat vůbec o zařazení toho bodu do pořadu schůze, jestli souhlasíte, samostatným hlasováním.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno 188, pro 187, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále pan předseda Bartoš navrhoval pevné zařazení tohoto bodu, on to specifikoval jako po Dublinském protokolu. My v tuto chvíli ale ještě nemáme zařazen pevně Dublinský protokol a jsou zde dva různé návrhy. Souhlasíte s tím, že bychom hlasovali o tom, aby to byl druhý bod dnešního jednání? První je ta komise, připomínám. (Připomínky z pléna.) Já bych měl nechat hlasovat o těch návrzích tak, jak byly postupně předkládány. Kdyby k mému postupu byla větší námitka, mohli bychom teoreticky ještě provést orientační hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP