(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je 14 hodin a já zahajuji druhý jednací den 5. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Na úvod vás poprosím, abyste se už ztišili a usadili se na svých místech.

Poprosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan místopředseda Hamáček hlasuje s náhradní kartou číslo 1.

Ještě jednou zopakuji svoji prosbu, abychom se již usadili v sále.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: paní poslankyně Dana Balcarová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pavel Jelínek od 14 hodin do konce schůze z rodinných důvodů, paní Jana Krutáková z rodinných důvodů, pan Vojtěch Pikal od 14.00 do 16.00 z pracovních důvodů, pan poslanec Antonín Staněk bez udání důvodu a pan Vlastimil Válek od 14.00 do 15.30 z pracovních důvodů.

Ještě než přistoupíme k případným změnám pořadu schůze, než zahájíme dnešní jednání, mám pro vás informaci. Dospěli jsme na grémiu k všeobecné shodě v otázce průběhu dnešního zasedání Poslanecké sněmovny. Budeme pokračovat 5. schůzí Poslanecké sněmovny, jak jste pochopili z mého úvodu, a ve středu 17. 1. v 9.00 bychom zahájili 6. schůzi Poslanecké sněmovny.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, do třetice prosím o klid v sále, abychom byli schopni sledovat jednotlivé návrhy.

Z dnešního grémia nemám žádné návrhy k hlasování týkající se 5. schůze, tj. schůze, v níž je jediným bodem důvěra vládě. Ptám se na vystoupení. Pan předseda Bartošek s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Tak jak jsme již avizovali dopředu, pro klub KDU-ČSL, a nejenom pro něj, je důležité, abychom se nejprve vypořádali s tím, že pan poslanec Faltýnek a Babiš budou nejprve vydáni či nevydáni Poslaneckou sněmovnou k trestnímu stíhání, a teprve až následně aby bylo hlasováno o důvěře či nedůvěře vládě.

Z toho důvodu můj návrh je, aby tato schůze byla přerušena až do doby, dokud nebude projednán bod vydání poslance Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání a zbavení imunity. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pane předsedo, mám to chápat jako procedurální okamžitý návrh, nebo bychom ještě nechali vystoupit případně další kolegy k pořadu schůze, jestliže už nikdo nemá...?

 

Poslanec Jan Bartošek: Myslím si, že je to jeden z bodů k návrhu pořadu schůze poté, co se sejdou všechny návrhy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: To je přerušení schůze, to není bod.

 

Poslanec Jan Bartošek: Poté co se sejdou všechny návrhy, nechť o něm hlasujeme jako o prvním bodu. (Poslanec Faltýnek z místa: Nerozumím tomu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tento návrh budu trošku korigovat. Tedy v případě, že zazní ještě jiné návrhy, přistoupíme jako první k hlasování o přerušení schůze. Ale nyní, má ještě někdo zájem o vystoupení, co se týče pořadu 5. schůze? (Nikdo se nehlásil.)

 

Jestliže tomu tak není, budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana předsedy Bartoška na přerušení 5. schůze, a to až do rozhodnutí o vydání či nevydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro takto předložený návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 7, přihlášeno je 180 poslanců, pro 58, proti 116, tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat projednáním bodu

1.
Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry

S přednostním právem pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vaše rozhodnutí, že bod nebude přerušen a že budeme nejprve rozhodovat o vydání pánů poslanců Faltýnka a Babiše, je nutné respektovat. A tak mi prosím odpusťte, že vás tři, maximálně čtyři minuty zdržím, abych neprodleně reagoval na veřejnou informaci, která dnes zazněla na tiskové konferenci předsedy vlády, myslím si, že je nezbytné, abyste věděli i okamžitou, bezprostřední reakci.

Ráno před osmou hodinou pan předseda vlády, když vysvětloval svoji pozici, osočoval všechny a všechno ze spiknutí a účelových lží a komplotu proti němu, aby byl znevěrohodněn jako předseda vlády a předseda hnutí ANO. Samozřejmě jsem byl tradičně mezi osočovanými, na to si nestěžuji.

Chtěl bych jenom zdůraznit onu větu, kterou pan předseda na zvukový záznam řekl: "V roce 2012 po mém nástupu do politiky zadal ministr financí Kalousek speciální audit s cílem: najděte něco na Babiše, za každou cenu najděte něco na farmě." Je to na zvukovém záznamu, je možné to ověřit.

Dámy a pánové, rok 2012 je rozhodné období, kdy Andrej Babiš farmu vlastnit nesměl, protože jinak by neměl nárok na dotaci a dopustil by se daňového podvodu. Také nám poměrně dlouhou dobu tvrdil, že vůbec netuší, komu farma v roce 2012 patřila. Až potom při mimořádné schůzi přiznal, že v rozhodném období ty anonymní akcie vlastnily v té době, tedy i v roce 2012, jeho dvě děti a partnerka.

Dnes ráno však přiznal, že v roce 2012 mu ta farma patřila. Protože jak jinak by mohl Miroslav Kalousek dle jeho vlastních slov poslat ten audit na Babiše, na farmu? Pan předseda vlády se pravděpodobně domnívá nebo domníval, že já jsem se nějakým způsobem dozvěděl tu informaci, kterou měl jenom on a jeho nejbližší spolupracovníci, a v roce 2012 jsem poslal audit na Babiše, kterému v roce 2012 podle jeho vlastních slov ta farma patřila. Já to opravdu nevěděl. On však zcela jistě ano a touto větou se sám před veřejností usvědčil. Chtěl bych vám za to poděkovat, pane premiére. Otevřenost nade vše.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pane předsedo, já vám děkuji. A otevírám konečně bod, který je předmětem dnešní schůze. Rozprava byla přerušena ve středu 10. 1. 2018, a jestliže neeviduji žádné přihlášky s přednostním právem, budeme pokračovat v rozpravě. Jako první na řadě je pan poslanec Václav Klaus, kterému tímto dávám slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP